Daearyddiaeth i Blant: Gwledydd Asiaidd a chyfandir Asia

Daearyddiaeth i Blant: Gwledydd Asiaidd a chyfandir Asia
Fred Hall

Asia

Daearyddiaeth

>

Cyfandir Asia yw cyfandir mwyaf a mwyaf poblog y byd gyda dros 4 biliwn o bobl yn galw Asia yn gartref. Mae Asia hefyd yn cynnwys gwlad fwyaf poblog y byd, Tsieina, a gwlad fwyaf y byd, Rwsia. Mae Asia yn ffinio ag Affrica ac Ewrop i'r gorllewin a'r Cefnfor Tawel i'r dwyrain.

Mae cyfandir Asia mor fawr ac amrywiol fel ei fod yn aml yn cael ei rannu'n isranbarthau (gweler y map isod).

Gogledd Asia
Canolbarth Asia

Dwyrain Canol

De Asia

Dwyrain Asia

De-ddwyrain Asia

Mae Asia yn gyfoethog mewn hiliau, diwylliannau ac ieithoedd amrywiol. Daeth llawer o brif grefyddau'r byd allan o Asia gan gynnwys Cristnogaeth, Iddewiaeth, Islam, Hindŵaeth, a Bwdhaeth.

Mae gan Asia ddylanwad mawr ar ddiwylliant y byd ac economi'r byd. Mae gwledydd fel Rwsia, Tsieina, Japan ac India yn cynhyrchu cynhyrchion a gwasanaethau a ddefnyddir gan bob cenedl yn y byd. Mae Asia hefyd yn doreithiog mewn adnoddau naturiol. Mae olew yn y Dwyrain Canol yn un o brif gyflenwyr llawer o ynni'r byd.

Cliciwch yma i weld map mawr o Asia

Poblogaeth: 4,164,252,000 (Ffynhonnell: Cenhedloedd Unedig 2010)

Ardal: 17,212,000 milltir sgwâr

Safle: Dyma'r cyfandir mwyaf a mwyaf poblog

Biomau Mawr: anialwch, glaswelltiroedd, coedwig dymherus,taiga

Prifddinasoedd:

 • Tokyo, Japan
 • Jakarta, Indonesia
 • Seoul, De Korea
 • Delhi, India
 • Mumbai, India
 • Manila, Pilipinas
 • Shanghai, Tsieina
 • Osaka, Japan
 • Kolkata, India<21
 • Karachi, Pacistan
Cyrff Ffiniol Dŵr: Cefnfor Tawel, Cefnfor India, Cefnfor yr Arctig, Môr Arabia, Bae Bengal, Môr De Tsieina, Môr Melyn, Môr Bering

Prif Afonydd a Llynnoedd: Môr Caspia, Llyn Baikal, Môr Aral, Llyn Qinghai, Afon Yangtze, Afon Felen, Afon Ganges, Afon Indus

Major Geographical Nodweddion: Himalaya, Mynyddoedd Wral, Mynyddoedd Kunlun, Anialwch Arabia, Anialwch Gobi, Anialwch Takla Makan, Anialwch Thar, Ynys Japan, Mynydd Everest, Siberia

Gwledydd Asia

Dysgwch fwy am y gwledydd o'r cyfandir Asia. Sicrhewch bob math o wybodaeth am bob gwlad Asiaidd gan gynnwys map, llun o'r faner, poblogaeth, a llawer mwy. Dewiswch y wlad isod am ragor o wybodaeth:

Afghanistan

(Llinell Amser Afghanistan)

Armenia

Gweld hefyd: Hanes Rhufain Hynafol i Blant: Y Weriniaeth Rufeinig

Azerbaijan

Bangladesh

Bhutan

Tsieina

(Llinell Amser Tsieina)

Georgia

Hong Kong

India

(Llinell Amser India) Japan

(Llinell Amser Japan)

Kazakhstan

Corea, Gogledd

Corea, De

Kyrgyzstan

Macau

Maldives

Mongolia

Nepal Pacistan

(Llinell Amser Pacistan)

Rwsia

(Llinell Amser Rwsia)

Sri Lanka

Taiwan<7

Tajikistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Sylwer: Ewch yma ar gyfer De-ddwyrain Asia a'r Dwyrain Canol. Mae'r ddau yn rhan o gyfandir Asia.

Ffeithiau Hwyl am Asia:

Mae Asia yn cynnwys tua 30% o arwynebedd tir y byd a 60% o boblogaeth y byd.

Mae'r pwynt uchaf ar y ddaear, Mt. Everest, yn Asia. Y man isaf ar dir, sef y Môr Marw, sydd hefyd yn Asia.

Asia yw yr unig gyfandir sydd yn cydgyfranu â dau gyfandir arall; Affrica ac Ewrop. Weithiau mae'n ymuno â thrydydd cyfandir, Gogledd America, yn y gaeaf gan iâ sy'n ffurfio ym Môr Bering.

Mae Asia yn gartref i ddwy o'r tair economi fwyaf yn y byd: Tsieina (2il fwyaf) a Japan ( 3ydd mwyaf). Mae Rwsia ac India hefyd yn 10 economi gorau'r byd.

Mae Asia yn gartref i lawer o anifeiliaid diddorol gan gynnwys y panda anferth, eliffant Asiaidd, teigr, camel Bactrian, draig komodo, a'r brenin cobra.

Tsieina ac India yw'r ddwy wlad fwyaf yn y byd yn ôl poblogaeth. Tsieina yw'r rhif un gyda dros 1.3 biliwn o bobl. India yw rhif dau gyda dros 1.2 biliwn. Dim ond ychydig dros 300 miliwn o bobl sydd gan y drydedd wlad fwyaf yn y byd, yr Unol Daleithiau.

Map Lliwio

Lliwiwch y map hwn i ddysgu gwledydd Asia (Gweler De-ddwyrain Asia a'r Dwyrain Canol am y rhanbarthau hynny oAsia)

Cliciwch ar y llun i gael fersiwn mwy printiadwy o'r map.

Mapiau Eraill

<11 >
Map Gwleidyddol

(cliciwch am fwy)

Dwysedd Poblogaeth

(cliciwch am fwy)

Map Lloeren

(cliciwch am fwy)

Gemau Daearyddiaeth:

Gêm Mapiau Asia

Asia - Prifddinasoedd

Asia - Baneri

Gweld hefyd: Mytholeg Groeg: Hermes

Croesair Asia

Chwilair Asia

Rhanbarthau Eraill a Chyfandiroedd y Byd:

 • Affrica
 • Asia
 • Canolbarth America a'r Caribî<21
 • Ewrop
 • Dwyrain Canol
 • Gogledd America
 • Oceania ac Awstralia
 • De America
 • De-ddwyrain Asia
Yn ôl i DdaearyddiaethFred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.