Rhyfel Byd Cyntaf: Pedwar Pwynt ar Ddeg

Rhyfel Byd Cyntaf: Pedwar Pwynt ar Ddeg
Fred Hall

Rhyfel Byd I

Pedwar Pwynt ar Ddeg

Ar Ionawr 8, 1918, rhoddodd yr Arlywydd Woodrow Wilson araith i'r Gyngres a oedd yn amlinellu Pedwar Pwynt ar Ddeg dros heddwch a diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd Wilson eisiau heddwch a heddwch parhaol i'r Rhyfel Byd Cyntaf fod y "rhyfel i roi terfyn ar bob rhyfel."

Arlywydd Woodrow Wilson

gan y Brodyr Pach

Yn arwain at Araith Wilson

Aeth yr Unol Daleithiau i mewn i Ryfel Byd I ar ochr y Cynghreiriaid ar Ebrill 6, 1917. Fodd bynnag, aeth yr Unol Daleithiau i mewn i'r rhyfel yn anfoddog. Yn wahanol i lawer o wledydd Ewropeaidd, nid oedd yr Unol Daleithiau yn ymladd dros diriogaeth nac yn dial am ryfeloedd y gorffennol. Roedd Wilson eisiau i ddiwedd y rhyfel ddod â heddwch parhaol i'r byd. Casglodd nifer o gynghorwyr ynghyd a gofyn iddynt lunio cynllun heddwch. Daeth y cynllun hwn yn Bedwar Pwynt ar Ddeg.

Gweld hefyd: Daearyddiaeth i Blant: Gwledydd Asiaidd a chyfandir Asia

Diben y Pedwar Pwynt ar Ddeg

Prif ddiben y Pedwar Pwynt ar Ddeg oedd amlinellu strategaeth ar gyfer diwedd y rhyfel. Gosododd nodau penodol yr oedd am eu cyflawni drwy'r rhyfel. Os oedd yr Unol Daleithiau yn mynd i ymladd yn Ewrop a milwyr yn mynd i golli eu bywydau, roedd am sefydlu beth yn union yr oeddent yn ymladd drosto. Trwy'r araith hon a'r Pedwar Pwynt ar Ddeg, daeth Wilson yn unig arweinydd y gwledydd a ymladdodd yn y rhyfel i amlinellu ei nodau rhyfel yn gyhoeddus.

Crynodeb o'r Pedwar Pwynt ar Ddeg

 1. Dim mwy o gytundebau cyfrinachol rhwnggwledydd. Bydd diplomyddiaeth yn agored i'r byd.
 2. Bydd moroedd rhyngwladol yn rhydd i fordwyo yn ystod heddwch a rhyfel.
 3. Bydd masnach rydd rhwng y gwledydd sy'n derbyn yr heddwch.
 4. >Bydd gostyngiad byd-eang mewn arfau a byddinoedd gan bob gwlad.
 5. Bydd hawliadau trefedigaethol dros diroedd a rhanbarthau yn deg.
 6. Caniateir i Rwsia bennu ei ffurf ei hun o lywodraeth. Bydd holl filwyr yr Almaen yn gadael pridd Rwsia.
 7. Bydd milwyr yr Almaen yn gwacáu Gwlad Belg a Gwlad Belg yn wlad annibynnol.
 8. Bydd Ffrainc yn adennill pob tiriogaeth gan gynnwys y wlad sy’n destun anghydfod yn Alsace-Lorraine.
 9. Bydd ffiniau'r Eidal yn cael eu sefydlu fel y bydd yr holl Eidalwyr o fewn gwlad yr Eidal.
 10. Caniateir i Awstria-Hwngari barhau i fod yn wlad annibynnol.
 11. Y Canolbarth Bydd pwerau yn gwacáu Serbia, Montenegro, a Rwmania gan eu gadael fel gwledydd annibynnol.
 12. Bydd gan bobl Twrcaidd yr Ymerodraeth Otomanaidd eu gwlad eu hunain. Bydd gan genhedloedd eraill o dan reolaeth yr Otomaniaid hefyd sicrwydd.
 13. Bydd Gwlad Pwyl yn wlad annibynnol.
 14. Sefydlir Cynghrair y Cenhedloedd a fydd yn amddiffyn annibyniaeth pob gwlad, ni waeth pa mor fawr neu fach. .
Beth oedd barn arweinwyr eraill?

Arweinwyr Cenhedloedd eraill y Cynghreiriaid, gan gynnwys David Lloyd George o Brydain a Georges Clemenceau oFfrainc, yn meddwl bod Wilson yn bod yn rhy ddelfrydyddol. Roeddent yn amheus a ellid cyflawni'r pwyntiau hyn yn y byd go iawn. Nid oedd Clemenceau o Ffrainc, yn arbennig, yn cytuno â chynllun Wilson ar gyfer "heddwch heb fai" i'r Almaen. Ymladdodd dros, a chafodd, gosbau iawn llym yn erbyn yr Almaen.

Dylanwad a Chanlyniadau

Bu addewid y Pedwar Pwynt ar Ddeg yn gymorth i ddod â'r Almaenwyr i drafodaethau heddwch yn y diwedd y rhyfel. Fodd bynnag, roedd gwir ganlyniadau Cytundeb Versailles yn llawer llymach yn erbyn yr Almaen na'r Pedwar Pwynt ar Ddeg. Roedd y cytundeb yn cynnwys "Cymal Euogrwydd" yn beio'r Almaen am y rhyfel yn ogystal â swm iawndal enfawr yr oedd yr Almaen yn ddyledus i'r Cynghreiriaid. Mynnwyd y gwahaniaethau hyn gan y Ffrancwyr oherwydd dinistriwyd eu heconomi i raddau helaeth gan yr Almaenwyr yn ystod y rhyfel.

Ffeithiau Diddorol am y Pedwar Pwynt ar Ddeg

 • Cynghorwyr yr Arlywydd Wilson ar gyfer y Rhyfel Mawr. galwyd y cynllun yn "Ymchwiliad." Roeddent yn cynnwys tua 150 o academyddion a chawsant eu harwain gan y diplomydd Edward House.
 • Cafodd yr Arlywydd Wilson Wobr Heddwch Nobel yn 1919 am ei ymdrechion i sefydlu heddwch yn Ewrop ac o gwmpas y byd.
 • Yn Wilson's araith, dywedodd am yr Almaen “Nid ydym am ei anafu na rhwystro ei dylanwad na’i grym cyfreithlon mewn unrhyw ffordd.”
 • Yn yr araith, cyfeiriodd Wilson at y Rhyfel Byd Cyntaf fel y “rhyfel olaf dros dynolrhyddid."
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Dysgu Mwy am y Rhyfel Byd Cyntaf:

  23>
  Trosolwg:

  • Llinell Amser y Rhyfel Byd Cyntaf
  • Achosion Rhyfel Byd I
  • Pwerau Cynghreiriol
  • Pwerau Canolog
  • Yr Unol Daleithiau yn y Rhyfel Byd Cyntaf
  • Rhyfela Ffosydd
  Brwydrau a Digwyddiadau:

  • Lladdiad yr Archddug Ferdinand
  • Suddo’r Lusitania
  • Brwydr Tannenberg
  • Brwydr Gyntaf y Marne
  • Brwydr y Somme
  • Cwyldro Rwsia
  Arweinwyr:

  • David Lloyd George
  • Kaiser Wilhelm II
  • Barwn Coch
  • Tsar Nicholas II
  • Vladimir Lenin
  • Woodrow Wilson
  Arall:

   12>Hedfan yn y Rhyfel Byd Cyntaf
  • Coediad y Nadolig
  • Pedwar Pwynt ar Ddeg Wilson
  • Newidiadau Modern yn y Rhyfel Byd Cyntaf Rhyfela
  • Po st-WWI a Chytundebau
  • Geirfa a Thelerau
  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Rhyfel Byd I

  Gweld hefyd: Inca Empire for Kids: Machu Picchu  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.