Yr Oesoedd Canol i Blant: Arfbais Marchog

Yr Oesoedd Canol i Blant: Arfbais Marchog
Fred Hall

Yr Oesoedd Canol

Arfbais Marchog

Hanes>> Canol Oesoedd i Blant

Marchogion a phendefigion yn yr Oesoedd Canol yn aml roedd ganddo arfbais. Roedd hwn yn symbol arbennig a oedd yn cynrychioli eu teulu. Mae cael symbol neu arfbais arbennig yn aml yn cael ei alw'n "herodraeth".

Sut y dechreuodd cael arfbais?

Defnyddiwyd yr arfbais gyntaf i wahaniaethu rhwng un marchog oddi wrth y llall. Pan oedd gan farchog arfwisg lawn, gan gynnwys post plât a helmed, ni allai hyd yn oed ei ffrindiau ei adnabod. Oherwydd hyn, dechreuodd marchogion baentio symbolau ar eu tarianau. Yn y pen draw, fe ddechreuon nhw roi'r symbol ar eu baner a'r got roedden nhw'n ei gwisgo dros eu harfwisg. Dyma sut y cafodd yr enw "arfbais".

Arfbais frenhinol Lloegr

gan Sodacan o Wikimedia Commons Yr Herald

Roedd angen i bob arfbais fod yn unigryw. Fodd bynnag, roedd cymaint o farchogion fel ei bod yn anodd cadw golwg ar bwy oedd â pha symbol. Daeth yn waith i bobl o'r enw heraldiaid i gadw golwg ar y gwahanol arfbeisiau. Gwnaethant yn siŵr bod arfbeisiau newydd yn unigryw. Roeddent hefyd yn cadw golwg ar bwy oedd pob arfbais yn perthyn iddo.

Cyfreithiau

Dros amser, daeth deddfau llym i wneud cais am arfbais newydd. Roedd angen cofrestru pob arfbais newydd gyda'r llywodraeth. Roedd arfbais yn perthyni deulu y marchog. Byddai'n trosglwyddo'r arfbais i lawr i'w fab hynaf.

Cynllunio Arfbais

Roedd gan yr arfbeisiau gwreiddiol ddyluniadau gweddol syml. Wrth i fwy a mwy o arfbeisiau ddod yn fwy, daeth y dyluniadau'n fwy cymhleth er mwyn i bob un fod yn unigryw. Fodd bynnag, mae gan bob arfbais rai elfennau.

 • Escutcheon - Yr escutcheon yw prif siâp yr arfbais. Roedd ar ffurf tarian, ond gallai'r union siâp amrywio (gweler y llun isod).
 • Cae - Y cae oedd y lliw cefndir. Ar y dechrau roedd y cae yn lliw solet, ond dechreuwyd defnyddio patrymau diweddarach ar gyfer y cae.
 • Tâl - Y gwefr yw'r prif lun yng nghanol yr arfbais. Anifail ydoedd fel arfer, ond gallai fod yn bethau eraill megis cleddyf neu long.
 • Cyffredin - Cynlluniau oedd yn ymddangos ar y maes oedd cyffredin. Fe wnaethant ychwanegu lliw ac unigrywiaeth ychwanegol at yr arfbais.
Gwahanol siapiau a ddefnyddir ar gyfer yr escutcheon neu'r darian

Beth oedd ystyr y lliw?

Daeth lliwiau cefndir gwahanol i ystyron gwahanol. Coch oedd lliw rhyfelwr ac uchelwyr. Roedd lliwiau eraill yn cynnwys glas am wirionedd a didwylledd, du am dduwioldeb a gwybodaeth, a gwyrdd am obaith a llawenydd. Yr enw ar y lliwiau mewn herodraeth yw tinctures.

Beth oedd ystyr gwefrau gwahanol?

Y gwefrau a ddefnyddiwyd fel yroedd gan y prif ffigwr yn yr arfbais wahanol ystyron hefyd. Er enghraifft, safai'r llew am fawredd a nerth, yr eliffant am ffraethineb ac uchelgais, y baedd am ddewrder a ffyrnigrwydd, a'r haul am allu a gogoniant.

Ffeithiau Diddorol am Arfbais Marchog

 • Defnyddiwyd hen Ffrangeg i ddisgrifio lliwiau'r cefndir. Er enghraifft, gules (coch), assur (glas), sable (du), a vert (gwyrdd).
 • Mae cefndir coch a thri llew ar arfbais y brenin Saesneg Rhisiart I. Cyfeirir ato'n aml fel "breichiau Lloegr".
 • Mae gan ddyluniadau cefndiroedd enwau megis plygu (streipiau lletraws) a lozenge (patrwm wedi'i wirio â diemwnt).
 • Cyflawniad " mewn herodraeth yn cynnwys y darian ynghyd ag elfennau eraill megis arwyddair, arfbais, cefnogwyr, helm, a chorun.
 • Mae gan herodraeth Saesneg saith lliw (trychau) gan gynnwys dau fetel (aur, arian) a phum lliw (glas , coch, porffor, du, gwyrdd).
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Mwy o bynciau ar yr Oesoedd Canol:

  Trosolwg
  Llinell Amser

  System Ffiwdal

  Guilds

  Mynachlogydd Canoloesol

  Geirfa a Thelerau

  Gweld hefyd: Hanes Brodorol America i Blant: Iroquois Tribe

  Marchogion a Chestyll

  Dod yn aMarchog

  Cestyll

  Hanes Marchogion

  Arfwisg Marchog ac Arfau

  Arfbais Marchog

  Twrnameintiau, Jousts, a Sifalri

  Diwylliant

  Bywyd Dyddiol yn yr Oesoedd Canol

  Celf a Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol

  Yr Eglwys Gatholig a Chadeirlannau

  Gweld hefyd: Dadeni i Blant: Ymerodraeth Otomanaidd

  Adloniant a Cherddoriaeth

  Llys y Brenin

  Digwyddiadau Mawr

  Y Pla Du

  Y Croesgadau

  Rhyfel Can Mlynedd

  Magna Carta

  Goncwest Normanaidd 1066

  Reconquista o Sbaen

  Rhyfeloedd y Rhosynnau

  Cenhedloedd

  Eingl-Sacsoniaid

  Ymerodraeth Fysantaidd

  Y Ffranciaid

  Kievan Rus

  Llychlynwyr i blant

  Pobl

  Alfred Fawr

  Charlemagne

  Genghis Khan

  Joan of Arc

  Justinian I

  Marco Polo

  Sant Ffransis o Assisi

  William y Concwerwr

  Brenhines Enwog

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Canol Oesoedd i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.