Hanes yr Ail Ryfel Byd: Brwydr y Chwydd i Blant

Hanes yr Ail Ryfel Byd: Brwydr y Chwydd i Blant
Fred Hall

Ail Ryfel Byd

Brwydr y Chwydd

Roedd Brwydr y Chwydd yn frwydr fawr yn Ewrop yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Hon oedd ymgais olaf yr Almaen i yrru'r Cynghreiriaid oddi ar dir mawr Ewrop. Roedd y rhan fwyaf o'r milwyr a gymerodd ran ar ochr y Cynghreiriaid yn filwyr Americanaidd. Fe'i hystyrir yn un o'r brwydrau mwyaf a ymladdwyd erioed gan fyddin yr Unol Daleithiau.

7>101af Byddin yr Awyr yn symud allan o Bastogne

Ffynhonnell: U.S. Y Fyddin

Pryd yr ymladdwyd hi?

Ar ôl i'r Cynghreiriaid ryddhau Ffrainc a threchu'r Almaen yn Normandi, roedd llawer yn meddwl bod yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop yn dod i ben. Fodd bynnag, roedd gan Adolf Hitler o'r Almaen syniadau gwahanol. Yn gynnar yn y bore ar 16 Rhagfyr, 1944 lansiodd yr Almaen ymosodiad mawr. Parhaodd y frwydr am tua mis wrth i luoedd America frwydro yn ôl a chadw byddin yr Almaen rhag gor-redeg Ewrop.

Beth sydd gyda'r enw doniol?

Brwydr y Bulge mewn gwirionedd digwyddodd yng Nghoedwig Ardennes yng Ngwlad Belg. Pan ymosododd yr Almaenwyr, fe wnaethon nhw wthio canol llinell lluoedd y Cynghreiriaid yn ôl. Pe baech chi'n edrych ar fap o ffrynt byddin y Cynghreiriaid, byddai chwydd lle'r oedd yr Almaenwyr yn ymosod.

Beth ddigwyddodd?

Pan ymosododd yr Almaen arnyn nhw defnyddio dros 200,000 o filwyr a bron i 1,000 o danciau i dorri trwy linellau UDA. Roedd hi'n aeaf a'r tywydd yn eira ac yn oer. Nid oedd yr Americanwyr yn barod ar gyfer yymosod. Torrodd yr Almaenwyr drwy'r llinell a lladd miloedd o filwyr America. Ceision nhw symud ymlaen yn gyflym.

Milwyr yn gorfod delio ag eira a thywydd garw

Llun gan Braun

Roedd gan yr Almaenwyr gynllun da. Roedd ganddynt hefyd ysbiwyr Almaeneg Saesneg eu hiaith yn galw heibio y tu ôl i linellau'r Cynghreiriaid. Roedd yr Almaenwyr hyn wedi gwisgo mewn lifrai Americanaidd ac yn dweud celwydd er mwyn ceisio drysu'r Americanwyr fel na fyddent yn gwybod beth oedd yn digwydd.

Arwyr America

Er gwaetha'r sydyn ymlaen llaw a lluoedd llethol yr Almaenwyr, daliodd llawer o filwyr America eu tir. Nid oeddent am i Hitler gymryd drosodd eto. Mae Brwydr y Chwydd yn enwog am yr holl bocedi bach o filwyr Americanaidd a ymosododd ac aflonyddu ar yr Almaenwyr wrth iddynt geisio symud ymlaen.

Un o'r ymladdfeydd bach enwog a ddigwyddodd oedd yn Bastogne, Gwlad Belg. Roedd y ddinas hon ar groesffordd allweddol. Roedd milwyr yr Unol Daleithiau yn y 101fed Adran Awyrennol a'r 10fed Adran Arfog wedi'u hamgylchynu gan Almaenwyr. Gorchmynnwyd iddynt ildio neu farw. Nid oedd Cadfridog yr Unol Daleithiau Anthony McAuliffe eisiau rhoi'r gorau iddi, felly atebodd i'r Almaenwyr "Nuts!" Yna llwyddodd ei filwyr i ddal gafael nes y gallai mwy o filwyr yr Unol Daleithiau gyrraedd.

Milwyr mewn gwyn am guddliw

Ffynhonnell: Byddin yr UD

Grwpiau bach o filwyr America ledled y ffrynt a gloddiodd i mewn a dal allan nes y gallai atgyfnerthion ddod.a enillodd y frwydr i'r Cynghreiriaid. Enillodd eu dewrder a'u brwydro ffyrnig y frwydr a seliodd dynged Hitler a'r Natsïaid yn yr Ail Ryfel Byd.

Ffeithiau Diddorol am Frwydr y Chwydd

 • Y Prif Weinidog Dywedodd Gweinidog Prydain, Winston Churchill, “Heb os, dyma frwydr fwyaf America yn y rhyfel….”
 • Un o’r prif resymau dros golli’r frwydr i’r Almaenwyr oedd nad oedd ganddyn nhw ddigon o danwydd ar gyfer eu tanciau. Dinistriodd milwyr ac awyrennau bomio America yr holl ddepos tanwydd y gallent ac yn y diwedd daeth tanciau'r Almaen i ben allan o danwydd.
 • Brwydrodd dros 600,000 o filwyr America ym Mrwydr y Bulge. Bu 89,000 o anafiadau gan yr Unol Daleithiau gan gynnwys 19,000 a fu farw.
 • Gallai 3edd Fyddin y Cadfridog George Patton atgyfnerthu'r llinellau o fewn ychydig ddyddiau i'r ymosodiad cychwynnol.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Dysgu Mwy am yr Ail Ryfel Byd:

  <22
  Trosolwg:

  Llinell Amser yr Ail Ryfel Byd

  Pwerau ac Arweinwyr y Cynghreiriaid

  Pwerau ac Arweinwyr Echel

  Achosion WW2

  Rhyfel yn Ewrop

  Rhyfel yn y Môr Tawel

  Ar ôl y Rhyfel

  Brwydrau:

  Brwydr Prydain

  Brwydr yr Iwerydd

  Pearl Harbour

  Brwydr Stalingrad

  D-Day (Goresiad oNormandi)

  Brwydr y Chwydd

  Brwydr Berlin

  Gweld hefyd: Inca Empire for Kids: Machu Picchu

  Brwydr Midway

  Brwydr Guadalcanal

  Brwydr Iwo Jima

  Digwyddiadau:

  Yr Holocost

  Gwersylloedd Claddu Japan

  Marwolaeth Bataan Mawrth

  Sgyrsiau Glan Tân

  Hiroshima a Nagasaki (Bom Atomig)

  Treialon Troseddau Rhyfel

  Adfer a Chynllun Marshall

  Arweinwyr:

  Winston Churchill

  Charles de Gaulle

  Franklin D. Roosevelt

  Harry S. Truman

  Dwight D. Eisenhower

  Douglas MacArthur

  George Patton

  Adolf Hitler

  Joseph Stalin

  Benito Mussolini

  Hirohito

  Anne Frank

  Eleanor Roosevelt

  Arall:

  Frynt Cartref yr Unol Daleithiau

  Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Arsenig

  Merched yr Ail Ryfel Byd

  Americanwyr Affricanaidd yn yr Ail Ryfel Byd

  Ysbiwyr ac Asiantau Cudd

  Awyrennau

  Cludwyr Awyrennau

  Technoleg

  Geirfa a Thelerau'r Ail Ryfel Byd

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Yr Ail Ryfel Byd i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.