ਫੁੱਟਬਾਲ: ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨ

ਫੁੱਟਬਾਲ: ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨ
Fred Hall

ਖੇਡਾਂ

ਫੁੱਟਬਾਲ: ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨ

ਖੇਡਾਂ>> ਫੁੱਟਬਾਲ>> ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਸਰੋਤ: ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਓ-ਲਾਈਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕੁਆਰਟਰਬੈਕ ਅਤੇ ਰਨਿੰਗ ਬੈਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਰਟਰਬੈਕ ਅਤੇ ਰਨਿੰਗ ਬੈਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ

  • ਆਕਾਰ
  • ਤਾਕਤ
  • ਬਲਾਕਿੰਗ
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ
  • ਕੇਂਦਰ - ਕੇਂਦਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰਬੈਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਿੰਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਗਾਰਡ - ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਟੈਕਲ - ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਟੈਕਲ ਹੈ। NFL ਵਿੱਚ ਖੱਬੀ ਟੈਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਕਲ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਬੈਕ ਦੇ "ਬਲਾਈਂਡ ਸਾਈਡ" ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਟਾਈਟ ਐਂਡ - ਤੰਗ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ. ਉਹ ਗਠਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੰਗ ਸਿਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੰਗ ਸਿਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲੌਕਿੰਗ ਚਲਾਓ

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਛੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਿੱਠ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂਪੂਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ।

ਹਰੇਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਲੇ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਮੱਧ ਲਾਈਨਬੈਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਟਕ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਸ ਬਲਾਕਿੰਗ

ਪਾਸ ਬਲਾਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੁਆਰਟਰਬੈਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ "ਜੇਬ"। ਦੁਬਾਰਾ ਹਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪਾਸ ਰਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਬਲਿਟਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਡਿਫੈਂਡਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ।

ਖਿੱਚਣ

ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਟੈਕਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ "ਖਿੱਚ" ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੌਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੇਂਦ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਨੈਪ ਕਾਉਂਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਨੈਪ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਸਨੈਪ ਕਾਉਂਟ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰਬੈਕ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਂਦ ਕਦੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਡਿਫੈਂਡਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਨੈਪ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੈਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਸੈਟ" ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਫੈਂਡਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਿੰਕ:

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ: ਫੋਟੌਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਨਿਯਮ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਿਯਮ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਕੋਰਿੰਗ

ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਘੜੀ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਡਾਊਨ

ਫੀਲਡ

ਸਾਮਾਨ

ਰੈਫਰੀ ਸਿਗਨਲ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਉਲੰਘਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਸਨੈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ

ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ

18> ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ

ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਕੁਆਰਟਰਬੈਕ

ਰਿਨਿੰਗ ਬੈਕ

ਰਿਸੀਵਰ

ਆਫੈਂਸਿਵ ਲਾਈਨ

ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨ

ਲਾਈਨਬੈਕਰ

ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ

ਕਿੱਕਰ

ਰਣਨੀਤੀ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਰਣਨੀਤੀ

ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਣਤਰ

ਪਾਸਿੰਗ ਰੂਟ

ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣ: ਤੱਤ - ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ...

ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੜਨਾ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੁੱਟਣਾ

ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ

ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ

ਕਿਵੇਂ ਪੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਏਫੁੱਟਬਾਲ

ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੀਵਨੀ

ਪੀਟਨ ਮੈਨਿੰਗ

ਟੌਮ ਬ੍ਰੈਡੀ

ਜੈਰੀ ਰਾਈਸ

ਐਡ੍ਰੀਅਨ ਪੀਟਰਸਨ

ਡਰਿਊ ਬ੍ਰੀਜ਼

ਬ੍ਰਾਇਨ ਉਰਲੈਚਰ 19>

ਹੋਰ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ NFL

NFL ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕਾਲਜ ਫੁੱਟਬਾਲ

ਵਾਪਸ ਫੁੱਟਬਾਲ

ਵਾਪਸ ਖੇਡਾਂ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।