Hanes yr Unol Daleithiau: Ynys Ellis i Blant

Hanes yr Unol Daleithiau: Ynys Ellis i Blant
Fred Hall

Tabl cynnwys

Hanes UDA

Ynys Ellis

Hanes >> Hanes UDA cyn 1900

Prif Adeilad yn Edrych i'r Gogledd

Ynys Ellis, Harbwr Efrog Newydd

gan Anhysbys

Ellis Island oedd y gorsaf fewnfudo fwyaf yn yr Unol Daleithiau rhwng 1892 a 1924. Daeth dros 12 miliwn o fewnfudwyr trwy Ynys Ellis yn ystod y cyfnod hwn. Cafodd yr ynys y llysenw "Ynys Gobaith" i lawer o fewnfudwyr a ddaeth i America i gael bywyd gwell.

Pryd agorodd Ynys Ellis?

Roedd Ynys Ellis yn gweithredu o 1892 i 1954. Roedd y llywodraeth ffederal eisiau cymryd rheolaeth dros fewnfudo fel y gallai wneud yn siŵr nad oedd gan fewnfudwyr afiechydon ac yn gallu cynnal eu hunain ar ôl cyrraedd y wlad.

Pwy oedd y y mewnfudwr cyntaf i gyrraedd?

Y mewnfudwr cyntaf i gyrraedd oedd Annie Moore, 15 oed o Iwerddon. Roedd Annie wedi dod i America gyda'i dau frawd iau i aduno â'i rhieni a oedd eisoes yn y wlad. Heddiw, mae cerflun o Annie ar yr ynys.

Faint o bobl ddaeth drwy Ynys Ellis?

Cafodd dros 12 miliwn o bobl eu prosesu drwy Ynys Ellis rhwng 1892 a 1924. Ar ôl 1924, cynhaliwyd yr archwiliadau cyn i bobl fynd ar y cwch a bu arolygwyr Ynys Ellis yn gwirio eu papurau. Daeth tua 2.3 miliwn arall o bobl drwy'r Ynys rhwng 1924 a 1954.

Annie Moore oIwerddon (1892)

Gweld hefyd: Chwyldro America: Brwydr Bunker Hill

Ffynhonnell: Y Depo Mewnfudwyr Newydd Adeiladu'r Ynys

Dechreuodd Ynys Ellis fel ynys fechan o tua 3.3 erw yn unig. Dros amser, ehangwyd yr ynys gan ddefnyddio tirlenwi. Erbyn 1906, roedd yr ynys wedi tyfu i 27.5 erw.

Sut brofiad oedd hi ar yr ynys?

Ar ei hanterth, roedd yr ynys yn lle prysur a gorlawn. Mewn sawl ffordd, roedd yn ddinas ei hun. Roedd ganddi ei gorsaf bŵer ei hun, ysbyty, cyfleusterau golchi dillad, a chaffeteria.

Gweld hefyd: Hanes yr Unol Daleithiau: Ynys Ellis i Blant

Pasio'r Archwiliadau

Y rhan fwyaf brawychus i newydd-ddyfodiaid i'r ynys oedd yr arolygiad. Bu'n rhaid i bob mewnfudwr basio archwiliad meddygol i wneud yn siŵr nad oeddent yn sâl. Yna cawsant eu cyfweld gan arolygwyr a fyddai'n penderfynu a allent gynnal eu hunain yn America. Roedd yn rhaid iddynt hefyd brofi bod ganddynt rywfaint o arian ac, ar ôl 1917, eu bod yn gallu darllen.

Gwneid y bobl a basiodd yr holl brofion fel arfer â'r archwiliadau ymhen tair i bum awr. Fodd bynnag, anfonwyd y rhai na allai basio adref. Weithiau roedd plant yn cael eu gwahanu oddi wrth eu rhieni neu roedd un rhiant yn cael ei anfon adref. Am y rheswm hwn, roedd gan yr ynys hefyd y llysenw "Ynys y Dagrau."

Ynys Ellis Heddiw

Heddiw, mae Ynys Ellis yn rhan o Wasanaeth y Parc Cenedlaethol gyda'i gilydd. gyda'r Statue of Liberty. Gall twristiaid ymweld ag Ynys Ellis lle mae'r prif adeilad bellach yn amgueddfa fewnfudo.

Ffeithiau Diddorol Amdanon niYnys Ellis

 • Mae wedi bod â nifer o enwau mewn hanes gan gynnwys Ynys Gull, Ynys Oyster, ac Ynys Gibbet. Fe'i gelwid yn Ynys Gibbet oherwydd bod môr-ladron yn cael eu hongian ar yr ynys yn y 1760au.
 • Arafodd mewnfudo i'r Unol Daleithiau ar ôl Deddf Gwreiddiau Cenedlaethol 1924.
 • Gwasanaethodd yr ynys fel caer yn ystod y Rhyfel 1812 a depo cyflenwad bwledi yn ystod y Rhyfel Cartref.
 • Mae'r ynys yn eiddo i'r llywodraeth ffederal ac yn cael ei hystyried yn rhan o Efrog Newydd a New Jersey.
 • Blwyddyn brysuraf Ynys Ellis oedd 1907 pan aeth dros filiwn o fewnfudwyr drwodd. Y diwrnod prysuraf oedd 17 Ebrill, 1907 pan gafodd 11,747 o bobl eu prosesu.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Hanes UDA cyn 1900
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.