Hanes UDA: Jazz i Blant

Hanes UDA: Jazz i Blant
Fred Hall

Tabl cynnwys

Hanes UDA

Jazz

Hanes>> Hanes UDA 1900 i'r Presennol

Beth yw jazz?

Arddull wreiddiol Cerddoriaeth Americanaidd yw jazz. Mae'n gyfuniad unigryw o sawl arddull o gerddoriaeth gan gynnwys cerddoriaeth gospel, bandiau pres, cerddoriaeth Affricanaidd, blues, a cherddoriaeth Sbaeneg. Mae Jazz yn ymgorffori nodau cerddorol sydd wedi'u "plygu" i greu emosiwn yn y gerddoriaeth. Gall bandiau jazz fod yn unigryw gan eu bod yn creu rhythm o amrywiaeth eang o offerynnau. Gall y rhythmau symud a newid drwy gydol y gân.

Byrfyfyr

Un o agweddau mwyaf unigryw jazz yw byrfyfyr. Dyma pryd mae'r gerddoriaeth yn cael ei wneud i fyny yn ystod y gân. Mae yna alaw a strwythur tra phwysig i'r gân, ond mae'r cerddorion yn ei chwarae'n wahanol bob tro. Fel arfer, mae pob cerddor yn cael cyfle i unawdu yn ystod y gân. Maen nhw'n byrfyfyrio yn ystod eu hunawd gan roi cynnig ar driciau a syniadau newydd i weld beth sy'n gweithio.

Ble ddechreuodd hi gyntaf?

Dyfeisiwyd jazz gan gerddorion Affricanaidd-Americanaidd yn New Orleans, Louisiana ar ddiwedd y 1800au. Daeth y gerddoriaeth yn fwy poblogaidd yn y 1900au a chymerodd y wlad gan storm yn y 1920au. Yn y 1920au, symudodd y ganolfan ar gyfer jazz o New Orleans i Chicago a Dinas Efrog Newydd.

Yr Oes Jazz

Roedd jazz mor boblogaidd yn y 1920au na'r amser hwnnw. cyfnod yn cael ei alw'n aml yn "Oes Jazz" gan haneswyr. Roedd hwn hefyd yn gyfnod o waharddiad pan oedd gwerthu alcohol yn anghyfreithlon. Yn ystodyr Oes Jazz, agorwyd clybiau anghyfreithlon o'r enw "speakeasies" ledled yr Unol Daleithiau. Roedd y clybiau hyn yn cynnwys cerddoriaeth jazz, dawnsio, a gwerthu alcohol.

Roedd yr Oes Jazz yn gyfnod pan ddaeth llawer o gerddorion a bandiau jazz yn enwog. Roeddent yn cynnwys bandiau fel Band Jazz Creole Kid Ory a'r New Orleans Rhythm Kings yn ogystal â cherddorion fel Louis Armstrong a Duke Ellington.

Jazz Diweddarach

Jazz parhau i newid ac esblygu dros amser. Daeth llawer o fathau newydd o gerddoriaeth o jazz. Yn y 1930au, roedd cerddoriaeth swing yn boblogaidd. Roedd yn cael ei chwarae gan fandiau mawr mawr ac roedd pobl yn hoffi dawnsio iddo. Yn y 1940au, datblygodd fersiwn offerynnol mwy cymhleth o jazz o'r enw "bebop". Yn ddiweddarach, dylanwadodd jazz ar arddulliau newydd megis ffync, roc a rôl, a hip hop.

Termau Jazz

Mae gan gerddorion jazz eu geiriau eu hunain y maent yn eu defnyddio i ddisgrifio eu cerddoriaeth . Dyma rai o'r termau maen nhw'n eu defnyddio. Mae llawer o'r rhain yn dermau cyffredin heddiw, ond roeddent yn unigryw i jazz yn y blynyddoedd cynnar.

Bell - Term am offeryn cerdd.

Blow - Y term am ganu offeryn.<7

Bara - arian.

Cat - Cerddor jazz.

Chops - Ffordd i ddisgrifio rhywun sy'n gallu chwarae offeryn yn dda.

Crib - Ble mae'r cerddor yn byw neu'n cysgu.

Palu - Gwybod neu ddeall rhywbeth.

Bys Zinger - Rhywun sy'n gallu chwarae'n gyflym iawn.

Gig - Swydd gerddorol sy'n talu.<7

Hep - Termddefnyddir i ddisgrifio rhywun sy'n cŵl.

Plât poeth - Recordiad da iawn o gân.

Jake - Term sy'n golygu "iawn."

Caead - Het .

Gat rhydlyd - Cerddor jazz sydd ddim yn dda iawn.

Gweld hefyd: Hanes: Llinell Amser Rhyfel Chwyldroadol America

Sgatio - Byrfyfyr geiriau i gân sy'n sillafau nonsens.

Sideman - Aelod o'r band, ond nid yr arweinydd.

Chwaraewr crwyn - Y drymiwr.

Tag - Rhan olaf cân.

Ffeithiau Diddorol Am Jazz

 • Roedd bandiau jazz yn aml yn chwarae ar agerlongau yn teithio ar Afon Mississippi i ddiddanu teithwyr.
 • Mae offerynnau jazz nodweddiadol yn cynnwys drymiau, gitâr, piano, sacsoffon, trwmped, clarinet, trombone, a'r bas dwbl.
 • Roedd dawnsiau jazz yn cynnwys y Charleston, Black Bottom, y Shimmy, a’r Trot.
 • Enwodd y Cenhedloedd Unedig Ebrill 30ain fel y Diwrnod Jazz Rhyngwladol swyddogol.
 • Cantorion jazz enwog cynnwys Ella Fitzgerald, Lena Horne, Nat "King" Cole, Billie Holiday, a Louis Armstrong.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am t y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. Mwy Am y Dirwasgiad Mawr

  Trosolwg
  <7

  Llinell Amser

  Achosion y Dirwasgiad Mawr

  Diwedd y Dirwasgiad Mawr

  Geirfa a Thelerau

  Digwyddiadau

  Byddin Bonws

  Powlen Llwch

  Cyntaf NewyddBargen

  Ail Fargen Newydd

  Gwahardd

  Cwymp yn y Farchnad Stoc

  Diwylliant

  Trosedd a Throseddwyr<7

  Bywyd Dyddiol yn y Ddinas

  Bywyd Dyddiol ar y Fferm

  Adloniant a Hwyl

  Jazz

  Pobl

  Louis Armstrong

  Al Capone

  Amelia Earhart

  Herbert Hoover

  J. Edgar Hoover

  Charles Lindbergh

  Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Andrew Jackson for Kids

  Eleanor Roosevelt

  Franklin D. Roosevelt

  Babe Ruth

  Arall

  Sgyrsiau Glan Tân

  Empire State Building

  Hoovervilles

  Gwahardd

  Hugeiniau Rhuo

  Dyfynnwyd Gwaith

  Hanes >> Y Dirwasgiad Mawr
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.