Bioleg i Blant: Ribosome Cell

Bioleg i Blant: Ribosome Cell
Fred Hall

Tabl cynnwys

Bioleg

Ribosom Cell

Mae ribosomau fel ffatrïoedd bach yn y gell. Maen nhw'n gwneud proteinau sy'n cyflawni pob math o ffwythiannau ar gyfer gweithrediad y gell.

Ble mae ribosomau wedi'u lleoli y tu mewn i'r gell?

Mae ribosomau naill ai wedi'u lleoli yn yr hylif y tu mewn i'r gell a elwir yn cytoplasm neu ynghlwm wrth y bilen. Maen nhw i'w cael mewn celloedd procaryot (bacteria) ac ewcaryotau (anifeiliaid a phlanhigion).

Organelle

Math o organelle yw ribosomau. Mae organelles yn strwythurau sy'n cyflawni swyddogaethau penodol ar gyfer y gell. Gwaith y ribosom yw gwneud proteinau. Mae organynnau eraill yn cynnwys y cnewyllyn a'r mitocondria.

Adeiledd Ribosom

Mae gan y ribosom ddwy brif gydran o'r enw'r is-uned fawr a'r is-uned fach. Daw'r ddwy uned hyn at ei gilydd pan fydd y ribosom yn barod i wneud protein newydd. Mae'r ddwy is-uned yn cynnwys llinynnau o RNA a phroteinau amrywiol.

 • Is-uned fawr - Mae'r is-uned fawr yn cynnwys y safle lle mae bondiau newydd yn cael eu gwneud wrth greu proteinau. Fe'i gelwir yn "60S" mewn celloedd ewcaryotig a'r "50S" mewn celloedd procaryotig.
 • Is-uned bach - Nid yw'r is-uned fach mor fach â hynny mewn gwirionedd, dim ond ychydig yn llai na'r is-uned fawr. Mae'n gyfrifol am lif gwybodaeth yn ystod synthesis protein. Fe'i gelwir yn "40S" mewn celloedd ewcaryotig a'r "50S" mewn celloedd procaryotig.
Yr "S" yn yr is-unedmae enwau yn uned fesur ac yn sefyll am uned Svedberg.

Synthesis Protein

Prif swydd y ribosom yw i gwneud proteinau ar gyfer y gell. Gall fod cannoedd o broteinau y mae angen eu gwneud ar gyfer y gell, felly mae angen cyfarwyddiadau penodol ar y ribosom ar sut i wneud pob protein. Daw'r cyfarwyddiadau hyn o'r cnewyllyn ar ffurf RNA negesydd. Mae RNA Messenger yn cynnwys codau penodol sy'n gweithredu fel rysáit i ddweud wrth y ribosom sut i wneud y protein.

Mae dau brif gam wrth wneud proteinau: trawsgrifio a chyfieithu. Mae'r ribosom yn gwneud y cam cyfieithu. Gallwch fynd yma i ddysgu mwy am broteinau.

Cyfieithu

Cyfieithiad yw'r broses o gymryd y cyfarwyddiadau o'r negesydd RNA a'i droi'n brotein. Dyma'r camau y mae'r ribosom yn eu cymryd i wneud y protein:

 • Mae'r ddwy is-uned yn uno â'r RNA negeseuol.
 • Mae'r ribosom yn dod o hyd i'r man cychwyn cywir ar yr RNA a elwir yn codon.<10
 • Mae'r ribosom yn symud i lawr yr RNA, gan ddarllen y cyfarwyddiadau ar ba asidau amino i'w cysylltu â'r protein. Mae pob tair llythyren ar yr RNA yn cynrychioli asid amino newydd.
 • Mae'r ribosom yn atodi asidau amino yn cronni'r protein.
 • Mae'n stopio adeiladu'r protein pan fydd yn cyrraedd cod "stop" yn yr RNA dweud wrtho fod y protein yn barod.
Ffeithiau Diddorol am y Ribosom
 • YDaw "rib" mewn ribosom o asid riboniwcleig (RNA) sy'n darparu'r cyfarwyddiadau ar wneud proteinau.
 • Fe'u gwneir y tu mewn i niwclews y niwclews. Unwaith y byddant yn barod cânt eu hanfon y tu allan i'r cnewyllyn trwy fandyllau ym mhilen y niwclews.
 • Mae ribosomau yn wahanol i'r rhan fwyaf o organynnau gan nad ydynt wedi'u hamgylchynu gan bilen amddiffynnol.
 • Roedd y ribosom yn Darganfuwyd ym 1974 gan Albert Claude, Christian de Duve, a George Emil Palade. Enillon nhw'r Wobr Nobel am eu darganfyddiad.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

9>Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:

Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

Mwy o Bynciau Bioleg

20>
Cell

Y Gell

Cylchred Cell a Rhaniad

Niwclews

Ribosomau

Mitocondria

Cloroplastau<7

Gweld hefyd: Bywgraffiad: Y Frenhines Elizabeth II

Proteinau

Ensymau

Y Corff Dynol

Corff Dynol

Ymennydd

System Nerfol

System Dreulio

Golwg a'r Llygad

Clywed a'r Glust

Arogli a Blasu

Croen

Cyhyrau

Anadlu

Gwaed a Chalon

Esgyrn

Rhestr o Esgyrn Dynol

System Imiwnedd

Organau

Maeth

Maeth

Fitaminau a Mwynau

Carbohydradau

Lipidau<7

Ensymau

Geneteg

Geneteg

Cromosomau

DNA

Mendelac Etifeddiaeth

Patrymau Etifeddol

Proteinau ac Asidau Amino

Planhigion

Ffotosynthesis

Adeiledd Planhigion<7

Amddiffyn Planhigion

Planhigion Blodeuo

Planhigion nad ydynt yn Blodeuo

Coed

Organeddau Byw <17

Dosbarthiad Gwyddonol

Anifeiliaid

Bacteria

Protyddion

Gweld hefyd: Bywgraffiad i Blant: Kaiser Wilhelm II

Ffyngau

Firysau

Clefyd

Clefydau Heintus

Meddygaeth a Chyffuriau Fferyllol

Epidemigau a Phandemigau

Epidemigau a Phandemigau Hanesyddol

System Imiwnedd

Canser

Concussions

Diabetes

Ffliw

Gwyddoniaeth >> Bioleg i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.