Pêl-droed: Trosedd Sylfaenol

Pêl-droed: Trosedd Sylfaenol
Fred Hall

Chwaraeon

Pêl-droed: Hanfodion Trosedd

Chwaraeon>> Pêl-droed>> Strategaeth Pêl-droed

Ffynhonnell: US Navy Y tîm sydd â'r bêl mewn pêl-droed yw'r drosedd. Mae ganddyn nhw bedwar safle i lawr i fynd ddeg llath a chael y gêm gyntaf i lawr neu maen nhw'n colli meddiant o'r bêl. Gall y drosedd symud y bêl ymlaen drwy ei rhedeg neu ei phasio.

Yn union fel ar amddiffyn mae un ar ddeg o chwaraewyr ar y cae ar gyfer pob chwarae sarhaus. Bydd yr union safleoedd yn newid ar wahanol ddramâu, ond yn gyffredinol y safleoedd sarhaus yw:

 • 1x Center
 • 2x Tackle
 • 2x Guard
 • 1x Tenn End
 • 1x Cynffon yn Ôl
 • 1x Cefnwr Cefn
 • 1x Chwarterback
 • 2x Derbynyddion Eang
Ling Up on the Line of Scrimmage

I gychwyn y chwarae mae'n rhaid i'r tîm sefyll ar y llinell sgrim. Mae'n rhaid i chi gael o leiaf saith chwaraewr ar y llinell sgrimmage. Rhaid gosod yr holl chwaraewyr ond un pan gaiff y bêl ei bachu. Mae'n bosib bod un o chwaraewyr y cae cefn "yn symud" ar adeg y snap.

Y Chwarae'n Dechrau gyda'r Snap

Mae pob chwarae sarhaus yn dechrau pan fydd y canol yn torri y bêl i'r chwarterback.

Rhwystro

Rhan bwysig o unrhyw chwarae sarhaus yw blocio. Dyma lle mae chwaraewyr sarhaus yn rhwystro chwaraewyr amddiffynnol i'w hatal rhag taclo'r chwaraewr gyda'r bêl. Efallai na fydd rhwystrwyr yn dal gafael ar chwaraewyr amddiffynnol gan wneud hyn atasg anodd.

Yn yr NFL mae cynlluniau blocio yn gymhleth. Mae gan chwaraewyr aseiniadau penodol ar bob drama. Efallai mai'r cefnwr sy'n gyfrifol am rwystro'r cefnwr canol i'r chwith. Gall y gard dde dynnu a rhwystro'r pen amddiffynnol chwith i'r dde. Mae'n edrych fel llanast ar y teledu, ond mae gan bob chwaraewr swydd i'w wneud. Mae gan hyd yn oed y derbynwyr gyfrifoldebau blocio ar redeg dramâu. Gall bloc da gan dderbynnydd ar gefn gornel wneud gwahaniaeth wrth sgorio touchdown.

Rhedeg Dramâu

Wrth redeg dramâu gall y chwarterwr redeg gyda'r bêl neu'r llaw i ffwrdd i redeg yn ôl. Ar adegau prin gall derbynnydd sbrintio trwy'r cae cefn a derbyn y bêl ar gyfer chwarae rhedeg.

 • I fyny'r canol - Gall dramâu rhedeg gael eu dylunio i fynd drwy dwll a grëwyd yn y llinell amddiffynnol. Yn yr achos hwn bydd y rhedeg yn ôl yn ceisio gwibio drwy'r twll pan fydd yn agor. Weithiau fe all ddilyn y cefnwr trwy'r twll lle mae'r cefnwr i rwystro'r cefnwr llinell o'r ffordd. y llinell amddiffynnol.
 • Tynnu llun - Gêm redeg gêm gyfartal yw pan fydd y chwarterwr yn symud yn ôl fel pe bai am basio'r bêl ac yna'n rhoi'r bêl i ffwrdd i redeg yn ôl.
 • <12 Pasio Dramâu

Mewn chwarae pasio mae'r chwarterwr yn disgyn yn ôl ac yn taflu'r bêl i berson cymwysderbynnydd. Yn nodweddiadol mae prif dderbynnydd ar gyfer drama, ond os yw hynny'n cael ei orchuddio, bydd y quarterback yn edrych i dderbynyddion eraill. Mae chwaraewyr sy'n dal y bêl yn cynnwys derbynyddion llydan, derbynyddion slot, pennau tynn, a chefnau rhedeg.

Mae rhai enghreifftiau o ddramâu pasio yn cynnwys:

 • I lawr y cae - Pasiau hirach i lawr y cae lle mae'r derbynnydd yn rhedeg llwybrau cyflym fel llwybrau mynd, pylu a phostio. Mae angen mwy o amser ar y chwarterwr o'i linell dramgwyddus er mwyn i'r chwarae hwn ddatblygu.
 • Pas byr - Nid yw pasys byr yn ennill cymaint o lai ar y dechrau, ond maent yn ddefnyddiol iawn pan fydd yr amddiffyn yn blitz neu mae'r llinell dramgwyddus yn cael trafferth blocio. Mae llwybrau byr nodweddiadol yn cynnwys y gogwydd, y bachyn, a'r allan.
 • Pylu - Mae'r llwybr pylu yn aml yn cael ei redeg pan fo'r drosedd yn agos at y llinell gôl. Bydd derbynnydd tal mawr yn rhedeg i gornel y parth diwedd a bydd y quarterback yn taflu'r bêl yn uchel yn yr awyr. Y gobaith yw y bydd y derbynnydd tal yn gallu neidio'r gornel gefn ar gyfer y bêl. Yn nodweddiadol, bydd y llinellwyr sarhaus yn gadael i'r leinwyr amddiffynnol fynd heibio iddynt. Yna bydd y chwarterwr yn taflu'r bêl ychydig dros y llinellwyr amddiffynnol i redeg yn ôl. Nawr gall y llinellwyr sarhaus symud i lawr y cae a rhwystro'r leinwyr rhag rhedeg yn ôl.
Play Action

Mae'r weithred chwaraelle mae'r chwarterwr yn ffugio handoff ar gyfer rhediad ac yna'n pasio'r bêl. Mae hyn yn effeithiol iawn pan fydd y tîm wedi cael llwyddiant yn rhedeg. Bydd y ffug yn achosi i'r cefnwyr llinell a'r diogelwyr "brathu" ar ffo a symud tuag at y llinell sgrim. Gall hyn roi mantais i'r derbynwyr i agor am y tocyn.

Gweld hefyd: Hanes UDA: Jazz i Blant

Mwy o Gysylltiadau Pêl-droed:

>Rheolau
Rheolau Pêl-droed

Sgorio Pêl-droed

Amseriad a'r Cloc

Y Pêl-droed i Lawr

Y Cae

Offer

Arwyddion Dyfarnwyr

Swyddogion Pêl-droed

Troseddau sy'n Digwydd Cyn Snap

Troseddau yn ystod Chwarae

Rheolau ar gyfer Diogelwch Chwaraewyr

Swyddi

Swyddi Chwaraewyr

Chwarterback<8

Rhedeg yn Ôl

Derbynyddion

Llinell Anweddus

Llinell Amddiffynnol

Cefnwyr Llinell

Yr Uwchradd

Cicwyr

Strategaeth

Strategaeth Bêl-droed

Sylfeini Trosedd

Ffurfiadau Sarhaus

Pasio Llwybrau

Sylfaenol Amddiffyn

Ffurfiadau Amddiffynnol

Timau Arbennig

Sut i...

Dal Pêl-droed

Taflu Pêl-droed

Rhwystro

Taclo

Sut i Puntio Pêl-droed

Sut i Gicio Gôl Maes

Biog raphies

Peyton Manning

Tom Brady

Jerry Rice

Adrian Peterson

Drew Brees

Brian Urlacher

Arall

Geirfa Pêl-droed

Cynghrair Pêl-droed Cenedlaethol NFL

Rhestr o Dimau NFL

Pêl-droed y Coleg

Gweld hefyd: Rhufain Hynafol i Blant: Barbariaid

Nôl i Pêl-droed

Yn ôl i Chwaraeon
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.