Pêl-fasged: NBA

Pêl-fasged: NBA
Fred Hall

Chwaraeon

Pêl-fasged - NBA

Rheolau Pêl-fasged Swyddi Chwaraewyr Strategaeth Pêl-fasged Geirfa Pêl-fasged

Yn ôl i Chwaraeon

Yn ôl i Bêl-fasged

Y Gymdeithas Bêl-fasged Genedlaethol (NBA) yw'r gynghrair pêl-fasged broffesiynol orau yn yr Unol Daleithiau. Mae hefyd wedi dod yn boblogaidd iawn yn rhyngwladol gyda llawer o chwaraewyr o sawl gwlad yn dod yn sêr mawr yn y gynghrair fel Yao Ming o Tsieina, Pau Gasol o Sbaen, Tony Parker o Ffrainc, Manu Ginobili o'r Ariannin, a Dirk Nowitski o'r Almaen.

Hanes yr NBA

Ym 1946 ffurfiwyd Cymdeithas Pêl-fasged America (BAA) a chwaraewyd y gêm gyntaf yn Toronto, Canada rhwng y Toronto Huskies a’r New York Knickerbockers . Ym 1949 unodd y BAA â'r Gynghrair Bêl-fasged Genedlaethol (NBL) a daeth yn Gymdeithas Bêl-fasged Genedlaethol.

Roedd gan yr NBA gwreiddiol 17 tîm, ond credwyd bod hyn yn ormod. Felly unwyd timau dros y blynyddoedd nesaf nes eu bod lawr i gyn lleied ag wyth tîm yn 1953-1954. Ym 1954 fe wnaethon nhw hefyd gyflwyno'r cloc ergyd o 24 eiliad i gyflymu'r gêm ac i gael timau i saethu mwy. Daeth newid mawr arall yn nhymor 1979-80 pan gyflwynwyd yr ergyd driphwynt.

Ers hynny mae'r gynghrair wedi tyfu i ddeg ar hugain o dimau ledled yr Unol Daleithiau gydag un tîm yng Nghanada. Mae llawer o chwaraewyr seren wedi ennill enwogrwydd rhyngwladol felMichael Jordan, Kobe Bryant, a LeBron James.

Timau NBA

Ar hyn o bryd (2021) mae 30 tîm yn yr NBA. Rhennir hwy yn ddwy gynhadledd fawr, sef y Gynhadledd Ddwyreiniol a Chynhadledd y Gorllewin. Mae gan bob cynhadledd dair adran o 5 tîm.

Am restr o dimau NBA gweler Timau NBA.

Tymor NBA a Gemau Chwarae

Pob tîm yn mae'r NBA yn chwarae 82 o gemau tymor rheolaidd. Maen nhw'n chwarae 41 gêm gartref a 41 oddi cartref. Mae pob tîm yn yr NBA yn chwarae pob tîm arall o leiaf unwaith yn ystod y tymor.

Mae'r wyth tîm gorau ym mhob cynhadledd yn mynd i'r gemau ail gyfle. Mae timau'n cael eu hadu yn ôl eu cofnodion ac a wnaethant ennill eu hadran. Y tîm gorau sy’n chwarae’r tîm gwaethaf (1 vs. 8) ac ati. Mae'r timau'n chwarae'r gorau o saith cyfres lle mae'r tîm cyntaf gyda phedair buddugoliaeth yn cymryd y gyfres ac yn symud ymlaen yn y gemau ail gyfle. Mae'r tîm sydd â'r record orau yn cael mantais y cwrt cartref lle maen nhw'n chwarae un gêm arall gartref.

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Potasiwm

WNBA

Mae Cymdeithas Bêl-fasged Genedlaethol y Merched yn gynghrair pêl-fasged proffesiynol ar gyfer chwaraewyr benywaidd. Fe'i dechreuwyd ym 1997. Yn wreiddiol roedd yr NBA yn berchen arno ac yn ei ariannu, ond erbyn hyn mae gan sawl tîm berchnogion annibynnol. Ar hyn o bryd (2021) mae 12 tîm yn y WNBA. Mae rhai o sêr WNBA dros y blynyddoedd yn cynnwys Lisa Leslie, Sheryl Swoopes, a Lauren Jackson.

Ffeithiau Hwyl am yr NBA

  • Chwaraewr NBA un tro Manute Bollladd llew â gwaywffon pan oedd yn bymtheg oed yn Affrica.
  • Sgoriodd Wil Chamberlain 100 o bwyntiau, y mwyaf erioed, mewn un gêm.
  • NBA Sgoriodd yr holl seren Dennis Rodman' t chwarae pêl-fasged ysgol uwchradd. Tyfodd 8 modfedd rhwng yr amser y graddiodd yn yr ysgol uwchradd a phan ddaeth yn 20 oed!
  • Sgoriodd Kareem Abdul-Jabbar 38,387 o bwyntiau, y mwyaf mewn gyrfa NBA.
  • Michael Jordan, gellir dadlau mai'r gorau chwaraewr pêl-fasged erioed, wedi'i ddrafftio yn drydydd yn nrafft 1984.
Mwy o Gysylltiadau Pêl-fasged:

Rheolau

Rheolau Pêl-fasged

Arwyddion Canolwyr

Baeddu Personol

Cosbau Budr

Troseddau Rheol Nad Ydynt yn Afradlon

Y Cloc ac Amseru

Offer

Cwrt Pêl-fasged

Swyddi

Swyddi Chwaraewyr<5

Point Guard

Gardd Saethu

Bach Ymlaen

Pŵer Ymlaen

Canolfan

Strategaeth

Strategaeth Pêl-fasged

Saethu

Pasio

Adlamu

Amddiffyn Unigol

Tîm Amddiffyn

Dramâu Sarhaus

Driliau Unigol

Driliau Unigol

Driliau Tîm

Gemau Pêl-fasged Hwylus

Ystadegau

Geirfa Pêl-fasged

Bywgraffiadau

Gweld hefyd: Colonial America for Kids: Bywyd Dyddiol ar y Fferm

Michael Jordan

Kobe Bryant

LeBron James

Chris Paul

Kevin Durant

> Cynghreiriau Pêl-fasged

Cymdeithas Genedlaethol Pêl-fasged(NBA)

Rhestr o Dimau NBA

Pêl-fasged y Coleg

Yn ôl i Pêl-fasged

Yn ôl i Chwaraeon
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.