Jôcs i blant: rhestr fawr o jôcs cerddoriaeth lân

Jôcs i blant: rhestr fawr o jôcs cerddoriaeth lân
Fred Hall

Jôcs - Rydych chi'n Quack Me Up!!!

Jôcs Cerddoriaeth

Nôl i Jôcs

Dyma restr o jôcs cerddorol, tiwns, a posau i blant a phlant:

C: Pam Mozart yn cael gwared ar ei ieir?

A: Roedden nhw'n dal i ddweud Bach, Bach!

Gweld hefyd: Rhyfel Byd Cyntaf: Brwydr Tannenberg

C: Pam na allai'r athletwr wrando ar ei cherddoriaeth?

A: Oherwydd torrodd hi'r record!

C: Pa fath o gerddoriaeth mae balŵns yn ofnus ohono?

A: Cerddoriaeth bop!

C: Beth sy'n gwneud cerddoriaeth ar eich pen?<7

A: Band pen!

C: Pa ran o'r twrci sy'n gerddorol?

A: Y ffon drymiau!

C: Beth yw'r gwahaniaeth rhwng pysgodyn a phiano?

A: Allwch chi ddim tiwna pysgod!

C: Beth sydd â deugain troedfedd ac sy'n canu?

A: Côr yr ysgol!<7

C: Pam eisteddodd y ferch ar yr ysgol i ganu?

A: Roedd hi eisiau cyrraedd y nodau uchel!

C: Beth yw rhan gerddorol neidr?

A: Y glorian!

C: Ble gadawodd yr athro cerdd ei allweddi?

A: Yn y piano!

C: Beth mae ydych chi'n galw buwch sy'n gallu chwarae offeryn cerdd?

A: Moo-sician

C: Beth sy'n gwneud môr-ladron yn su ch cantorion da?

Gweld hefyd: Pengwiniaid: Dysgwch am yr adar nofio hyn.

A: Maen nhw'n gallu taro'r Cs uchel!

Nôl i Jôcs
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.