Pêl-droed: Offensive Line

Pêl-droed: Offensive Line
Fred Hall

Chwaraeon

Pêl-droed: Llinell Anweddus

Chwaraeon>> Pêl-droed>> Swyddi Pêl-droed

Ffynhonnell: US Navy Y llinell sarhaus, neu O-lein, yw'r grŵp o chwaraewyr sarhaus sy'n chwarae ymlaen llaw ac yn blocio ar gyfer y chwarterwyr a'r cefnwyr rhedeg. Er bod y quarterback a'r cefnau rhedeg yn cael yr holl ogoniant a phwys, ni allent wneud dim heb y llinell dramgwyddus.

Sgiliau Angenrheidiol

  • Maint
  • Cryfder
  • Rhwystro
Sefyllfaoedd Llinell Anweddus
  • Canolfan - Mae'r ganolfan ar ganol y llinell dramgwyddus. Mae'n tynnu'r bêl i'r chwarterback ac yn gwneud aseiniadau blocio munud olaf.
  • Guard - Ar bob ochr i'r canol mae gard.
  • Taclo - Ar bob ochr i'r gwarchodwyr mae'r dacl. Yn yr NFL mae'r dacl chwith yn cael ei ystyried yn safle pwysig iawn gan fod yn rhaid i'r dacl yma basio bloc ar gyfer "ochr ddall" chwarterwr llaw dde. tu allan i un o'r taclau. Gall fod mewn rhes ar y naill ochr a'r llall i'r ffurfiant neu efallai y bydd hyd yn oed ddau ben tynn mewn rhai ffurfiannau. Mae'r pen tynn hefyd yn gweithredu fel derbynnydd a gall ddal pas.
Run Blocking

Wrth redeg blocio'r llinellwyr ymosodol ceisiwch wthio'r llinell amddiffynnol yn ôl a chreu tyllau y gall y rhedeg yn ôl redeg drwyddo. Maent yn cydweithio i greu tyllau mewn ardaloedd penodol neui wthio'r amddiffynfa gyfan i gyfeiriad arbennig.

Bydd gan bob llinellwr sarhaus aseiniad penodol ar yr amddiffynfa. Er enghraifft, ar un chwarae efallai y bydd y ganolfan yn gyfrifol am rwystro'r cefnwr llinell ganol ac yna symud i lawr y cae i daro'r diogelwch. Ar chwarae arall, efallai y bydd angen i'r canol helpu'r dac chwith i dynnu'r gard trwyn allan.

Blocio Pasio

Wrth rwystro'r leinwyr sarhaus ceisiwch greu sêff "poced" o amgylch y quarterback. Eto bydd gan bob llinellwr ei aseiniad. Mewn llawer o achosion mae'n bosibl y byddan nhw'n rhoi rhuban pas gorau'r tîm arall fel tîm. Yn yr achosion lle mae'r tîm arall yn blitz mae angen iddynt fod yn barod i godi'r amddiffynnwr ychwanegol, efallai gyda chymorth rhedeg yn ôl.

Tynnu

Gweld hefyd: Gwareiddiad Maya i Blant: Pyramidiau a Phensaernïaeth

Un dechneg a ddefnyddir gan y llinell dramgwyddus yn tynnu. Dyma pryd y bydd gard neu dacl yn "tynnu" yn gyflym neu'n symud i ochr arall y llinell unwaith y bydd y bêl yn cerdded. Mae hyn yn ychwanegu cymorth ychwanegol gyda'r blocio mewn ardal benodol. Gall adael amddiffynnwr heb ei rwystro ar un ochr i'r llinell, ond mae'n ychwanegu rhwystrwr arall i'r ochr lle mae'r bêl yn cael ei rhedeg.

Snap Cyfrif Mantais

Llinellwyr sarhaus yn cael mantais ac anfantais yn erbyn amddiffynwyr. Eu mantais yw eu bod yn gwybod y cyfrif snap. Mae'r cyfrif snap yn dweud wrth y llinellwyr sarhaus yn union pryd mae'r canol yn mynd i dorri'r bêl i'r chwarterwr. Dylai hyn roi yllinellwr sarhaus yn fantais, gan ei fod yn gwybod yn union pryd bydd y bêl yn cael ei dorri a gall dynnu ac ymosod ar yr amddiffynnwr cyn gynted ag y bydd yn clywed y cyfrif.

Cychwyn Anghywir

I wrthbwyso mantais y cyfrif snap, mae'n rhaid i'r llinellwyr sarhaus aros yn "set" neu'n llonydd cyn y snap. Unwaith y byddan nhw'n mynd i safle gosodedig, ni allant symud nes bod y bêl wedi'i thorri. Os byddan nhw'n symud, fe fyddan nhw'n cael cic gosb gychwyn ffug a fydd yn symud y bêl yn ôl bum llath. Gall yr amddiffynwyr, ar y llaw arall, symud o gwmpas popeth maen nhw ei eisiau.

Mwy o Gysylltiadau Pêl-droed:

9>Rheolau
>Rheolau Pêl-droed

Sgorio Pêl-droed

Amseriad a'r Cloc

The Football Down

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Haearn

Y Cae

Offer

Arwyddion Dyfarnwyr

Swyddogion Pêl-droed

Troseddau sy'n Digwydd Cyn Snap

Torri yn ystod Chwarae

Rheolau ar gyfer Diogelwch Chwaraewyr

Swyddi

Swyddi Chwaraewyr

Chwarterol

Rhedeg yn Ôl

Derbynyddion

Llinell Anweddus

Llinell Amddiffynnol

Cefnwyr Llinell

Yr Uwchradd

Cicwyr

Strategaeth

Strategaeth Bêl-droed

Sylfeini'r Tramgwydd

Ffurfiadau Sarhaus

Llwybrau Pasio

Sylfaenol yr Amddiffyniad

Ffurflenni Amddiffynnol

Timau Arbennig

Sut i...

Dal Pêl-droed

Taflu Pêl-droed

Rhwystro

Taclo

Sut i Puntio aPêl-droed

Sut i Gicio Gôl Maes

Bywgraffiadau

Peyton Manning

Tom Brady

Jerry Rice

Adrian Peterson

Drew Brees

Brian Urlacher

>Arall

Geirfa Pêl-droed

Cynghrair Bêl-droed Cenedlaethol NFL

Rhestr o Dimau NFL

Pêl-droed y Coleg

Nôl i Pêl-droed

Yn ôl i Chwaraeon
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.