Hanes yr Unol Daleithiau: Rhyfel Irac i Blant

Hanes yr Unol Daleithiau: Rhyfel Irac i Blant
Fred Hall

Hanes UDA

Rhyfel Irac

Hanes >> Hanes UDA 1900 i'r Presennol

4> Tanciau UDA yn Baghdad

gan y Rhingyll Technegol John L. Houghton, Jr.

Gweld hefyd: Anifeiliaid: Swordfish

United Awyrlu'r Taleithiau Ymladdwyd Rhyfel Irac rhwng Irac a grŵp o wledydd dan arweiniad yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig. Dechreuodd ar 20 Mawrth, 2003 a daeth i ben ar 18 Rhagfyr, 2011. Arweiniodd y rhyfel at ddymchwel llywodraeth Irac dan arweiniad Saddam Hussein.

Arwain at y Rhyfel

Ym 1990, goresgynnodd Irac wlad Kuwait a dechrau Rhyfel y Gwlff. Ar ôl i Irac golli Rhyfel y Gwlff, roedden nhw wedi cytuno i archwiliadau gan y Cenhedloedd Unedig. Erbyn dechrau'r 2000au, roedd Irac yn gwrthod caniatáu i arolygwyr y Cenhedloedd Unedig ddod i mewn i'r wlad. Yna digwyddodd 9/11. Dechreuodd yr Unol Daleithiau boeni bod arweinydd Irac, Saddam Hussein, yn helpu terfysgwyr a'i fod yn datblygu arfau dinistr torfol yn gyfrinachol.

Beth yw Arfau Dinistr Torfol?

Arfau a all achosi niwed i lawer o bobl yw'r term "Arfau Dinistrio Torfol", a elwir weithiau yn WMDs. Maent yn cynnwys pethau fel arfau niwclear, arfau biolegol, ac arfau cemegol (fel nwy gwenwynig).

Y Goresgyniad

Ar 20 Mawrth, 2003, yr Arlywydd George W. Bush gorchymyn goresgyniad Irac. Arweiniwyd lluoedd yr Unol Daleithiau gan y Cadfridog Tommy Franks a galwyd yr ymosodiad yn "Operation Iraqi Freedom." Mae rhai gwledydd yn gysylltiedig âyr Unol Daleithiau gan gynnwys y Deyrnas Unedig, Awstralia, a Gwlad Pwyl. Fodd bynnag, nid oedd llawer o aelodau'r Cenhedloedd Unedig gan gynnwys Ffrainc a'r Almaen yn cytuno â'r goresgyniad.

Sioc a Syndod

Defnyddiodd yr Unol Daleithiau ymosodiad bomio manwl gywir a symud yn gyflym milwyr i oresgyn Irac yn gyflym. Gelwir y dull hwn o ymosodiad yn "sioc a syndod." Ymhen ychydig wythnosau, roedden nhw wedi cymryd y brifddinas Baghdad. Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, cafodd Saddam Hussein ei ddal. Cafodd ei roi ar brawf gan lywodraeth newydd Irac a chafodd ei ddienyddio yn 2006.

Galwedigaeth Clymblaid

Parhaodd lluoedd y glymblaid i feddiannu Irac am beth amser. Roedd y wlad mewn anhrefn heb Saddam a'i lywodraeth. Ymladdodd gwahanol garfanau Islamaidd yn erbyn ei gilydd a lluoedd y glymblaid dros reolaeth y wlad. Roedd angen ailadeiladu seilwaith (ffyrdd, llywodraeth, adeiladau, llinellau ffôn, ac ati) y wlad.

Gwrthryfel

Am y blynyddoedd nesaf, mae grwpiau gwahanol ymladd o fewn Irac am rym yn erbyn llywodraeth newydd Irac. Arhosodd clymblaid o luoedd dan arweiniad yr Unol Daleithiau yn y wlad i gadw trefn ac i helpu'r llywodraeth newydd. Fodd bynnag, parhaodd y gwrthryfel.

U.S. Milwyr yn Tynnu'n Ôl

Daeth Rhyfel Irac i ben yn swyddogol ar Ragfyr 18, 2011 gyda thynnu milwyr ymladd yr Unol Daleithiau yn ôl.

ISIS a Brwydr Barhaus

Yn yr ychydig flynyddoedd nesaf, aEnillodd grŵp Islamaidd o'r enw ISIS (Talaith Islamaidd Irac a Syria) rym mewn ardaloedd o Irac. Yn 2014, anfonodd yr Unol Daleithiau filwyr yn ôl i Irac i gefnogi llywodraeth Irac. Wrth ysgrifennu'r erthygl hon (2015), mae milwyr yr Unol Daleithiau yn dal i fod yn Irac yn brwydro yn erbyn ISIS.

Ffeithiau Diddorol Am Ryfel Irac

 • Doedd dim WMDs a ddarganfuwyd yn Irac ar ôl y goresgyniad. Dywed rhai iddynt gael eu symud dros y ffin i Syria, dywed eraill nad oeddent erioed wedi bodoli.
 • Pasiodd Cyngres yr UD, gan gynnwys y Senedd a'r Tŷ, benderfyniad yn awdurdodi'r fyddin i oresgyn Irac.
 • >Prif weinidog cyntaf llywodraeth newydd Irac oedd Ayad Allawi. Ymddiswyddodd ar ôl 1 flwyddyn yn y swydd.
 • Yr oedd 26 o wledydd yn ffurfio’r llu rhyngwladol yn Irac.
 • Mabwysiadodd Irac gyfansoddiad democrataidd newydd yn 2005.
9>Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi’i recordio o’r dudalen hon:
 • <6

  Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Gweld hefyd: Bioleg i Blant: Ribosome Cell

  Hanes >> Hanes UDA 1900 hyd heddiw
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.