Pêl-fasged: The Small Forward

Pêl-fasged: The Small Forward
Fred Hall

Chwaraeon

Pêl-fasged: Y Ymlaen Bach

Chwaraeon>> Pêl-fasged>> Swyddi Pêl-fasged<6 The Jack of All Trades

Mae'r blaenwr bach yn gwneud popeth ar y cwrt pêl-fasged ac mae angen iddo feddu ar set gyflawn o sgiliau. Gallech ei alw yn Jac o bob crefft. Mae'n trin y bêl rhywfaint, yn adlamu, yn saethu o'r tu allan, y tu mewn, ac yn chwarae amddiffyn ar y perimedr a'r tu mewn. , ond yn dalach na'r naill na'r llall o'r gardiau.

Sgiliau Angenrheidiol

Gweld hefyd: Bywgraffiad yr Arlywydd Franklin Pierce i Blant

Crwn: Mae angen i'r blaenwr bach fod â chrwn, cryf set sgiliau pêl-fasged. Mae'n rhaid iddyn nhw helpu gyda thrin y bêl, cydio mewn adlamau, gwneud siwmper agored, a'i gymysgu tu fewn i'r amddiffyn. yn dda ar bopeth, ond hefyd yn wych am rywbeth. Mae rhai blaenwyr bach yn rhagori fel atalwyr amddiffynnol, eraill yn saethu a sgorio, tra bod eraill yn adlamwyr gorau. Os ydych chi eisiau bod yn flaenwr bach, gweithiwch ar gyfanswm y set sgiliau pêl-fasged, ond dewiswch un sgil rydych chi'n dda iawn yn ei wneud a gwnewch ef yn arbenigedd personol i chi.

Ystadegau Pwysig <9

Mae angen i'r blaenwr bach gael ystadegau teilwng ym mhob maes. Dylech fod yn cael adlamau, cynorthwyo, a sgorio. Os ydych chi'n arbennig o dda mewn un maes, mae'nyn help mawr, ond i fod yn flaenwr bach cryf byddwch chi'n cyfrannu ym mhob agwedd o'r gêm. Statws gwych i saethu amdano yw'r dwbl triphlyg. Os gallwch chi gael ffigurau dwbl mewn tri stat, byddwch chi'n gwybod eich bod chi'n gwneud gwaith rhagorol.

Blaenau Bach o Bob Amser

  • Larry Bird (Boston Celtics )
  • Julius Erving "Dr. J" (Philadelphia 76ers)
  • Elgin Baylor (LA Lakers)
  • LeBron James (Miami Heat/Cleveland Cavaliers)
  • <13 Enwau Eraill
    • Swingman
    • Y "Tri"

Mwy o Gysylltiadau Pêl-fasged: <9

Rheolau
Rheolau Pêl-fasged

Canolwr Arwyddion

Baeddu Personol

Cosbau Budr

Torri'r Rheol Nad Ydynt yn Afradlon

Y Cloc ac Amseru

Offer

Cwrt Pêl-fasged

Swyddi

Swyddi Chwaraewyr

Point Guard

Gardd Saethu

Bach Ymlaen

Pŵer Ymlaen

Canolfan

Strategaeth

Strategaeth Pêl-fasged6>Saethu

Pasio

Adlamu

Gweld hefyd: Hanes UDA: Jazz i Blant

Amddiffyn Unigol

Amddiffyn Tîm

Dramâu Sarhaus

Driliau/Arall

Driliau Unigol

Driliau Tîm

Gemau Pêl-fasged Hwylus

Ystadegau

Geirfa Pêl-fasged

Bywgraffiadau

Michael Jordan

Kobe Bryant

LeBron James

Chris Paul

Kevin Durant

17>

Pêl-fasgedCynghreiriau

Cymdeithas Genedlaethol Pêl-fasged (NBA)

Rhestr o Dimau NBA

Pêl-fasged y Coleg

Yn ôl i Pêl-fasged

Yn ôl i Chwaraeon
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.