Bywgraffiad y Llywydd Dwight D. Eisenhower for Kids

Bywgraffiad y Llywydd Dwight D. Eisenhower for Kids
Fred Hall

Bywgraffiad

Llywydd Dwight D. Eisenhower

Dwight D. Eisenhower

o'r Tŷ Gwyn

Dwight D. Eisenhower oedd 34ain Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Gwasanaethodd fel Llywydd: 1953-1961

Is-lywydd: Richard M. Nixon

Parti: Gweriniaethol

Gweld hefyd: Gwyddoniaeth plant: Tywydd

Oedran urddo: 62

Ganed: Hydref 14, 1890 yn Denison, Texas

Bu farw: Mawrth 28, 1969 yn Washington D.C.

Priod: Mamie Geneva Doud Eisenhower

Plant: John

Llysenw: Ike

Bywgraffiad:

Am beth mae Dwight D. Eisenhower yn fwyaf adnabyddus?

Mae Dwight D. Eisenhower yn fwyaf adnabyddus am fod yn brif gadlywydd lluoedd y Cynghreiriaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn ystod ei ddau dymor fel arlywydd, profodd y wlad lewyrch economaidd a heddwch.

Tyfu i Fyny

Ganed Dwight yn Texas, ond symudodd ei rieni i Abilene, Kansas tra roedd yn dal yn ifanc. Yn Abilene y tyfodd i fyny gyda'i 5 brawd. Am ryw reswm roedd y bechgyn yn hoffi defnyddio'r llysenw "Ike". Roedden nhw'n galw ei gilydd yn Big Ike, Little Ike, ac Ugly Ike. Daeth yr enw yn sownd wrth Dwight a daeth yr ymadrodd "We like Ike" yn rhan fawr o'i ymgyrch arlywyddol.

Graddiodd Dwight yn yr ysgol uwchradd ac aeth i weithio gyda'i dad yn yr hufenfa leol. Anogodd ei rieni ef i fynd i'r coleg. Gan fod Dwight wedi tyfu i fyny gydag adiddordeb cryf yn y fyddin, gan ddarllen llawer o lyfrau ar hanes milwrol, penderfynodd fynd i Academi Filwrol yr Unol Daleithiau yn West Point.

Cyn iddo ddod yn Llywydd

Ar ôl graddio o Aeth West Point, Eisenhower i mewn i'r gwasanaeth milwrol. Roedd yn arweinydd dawnus ac yn fuan cododd yn y rhengoedd milwrol.

Gweld hefyd: Mis Awst: Penblwyddi, Digwyddiadau Hanesyddol a Gwyliau

Eisenhower on D-Day

gan ffotograffydd Anhysbys Byddin yr UD Yr Ail Ryfel Byd

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cyrhaeddodd Eisenhower y rheng uchaf yn y fyddin, sef cadfridog pum seren. Cafodd ei enwi hefyd yn bennaeth goruchaf lluoedd y Cynghreiriaid gan yr Arlywydd Roosevelt. Fel y prif gomander cynlluniodd Ymosodiad Normandi, a elwir hefyd yn D-Day. Bu'r goresgyniad yn llwyddiant a helpodd i wthio'r Almaenwyr allan o Ffrainc. Dyma oedd un o fuddugoliaethau pwysicaf y rhyfel. Pan ddaeth y rhyfel yn Ewrop i ben, derbyniodd Eisenhower ildiad ffurfiol y milwyr Almaenig.

Ychydig flynyddoedd ar ôl i'r Ail Ryfel Byd ddod i ben, ym 1948, ymddeolodd Dwight o'r fyddin. Gweithiodd yn gyntaf fel llywydd Prifysgol Columbia ac yna fel cadlywydd lluoedd NATO yn Ewrop. Gofynnodd llawer o bobl iddo redeg am arlywydd. Ar y dechrau dywedodd na, ond ym 1952 penderfynodd redeg.

Arlywyddiaeth Dwight D. Eisenhower

Roedd Eisenhower yn boblogaidd iawn ac enillodd etholiad arlywyddol 1952 yn hawdd. Roedd dau dymor arlywyddol Eisenhower yn gyfnod o ffyniant economaidd a heddwch cymharol. Rhai o'iYmhlith y llwyddiannau mae:

 • Athrawiaeth Eisenhower - Roedd Eisenhower eisiau atal lledaeniad comiwnyddiaeth. Dywedodd y gallai unrhyw wlad ofyn am gymorth neu gymorth milwrol gan yr Unol Daleithiau os oedd yn cael ei bygwth gan un arall. Cynlluniwyd hwn i atal yr Undeb Sofietaidd.
 • System Briffordd Interstate - Sefydlodd y system priffyrdd a ddefnyddiwn heddiw ar gyfer teithio o amgylch y wlad. Roedd yn gweld hyn fel rhywbeth yr oedd ei angen i helpu'r economi, ond hefyd yr un mor bwysig yn filwrol yn achos goresgyniad gan elynion.
 • Deddfau Hawliau Sifil - Cynigiodd Ddeddf Hawliau Sifil 1957 a 1960. Ef hefyd cefnogi integreiddio ysgolion a chreu swyddfa hawliau sifil parhaol yn yr Adran Gyfiawnder.
 • Rhyfel Corea - Helpodd i drafod diwedd Rhyfel Corea yn 1953. Rhoddodd hefyd filwyr America ar y ffin rhwng De Corea a Gogledd Corea i gadw heddwch. Mae yna filwyr Americanaidd yno hyd heddiw.

Dwight D. Eisenhower

gan James Anthony Wills Sut bu farw ?

Bu farw Eisenhower o glefyd y galon wrth wella ar ôl llawdriniaeth ym 1969.

Ffeithiau Hwyl am Dwight D. Eisenhower

 • Daw Eisenhower o y gair Almaeneg "Eisenhauer" sy'n golygu "Iron Miner".
 • Ei enw a roddwyd oedd David, ond aeth wrth ei enw canol Dwight ac yn ddiweddarach gwrthdroi'r enwau yn barhaol.
 • Alasga a Hawaii oedd derbyn i'r Unol Daleithiau.tra oedd yn llywydd.
 • Ni fu Dwight a'i wraig Mamie erioed yn berchen cartref tan ar ôl iddo fod yn llywydd. Ar ôl cael gyrfa filwrol roedden nhw wedi symud 28 o weithiau ac erioed wedi prynu cartref.
 • Roedd yn ystyried hiliaeth yn fater diogelwch cenedlaethol.
 • Roedd gan ei ddosbarth graddio yn West Point 59 o aelodau a gyrhaeddodd y rhengoedd cyffredinol yn eu gyrfaoedd milwrol.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Bywgraffiadau i Blant >> Llywyddion UDA i Blant

  Dyfynnwyd Gwaith
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.