Inca Empire for Kids: Machu Picchu

Inca Empire for Kids: Machu Picchu
Fred Hall

Ymerodraeth Inca

Machu Picchu

Hanes >> Roedd Aztec, Maya, ac Inca i Blant

Machu Picchu yn ddinas yn yr Ymerodraeth Inca. Fe'i gelwir weithiau yn "ddinas goll" oherwydd ni ddarganfu'r Sbaenwyr y ddinas pan orchfygasant yr Inca yn y 1500au.

Heddiw mae'r ddinas yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO a phleidleisiwyd hi yn un o Saith Rhyfeddod Newydd y Byd.

Ble mae Machu Picchu?

Un o'r pethau mwyaf diddorol am Machu Picchu yw ei leoliad. Saif 8,000 troedfedd uwch lefel y môr ar ben mynydd ym mynyddoedd yr Andes yn ne Periw. Mae tair ochr y ddinas wedi'u hamgylchynu gan glogwyni sy'n disgyn dros 1,400 troedfedd i Afon Urubamba. Ym mhedwaredd ochr y ddinas mae mynydd uchel.

Machu Picchu gan Allard Schmidt

Pryd oedd Machu Adeiladwyd Picchu?

Mae archeolegwyr yn credu i'r ddinas gael ei hadeiladu am y tro cyntaf ar anterth Ymerodraeth yr Inca tua'r flwyddyn 1450. Mae'n debyg bod y gwaith adeiladu wedi parhau ar y safle nes i'r ymerodraeth gael ei goresgyn gan y Sbaenwyr yng nghanol y 1500au .

Pam y cafodd ei adeiladu?

Adeiladwyd Machu Picchu fel stad frenhinol ar gyfer y nawfed Inca King, Pachacuti. Fodd bynnag, nid yw archeolegwyr yn siŵr pam y gwnaeth ei adeiladu. Mae yna nifer o ddamcaniaethau pam y cafodd ei adeiladu. Un ddamcaniaeth yw mai encil gwyliau i'r brenin ydoedd. Mae mewn llecyn cynhesach na phrifddinas Cuzco. Mae hefyd mewn harddlleoliad a byddai wedi bod yn daith braf i'r brenin. Damcaniaeth arall yw iddo gael ei adeiladu fel safle crefyddol cysegredig. Efallai ei fod yn gyfuniad o'r ddwy ddamcaniaeth.

Sut adeiladwyd Machu Picchu?

Mae'r rhan fwyaf o'r adeiladau wedi'u hadeiladu â cherrig sydd wedi'u gosod at ei gilydd yn dynn heb ddefnyddio morter. Fe wnaeth y math hwn o adeiladu helpu'r adeiladau i aros yn gyfan yn ystod daeargrynfeydd. Nid oedd yr Inca yn defnyddio'r olwyn nac yn dioddef o faich trwm, felly roedd y rhan fwyaf o'r gwaith caled yn cael ei wneud gan bobl. Byddai wedi cymryd cannoedd o labrwyr yn defnyddio rhaffau gwair a liferi i symud y cerrig mawr o amgylch y safle. Fabricio Guzman

Pwy oedd yn byw yma?

Gweld hefyd: Pêl-foli: Dysgwch bopeth am y gamp hwyliog hon

Nid oedd Machu Picchu yn ddinas fawr. Mae'n debyg mai dim ond tua 1,000 o bobl oedd yn byw yno. Mae'n debyg ei bod yn ddinas i uchelwyr ac offeiriaid yr Inca yn ogystal â'u gweision.

Pryd gafodd Machu Picchu ei ailddarganfod?

Ailddarganfodwyd y ddinas ym mis Gorffennaf 1911 gan y fforiwr Hiram Bingham. Cafodd ei arwain yno gan fachgen lleol o'r enw Pablito Alvarez. Ysgrifennodd Hiram lyfr am y ddinas o'r enw Dinas Goll yr Incas .

Am y Ddinas

Rhannwyd dinas Machu Picchu yn ddinas. tair adran:

 • Ardal Gysegredig - Roedd yr Ardal Gysegredig yn gartref i lawer o'r temlau pwysig gan gynnwys Teml yr Haul a'r Intihuatana.
 • Ardal Boblogaidd - Honlle'r oedd y cyffredin yn byw a oedd yn gwasanaethu'r pendefigion a'r offeiriaid. Mae ganddi dai bychain a lleoedd i storio cyflenwadau.
 • Rhanbarth Offeiriaid ac Uchelwyr - Roedd gan yr ardal hon gartrefi brafiach lle'r oedd yr offeiriaid a'r uchelwyr yn byw.

Map o Machu Picchu gan Holger Behr

Cliciwch y llun i weld golygfa fwy

Yr Intihuatana

Un o'r strwythurau cysegredig a ddarganfuwyd ym Machu Picchu oedd yr Intihuatana. Roedd hwn yn strwythur carreg y credai'r Inca ei fod wedi helpu i ddal yr haul yn ei le a'i gadw ar ei lwybr cywir. Daethpwyd o hyd i'r cerrig hyn unwaith ledled yr Ymerodraeth Inca, ond cafodd y rhan fwyaf eu dinistrio gan y Sbaenwyr.

Ffeithiau Diddorol am ddinas Inca Machu Picchu

 • Mae wedi'i lleoli o gwmpas 50 filltiroedd o Cuzco, prifddinas Ymerodraeth yr Inca.
 • Er ein bod yn meddwl yn aml fod Machu Picchu yn uchel ym Mynyddoedd yr Andes, mewn gwirionedd mae wedi ei leoli tua 3,300 troedfedd islaw dinas Cuzco.
 • Heddiw dyma'r gyrchfan dwristiaid yr ymwelir â hi fwyaf ym Mheriw.
 • Ystyr Machu Picchu yw "Hen Gopa" neu "Hen Fynydd" yn iaith Quechua yr Inca.
 • Mae tua 140 o adeiladau yn y ddinas yn ogystal â dros 100 o resi o risiau cerrig.
 • Adeiladodd yr Inca ffordd gerrig o Cuzco i Machu Picchu. Mae llawer o bobl yn dal i gerdded y llwybr hwn heddiw fel rhan o'u taith i weld Machu Picchu.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwnam y dudalen hon.

Gweld hefyd: Gemau Daearyddiaeth: Map o Asia

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  18>
  Aztecs
 • Llinell Amser yr Ymerodraeth Aztec
 • Bywyd Dyddiol
 • Llywodraeth
 • Duwiau a Mytholeg
 • Ysgrifennu a Thechnoleg
 • Cymdeithas
 • Tenochtitlan
 • Concwest Sbaen
 • Celf
 • Hernan Cortes
 • Geirfa a Thelerau
 • Maya
 • Llinell Amser Hanes Maya
 • Bywyd Dyddiol
 • Llywodraeth
 • Duwiau a Mytholeg
 • Ysgrifennu, Rhifau, a Chalendr
 • Pyramidau a Phensaernïaeth
 • Safleoedd a Dinasoedd
 • Celf
 • Myth Gefeilliaid Arwr
 • Geirfa a Thelerau
 • Inca
 • Llinell Amser yr Inca
 • Bywyd Dyddiol yr Inca
 • Llywodraeth
 • Mytholeg a Chrefydd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Cymdeithas
 • Cuzco
 • Machu Picchu
 • Llwythau Periw Cynnar
 • Francisco Pizarro
 • Geirfa a Thelerau
 • Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Aztec, Maya, ac Inca i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.