Mytholeg Groeg: Dduwies Hera

Mytholeg Groeg: Dduwies Hera
Fred Hall

Tabl cynnwys

Mytholeg Roeg

Hera

Cerflun o Hera gan Anhysbys.

Hanes >> Groeg yr Henfyd >> Mytholeg Roeg

Duwies: Gwragedd, priodas, a genedigaeth

Symbolau: Pomgranad, lili, buwch, gog, lwtus, a phaun

Rhieni: Cronus a Rhea

Plant: Ares, Eris, Hebe, Eileithyia, a Hephaestus

Gwraig: Zeus (hefyd ei brawd)

Abode: Mount Olympus

Enw Rhufeinig: Juno

Mae Hera yn dduwies yn Mytholeg Roeg ac un o'r Deuddeg Olympiad. Fel gwraig Zeus, roedd Hera yn cael ei hystyried yn frenhines Mynydd Olympus. Mae hi'n cael ei chysylltu fwyaf fel duwies merched, priodas, a genedigaeth.

Sut roedd Hera yn cael ei darlunio fel arfer?

Roedd Hera fel arfer yn cael ei darlunio yn gwisgo gwisg yn llifo, coron, a dal teyrnwialen lotus. Weithiau byddai'n cael ei dangos yn eistedd ar orsedd neu'n marchogaeth ar gerbyd a dynnwyd gan beunod.

Pa bwerau a sgiliau oedd ganddi?

Fel Brenhines Olympus ac uwchgapten dduwies, roedd Hera yn cael ei hystyried yn bwerus iawn. Gweddïodd merched Gwlad Groeg i Hera am amddiffyniad yn ystod genedigaeth, iechyd da, ac i'w cynorthwyo yn eu priodasau. Roedd ganddi hefyd bŵer dros yr awyr a gallai fendithio'r bobl ag awyr glir neu eu melltithio â stormydd.

Genedigaeth Hera

Merch Cronus a Rhea oedd Hera , brenin a brenhines y Titaniaid. Ar ôl cael ei eni, roedd Herawedi ei lyncu gan ei thad Cronus oherwydd ei fod yn ofni y byddai ei blant yn ei ddymchwel rywbryd. Cafodd Hera ei hachub yn y diwedd gan ei brawd iau Zeus.

Brenhines Mynydd Olympus

Cafodd Hera ei charu gan ei brawd Zeus a oedd yn arweinydd y duwiau ar Fynydd Olympus. Ar y dechrau nid oedd ganddi ddiddordeb, ond twyllodd Zeus hi i briodi ef trwy guddio ei hun fel aderyn cwcw clwyfedig. Achubodd Hera aderyn y gog a phriodi Zeus yn y diwedd.

Dial ar Zeus

Roedd Hera yn wraig genfigennus a dialgar iawn. Roedd hi eisiau Zeus i gyd iddi hi ei hun, ond roedd Zeus yn twyllo arni'n gyson gyda duwiesau eraill a gyda merched marwol. Roedd Hera’n aml yn dial ar y merched roedd Zeus yn eu caru a’r plant oedd ganddyn nhw gyda Zeus.

Heracles

Un enghraifft o ddial Hera yw hanes yr arwr Heracles a oedd yn fab i Zeus gan y wraig farwol Alcmene. Ceisiodd Hera ladd Heracles yn faban yn gyntaf trwy anfon dwy sarff i'w wely, ond methodd hyn pan laddodd Heracles y seirff. Yn ddiweddarach fe achosodd i Heracles fynd yn wallgof a lladd ei wraig a'i blant. Fel cosb am ladd ei deulu, gorfodwyd Heracles i berfformio'r Deuddeg Llafur. Gwnaeth Hera y llafurio hyn mor anodd â phosibl, gan obeithio y byddai Heracles yn cael ei ladd.

Ffeithiau Diddorol Am y Dduwies Roegaidd Hera

 • Ochrodd Hera gyda'r Groegiaid yn Rhyfel Caerdroea ar ôl i'r Tywysog Caerdroea Paris ddewisAphrodite fel y dduwies harddaf drosti.
 • Hi oedd nawdd-dduwies dinas Argos.
 • Mewn un stori, mae Hera yn gwahardd ei mab ei hun Hephaestus o Fynydd Olympus oherwydd ei fod yn hyll ac yn anffurfiedig.
 • Mae teitlau eraill Hera yn cynnwys "bwyta gafr", "llygad buwch", a "gwyn-arfog."
 • Hi oedd un o'r ychydig dduwiau neu dduwiesau Groegaidd a oedd ar ôl. ffyddlon i'w phriod.
 • Yr oedd rhai o'r gwragedd a'r duwiesau y bu Hera yn dial arnynt yn cynnwys Callisto, Semele, Io, a Lamia.
 • Cafodd nymff o'r enw Echo y dasg o dynnu sylw Hera oddi arni. Materion Zeus. Pan ddarganfu Hera beth oedd Echo yn ei wneud, melltithiodd Echo i ailadrodd yr ychydig eiriau olaf a ddywedodd eraill wrthi yn unig (dyma o ble mae'r gair modern "echo" yn dod).
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Eich porwr ddim yn cefnogi'r elfen sain. I gael rhagor o wybodaeth am Wlad Groeg yr Henfyd:

  Trosolwg 8>

  Llinell Amser Gwlad Groeg yr Henfyd

  Daearyddiaeth

  Gweld hefyd: Pêl-droed: Trosedd Sylfaenol

  Dinas Athen

  Sparta

  Minoans a Mycenaeans

  Dinas Groeg -yn datgan

  Rhyfel Peloponnesaidd

  Rhyfeloedd Persia

  Dirywiad a Chwymp

  Etifeddiaeth Gwlad Groeg Hynafol

  Geirfa a Thelerau

  Celfyddydau a Diwylliant

  Celf Groeg yr Henfyd

  Gweld hefyd: Colonial America for Kids: Bywyd Dyddiol ar y Fferm

  Drama a Theatr

  Pensaernïaeth

  OlympaiddGemau

  Llywodraeth Gwlad Groeg Hynafol

  Wyddor Groeg

  Bywyd Dyddiol

  Bywydau Dyddiol yr Henfyd Groegiaid

  Tref Roegaidd Nodweddiadol

  Bwyd

  Dillad

  Menywod yng Ngwlad Groeg

  Gwyddoniaeth a Thechnoleg

  Milwyr a Rhyfel

  Caethweision

  Pobl

  Alexander Fawr

  Archimedes

  Aristotle

  Pericles

  Plato

  Socrates

  25 Pobl Roegaidd Enwog

  Athronwyr Groegaidd

  > Mytholeg Roeg

  Duwiau Groeg a Mytholeg

  Hercules

  Achilles

  Anghenfilod Mytholeg Roeg

  Y Titans

  Yr Iliad

  Yr Odyssey

  Y Duwiau Olympaidd

  Zeus

  Hera

  Poseidon

  Apollo

  Artemis

  Hermes

  Athena

  Ares

  Aphrodite

  Hephaestus

  Demeter

  Hestia

  Dionysus

  Hades

  Dyfynnu Gwaith

  Hanes >> Groeg yr Henfyd >> Mytholeg Roeg
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.