Mathemateg Plant: Prif Rifau

Mathemateg Plant: Prif Rifau
Fred Hall

Mathemateg Plant

Rhifau Cysefin

Sgiliau sydd eu hangen:

Lluosi

Rhaniad

Adio

Rhifau cyfan

Gweld hefyd: Kids Math: Cyflwyniad i Ffracsiynau

Beth yw rhif cysefin?

Rhif cyfan gyda dau yn union yw rhif cysefin ffactorau, ei hun ac 1.

Gweld hefyd: Bywgraffiad yr Arlywydd George W. Bush i Blant

Iawn, efallai ei bod braidd yn anodd ei ddeall. Edrychwn ar rai enghreifftiau:

Mae'r rhif 5 yn rhif cysefin oherwydd ni ellir ei rannu'n gyfartal ag unrhyw rifau eraill ac eithrio 5 ac 1.

Nid yw'r rhif 4 yn gysefin rhif oherwydd gellir ei rannu'n gyfartal â 4, 2, ac 1.

A yw'r rhif 13 yn rhif cysefin?

Ni ellir ei rannu â 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8....etc. Dim ond gyda 1 a 13. Ydy, mae 13 yn rhif cysefin.

A yw'r rhif 25 yn rhif cysefin?

Ni ellir ei rannu â 2, 3 , 4....gwir. Ah, ond gellir ei rannu â 5, felly nid yw'n rhif cysefin.

Dyma restr o'r rhifau cysefin rhwng 1 a 100:

2 , 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97<7

Edrychwch ar rai ohonyn nhw a gweld a allwch chi gyfrifo unrhyw rif arall y gellir ei rannu ag ef heblaw'r rhif ei hun neu'r rhif 1. (awgrym: rydyn ni'n addo'r ateb yw "na" a maent, felly, yn rhifau cysefin).

Rhai triciau i rifau cysefin:

 • Nid yw rhif 1 yn cael ei ystyried yn rhif cysefin.
 • Pob un nid yw eilrifau sy'n fwy na 2 yn gysefinrhifau.
 • Mae nifer anfeidraidd o rifau cysefin.
Ffeithiau difyr am rifau cysefin
 • Defnyddir rhifau cysefin yn aml mewn cryptograffeg neu ddiogelwch ar gyfer technoleg a'r rhyngrwyd.
 • Roedd y rhif 1 yn arfer cael ei ystyried yn rhif cysefin, ond yn gyffredinol nid yw bellach.
 • Mae gan y rhif cysefin mwyaf y gwyddys amdano tua 13 miliwn o ddigidau!
 • Astudiodd y mathemategydd Groegaidd Euclid rifau cysefin yn 300CC.
 • Rhif cysefin yw'r rhif 379009. Mae hefyd yn edrych fel y gair Google os ydych chi'n ei deipio i gyfrifiannell ac yn edrych arno wyneb i waered!
 • Dyma ddilyniant diddorol o rifau cysefin lle mae gan bob un o'r digidau gylchoedd ynddynt:
  • 6089
  • 60899
  • 608999
  • 6089999
  • 60899999
  • 608999999
  Mathemateg Uwch

  Mae theorem sylfaenol rhifyddeg yn dweud y gall unrhyw rif gael ei fynegi gan gynnyrch unigryw rhifau cysefin.

  Pynciau Mathemateg Uwch i Blant

  Lluosi

  Cyflwyniad i Lluosi

  Hir Lluosi

  Awgrymiadau a Thriciau Lluosi

  Is-adran

  Cyflwyniad i Is-adran

  Rhanniad Hir

  Awgrymiadau Rhannu a Triciau

  Ffracsiynau

  Cyflwyniad i Ffracsiynau

  Ffracsiynau Cyfwerth

  Symleiddio a Lleihau Ffracsiynau

  Adio a Thynnu Ffracsiynau

  Lluosi a RhannuFfracsiynau

  Degolion

  Degolion Gwerth Lle

  Adio a Thynnu Degolynau

  Degolion Lluosi a Rhannu Ystadegau

  Cymedr, Canolrif, Modd, ac Ystod

  Graffiau Llun

  Algebra

  Trefn Gweithrediadau

  Ebonyddion

  Cymarebau

  Cymarebau, Ffracsiynau, a Chanrannau

  Geometreg

  Polygonau

  Pedrochr

  Trionglau

  Theorem Pythagore

  Cylch

  Perimedr

  ArwynebeddArwyneb

  Misc

  Deddfau Sylfaenol Mathemateg

  Rhifau Cysefin

  Rhifolion Rhufeinig

  Rhifau Deuaidd

  Nôl i Mathemateg Kids

  Yn ôl i Astudiaeth Plant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.