Yr Ail Ryfel Byd i Blant: Brwydr Berlin

Yr Ail Ryfel Byd i Blant: Brwydr Berlin
Fred Hall

Ail Ryfel Byd

Brwydr Berlin

Brwydr Berlin oedd y frwydr fawr olaf yn Ewrop yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Arweiniodd hyn at ildio byddin yr Almaen a diwedd ar reolaeth Adolf Hitler.

Pryd cynhaliwyd Brwydr Berlin?

Dechreuodd y frwydr ar Ebrill 16, 1945 a para tan 2 Mai, 1945.

Pwy a ymladdodd ym Mrwydr Berlin?

Ymladdwyd y frwydr yn bennaf rhwng Byddin yr Almaen a'r Fyddin Sofietaidd. Roedd y fyddin Sofietaidd yn llawer mwy na'r Almaenwyr. Roedd gan y Sofietiaid dros 2,500,000 o filwyr, 7,500 o awyrennau, a 6,250 o danciau. Roedd gan yr Almaenwyr tua 1,000,000 o filwyr, 2,200 o awyrennau, a 1,500 o danciau.

Roedd yr hyn oedd ar ôl o fyddin yr Almaen yn anaddas ar gyfer y frwydr. Roedd llawer o filwyr yr Almaen yn sâl, wedi'u clwyfo, neu'n llwgu. Yn anobeithiol am filwyr, roedd byddin yr Almaen yn cynnwys bechgyn ifanc a hen ddynion.

Pwy oedd y cadlywyddion?

Goruch-gapten y fyddin Sofietaidd oedd George Zhukov. Ymhlith y rheolwyr oddi tano roedd Vasily Chuikov ac Ivan Konev. Ar ochr yr Almaen roedd Adolf Hitler, a arhosodd yn Berlin i helpu i reoli ac arwain amddiffynfa'r ddinas, yn ogystal â'r penaethiaid milwrol Gotthard Heinrici a Helmuth Reymann.

Ymosodiad y Sofietiaid

Dechreuodd y frwydr ar Ebrill 16 pan ymosododd y Sofietiaid ar hyd Afon Oder ger Berlin. Fe wnaethon nhw drechu lluoedd yr Almaen y tu allan i Berlin yn gyflym a symud ymlaen ar yddinas.

Y Frwydr

Erbyn Ebrill 20fed dechreuodd y Sofietiaid fomio Berlin. Buont yn gweithio eu ffordd o gwmpas y ddinas ac wedi ei hamgylchynu'n llwyr mewn ychydig ddyddiau. Ar y pwynt hwn, dechreuodd Hitler sylweddoli ei fod yn mynd i golli'r frwydr. Ceisiodd yn daer symud byddin Almaenig o orllewin yr Almaen i Berlin er mwyn achub y ddinas.

Unwaith i'r Sofietiaid ddod i mewn i'r ddinas, aeth yr ymladd yn ffyrnig. Gyda'r ddinas yn adfeilion a'r strydoedd yn llawn rwbel, doedd tanciau o fawr o ddefnydd ac roedd llawer o'r ymladd yn waith llaw ac adeiladu-i-adeilad. Erbyn Ebrill 30, roedd y Sofietiaid yn agosáu at ganol y ddinas ac roedd yr Almaenwyr yn rhedeg allan o ffrwydron rhyfel. Ar y pwynt hwn, cyfaddefodd Hitler ei fod wedi'i drechu a'i hunanladdiad ynghyd â'i wraig newydd, Eva Braun.

Ildiad yr Almaenwyr

Ar noson Mai 1af, roedd y rhan fwyaf o'r ceisiodd gweddill y milwyr Almaenig dorri allan o'r ddinas a dianc i'r ffrynt gorllewinol. Ychydig ohonyn nhw wnaeth hi allan. Y diwrnod wedyn, Mai 2il, ildiodd cadfridogion yr Almaen y tu mewn i Berlin i'r fyddin Sofietaidd. Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, ar Fai 7, 1945 arwyddodd gweddill arweinwyr yr Almaen Natsïaidd ildiad diamod i'r Cynghreiriaid ac roedd y rhyfel yn Ewrop drosodd.

Adeiladau adfeiliedig yn Berlin

Ffynhonnell: Army Film & Uned Ffotograffig

Gweld hefyd: Jôcs i blant: rhestr fawr o jôcs sgil-guro glân

Canlyniadau

Arweiniodd Brwydr Berlin at ildio byddin yr Almaen amarwolaeth Adolf Hitler (trwy hunanladdiad). Roedd yn fuddugoliaeth ysgubol i'r Undeb Sofietaidd a'r Cynghreiriaid. Fodd bynnag, cymerodd y frwydr ei dylanwad ar y ddwy ochr. Lladdwyd tua 81,000 o filwyr yr Undeb Sofietaidd a chlwyfwyd 280,000 arall. Lladdwyd tua 92,000 o filwyr yr Almaen a chlwyfwyd 220,000 arall. Lleihawyd dinas Berlin i rwbel a lladdwyd tua 22,000 o sifiliaid Almaenig.

Ffeithiau Diddorol am Frwydr Berlin

 • Brwydrodd tua 150,000 o filwyr Pwylaidd ochr yn ochr â'r Undeb Sofietaidd .
 • Mae rhai haneswyr yn credu bod yr arweinydd Sofietaidd Joseph Stalin ar frys i gipio Berlin cyn gweddill y Cynghreiriaid er mwyn iddo allu cadw cyfrinachau ymchwil niwclear yr Almaen iddo'i hun.
 • Gwlad Pwyl yn dathlu Diwrnod y Faner ar Fai 2 i goffau'r diwrnod y cododd baner Gwlad Pwyl dros Berlin mewn buddugoliaeth.
 • Gadawodd y frwydr dros filiwn o Almaenwyr heb gartrefi, dŵr glân, na bwyd.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cefnogi'r elfen sain.

  Dysgu Mwy am yr Ail Ryfel Byd:

  Trosolwg: <19

  Llinell Amser yr Ail Ryfel Byd

  Pwerau ac Arweinwyr y Cynghreiriaid

  Pwerau ac Arweinwyr Echel

  Achosion WW2

  Rhyfel yn Ewrop

  Rhyfel yn y Môr Tawel

  Ar ôl y Rhyfel

  Brwydrau:

  BrwydrPrydain

  Brwydr yr Iwerydd

  Pearl Harbour

  Brwydr Stalingrad

  Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Fflworin

  D-Day (Goresiad Normandi)

  Brwydr the Bulge

  Brwydr Berlin

  Brwydr Midway

  Brwydr Guadalcanal

  Brwydr Iwo Jima

  Digwyddiadau:

  Yr Holocost

  Gwersylloedd Claddu Japan

  Marwolaeth Bataan Mawrth

  Sgyrsiau Glan Tân

  Hiroshima a Nagasaki (Bom Atomig)

  Treialon Troseddau Rhyfel

  Adfer a Chynllun Marshall

  Arweinwyr:

  Winston Churchill<7

  Charles de Gaulle

  Franklin D. Roosevelt

  Harry S. Truman

  Dwight D. Eisenhower

  Douglas MacArthur

  George Patton

  Adolf Hitler

  Joseph Stalin

  Benito Mussolini

  Hirohito

  Anne Frank

  Eleanor Roosevelt

  Arall:

  Frynt Cartref yr Unol Daleithiau

  Merched yr Ail Ryfel Byd

  Americanwyr Affricanaidd yn yr Ail Ryfel Byd

  Ysbiwyr ac Asiantau Cudd

  Awyrennau

  Cludwyr Awyrennau

  Technoleg

  Geirfa a Thelerau'r Ail Ryfel Byd

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes > ;> Yr Ail Ryfel Byd i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.