Hanes Iran a Throsolwg Llinell Amser

Hanes Iran a Throsolwg Llinell Amser
Fred Hall

Iran

Trosolwg o Linell Amser a Hanes

Llinell Amser Iran

BCE

 • 2700 - Mae gwareiddiad Elamite yn dod i'r amlwg yng ngorllewin Iran .

1500 - Y llinach Anshanite yn dechrau rheoli dros Elam.

 • 1100 - Yr ymerodraeth Elamite yn cyrraedd uchafbwynt ei grym .
 • Marchfilwyr Asyria

  678 - Medes gogledd Iran yn dod i rym gyda chwymp yr Ymerodraeth Asyria a ffurfio'r Ymerodraeth Ganolrifol.

 • 550 - Cyrus Fawr ac Ymerodraeth Achaemenid yn gorchfygu llawer o'r rhanbarth gan ffurfio Ymerodraeth Persia.
 • 330 - Alecsander y Mae Great yn arwain y Groegiaid i fuddugoliaeth ar y Persiaid.
 • 312 - Ffurfir Ymerodraeth Seleucid gan un o gadfridogion Alecsander. Bydd yn rheoli llawer o'r rhanbarth hyd nes y caiff ei dymchwel gan yr Ymerodraeth Rufeinig.
 • 140 - Yr Ymerodraeth Parthian yn cymryd rheolaeth ac yn rheoli Iran a'r ardal gyfagos.
 • CE

  • 224 - Mae'r Ymerodraeth Sassanid wedi ei sefydlu gan Ardashir I. Bydd yn rheoli am dros 400 mlynedd a dyma'r olaf o Ymerodraethau Iran.

 • 421 - Bahram V yn dod yn frenin. Yn ddiweddarach bydd yn dod yn destun llawer o chwedlau a chwedlau.
 • 661 - Yr Arabiaid yn goresgyn Iran ac yn gorchfygu'r Ymerodraeth Sassanaidd. Maen nhw'n dod â'r grefydd Islamaidd a rheol Islam i'r rhanbarth.

  819 - Yr Ymerodraeth Samanid sy'n rheoli'r rhanbarth. Islam yw crefydd y wladwriaeth o hyd, ond mae diwylliant Persiaadfywio.

  Genghis Khan

  977 - Mae llinach Ghaznavid yn meddiannu llawer o'r rhanbarth.

 • 1037 - Twf Ymerodraeth Seljuq a sefydlwyd gan Tughril Beg.
 • 1220 - Y Mongoliaid yn goresgyn Iran ar ôl i emissaries Mongol gael eu lladd. Maent yn dinistrio llawer o ddinasoedd, yn lladd llawer o'r boblogaeth, ac yn achosi dinistr ar draws Iran.

 • 1350 - Y Pla Du yn taro Iran gan ladd tua 30% o'r boblogaeth.
 • 1381 - Timur yn goresgyn ac yn gorchfygu Iran.
 • 1502 - Sefydlir Ymerodraeth Safavid gan Shah Ismail.
 • 1587 - Shah Abbas I Fawr yn dod yn frenin yr Ymerodraeth Safavid. Mae'r ymerodraeth yn cyrraedd ei hanterth o dan ei reolaeth yn dod yn un o brif bwerau'r byd.
 • 1639 - Yr Ymerodraeth Safavid yn cytuno i gytundeb heddwch gyda'r Ymerodraeth Otomanaidd o'r enw Cytundeb Zuhab.
 • 1650au - Iran yn dechrau colli tiriogaethau i wledydd Ewropeaidd megis Prydain Fawr, Rwsia, a Ffrainc.
 • 1736 - Ymerodraeth Safavid wan yn cael ei dymchwel gan Nadir Shah.

  1796 - Sefydlir llinach Qajar ar ôl rhyfel cartref.

 • 1813 - Y Rwsiaid yn trechu'r Persiaid yn y Rwsia-Persiad Rhyfel.
 • 1870 - Newyn mawr yn lladd dros filiwn o bobl ym Mhersia.

 • 1905 - Mae Chwyldro Cyfansoddiadol Persia yn digwydd. Mae llywodraeth seneddol yn cael ei chreu. Gelwir y senedd yn Majlis.
 • 6>1908- Darganfod olew.6>
 • 1914 - Rhyfel Byd Cyntaf yn dechrau. Erys Iran yn niwtral ond caiff ei meddiannu gan luoedd amrywiol gan gynnwys Prydain Fawr, Rwsia, a'r Ymerodraeth Otomanaidd.
 • 1919 - Ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, mae Prydain Fawr yn ceisio sefydlu gwarchodaeth yn Iran yn aflwyddiannus.

  Cynhadledd Tehran

 • 1921 - Reza Khan yn cipio Tehran ac yn cipio grym. Bydd yn cael ei wneud yn brif weinidog yn 1923 a Shah o Iran yn 1925. Mae'n dod â moderneiddio i Iran, ond mae Mwslemiaid selog yn ei ddigio.
 • 1935 - Newidir enw swyddogol y wlad i Iran o Persia.
 • 6>
 • 1939 - Rhyfel Byd II yn dechrau. Erys Iran yn niwtral, ond mae'n gyfeillgar tuag at bwerau'r Echel.
 • 1941 - Yr Undeb Sofietaidd a lluoedd Prydain yn ymosod ar Iran er mwyn yswirio cyflenwad olew i'r Cynghreiriaid.

 • 1941 - Shah newydd, Mohammad Reza Pahlavi, yn cael ei roi mewn grym.
 • 1951 - Senedd Iran yn gwladoli'r diwydiant olew.

  6>
 • 1979 - Y Shah yn cael ei orfodi i alltudiaeth ac arweinydd Islamaidd Ayatollah Khomeini yn cymryd yr awenau. Cyhoeddir Gweriniaeth Islamaidd Iran.
 • 1979 - Mae Argyfwng Gwystlon Iran yn cychwyn pan fydd pum deg dau o Americanwyr yn cael eu dal yn wystlon gan chwyldroadwyr yn Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Tehran.

 • 1980 - Y Shah yn marw o ganser.
 • Y Gwystlon yn Dychwelyd Adref

 • 1980 - Yr Iran- Rhyfel Irac yn dechrau.
 • 1981 - TheGwystlon yr Unol Daleithiau yn cael eu rhyddhau ar ôl 444 diwrnod.

  1988 - Cytunir i gadoediad ag Irac.

  2002 - Iran yn dechrau adeiladu ar ei gyntaf adweithydd niwclear.

  2005 - Mahmoud Ahmadinejad yn dod yn arlywydd.

  Trosolwg Cryno o Hanes Iran

  Trwy gydol llawer o hanes cynnar, roedd y wlad a elwir heddiw yn Iran yn cael ei hadnabod fel Ymerodraeth Persia. Y llinach fawr gyntaf yn Iran oedd yr Achaemenid a deyrnasodd o 550 i 330 CC. Fe'i sefydlwyd gan Cyrus Fawr. Dilynwyd y cyfnod hwn gan goncwest Alecsander Fawr o Wlad Groeg a'r cyfnod Hellenistaidd. Yn sgil goresgyniadau Alecsander, bu llinach Parthian yn rheoli am bron i 500 mlynedd ac yna llinach y Sassaniaid hyd 661 OC.

  Tŵr Azadi yn Tehran

  Yn y 7fed ganrif, gorchfygodd yr Arabiaid Iran a chyflwyno'r bobl i Islam. Daeth mwy o oresgyniadau, yn gyntaf gan y Tyrciaid ac yn ddiweddarach o'r Mongoliaid. Gan ddechrau yn y 1500au cynnar daeth llinachau lleol i rym unwaith eto gan gynnwys yr Afsharid, y Zand, y Qajar, a'r Pahlafiaid.

  Ym 1979 dymchwelwyd llinach Pahlafi gan chwyldro. Ffodd y Shah (brenin) o'r wlad a daeth yr arweinydd crefyddol Islamaidd Ayatollah Khomeini yn arweinydd y weriniaeth theocrataidd. Ers hynny mae llywodraeth Iran wedi cael ei harwain gan egwyddorion Islamaidd.

  Rhagor o Amserlenni ar gyfer Gwledydd y Byd:

  20>Afghanistan Ariannin

  Awstralia

  Brasil

  Gweld hefyd: Archarwyr: Flash

  Canada

  Tsieina<11

  Cwba

  Yr Aifft

  Ffrainc

  Yr Almaen

  Gwlad Groeg

  India

  6>Iran

  Irac

  Iwerddon

  Israel

  Yr Eidal

  Japan

  Mecsico

  Yr Iseldiroedd

  Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Fflworin

  Pakistan

  Gwlad Pwyl

  Rwsia

  De Affrica

  Sbaen

  Sweden

  Twrci

  Y Deyrnas Unedig

  Unol Daleithiau

  Fietnam

  Hanes >> Daearyddiaeth >> Dwyrain Canol >> Iran
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.