Archarwyr: Flash

Archarwyr: Flash
Fred Hall

Tabl cynnwys

Flash

Nôl i Bywgraffiadau

Mae The Flash yn archarwr a ymddangosodd gyntaf yn Flash Comics #1 DC Comic yn 1940. Cafodd ei greu gan yr awdur Gardner Fox a'r artist Harry Lampert.

Beth yw pwerau Flash?

Mae gan Flash gyflymder uwch. Mae hyn nid yn unig yn ei alluogi i redeg yn gyflym, ond hefyd yn trosi i nifer o bwerau ychwanegol. Mae'n gallu meddwl, darllen, ac ymateb ar gyflymder anhygoel. Hefyd, mae'n gallu dirgrynu mor gyflym fel y gall gerdded trwy waliau. Super-speed yn gwneud Flash yn hynod bwerus!

Pwy yw ei alter ego a sut cafodd Flash ei bwerau?

Mewn gwirionedd mae sawl Flash wedi bod dros y blynyddoedd yr un gydag alter ego gwahanol. Mae pedwar prif ego alter wedi'u rhestru yma:

 • Jay Garrick - Y Flash gwreiddiol Cafodd Jay Garrick ei bwerau trwy fewnanadlu anweddau dŵr trwm ar ôl cwympo i gysgu yn ei labordy gwyddoniaeth. Defnyddiodd ei bwerau yn gyntaf i ddod yn chwaraewr pêl-droed seren. Pwy all ei feio?! Yna yn ddiweddarach dechreuodd ddefnyddio ei bwerau i ymladd trosedd.
 • Barry Allen - Mae Barry Allen yn wyddonydd heddlu. Cafodd ei bwerau pan darodd bollt mellt ei labordy a sblasio nifer o gemegau arno. Roedd dod yn Flash yn eironig gan fod Barry yn araf, yn drefnus, ac yn aml yn hwyr cyn ennill ei bwerau.
 • Wally West - Cafodd Wally ei bwerau yn ddeg oed pan ymwelodd ag ewythr ei ewythr. labordy (Wncwl Barry Allen a oedd eisoes yn Flash). Cafoddrhai cemegolion arno ac enillodd y pŵer o gyflym iawn. Efallai y dylem ni i gyd edrych ar y labordy hwn! Ers ei fod mor ifanc daeth yn Kid Flash. Yn ddiweddarach byddai'n cymryd drosodd rôl ei ewythr fel Flash.
 • Bart Allen - ŵyr Barry Allen yw Bart. Fe'i ganed gyda Super-speed, ond hefyd yn heneiddio'n gyflym gan achosi iddo ymddangos yn ddeuddeg oed pan nad oedd ond yn ddwy oed. Unwaith iddo gael ei heneiddio dan reolaeth daeth yn Impulse. Byddai'n dod yn Kid Flash yn ddiweddarach ac yn olaf yn Flash unwaith y byddai wedi tyfu i fyny.
Pwy yw prif elynion y Flash?

Yr enw ar brif elynion y Flash yw The Rogues. Cânt eu harwain gan archenemi Flash, Capten Cold. Mae gan Capten Cold wn rhewi a allai rewi ac, felly, atal neu arafu Flash. Mae aelodau eraill o The Rogues yn cynnwys Mirror Master, Pied Piper, The Trickster, Double Down, a Heat Wave.

Gweld hefyd: Kids Math: Cyflwyniad i Ffracsiynau

Ffeithiau Hwyl am Flash

 • Mae The Flash yn ffrindiau da gyda archarwr y Lantern Werdd.
 • Mae'n rasio Superman yn aml i weld pwy yw'r cyflymaf. Mae fel arfer yn gorffen mewn tei.
 • Mae'n gallu symud mor gyflym fel ei fod yn gallu teithio mewn amser.
 • Ei lysenw yw'r Scarlet Speedster.
 • Mae'r Flash yn gallu pasio i ddimensiynau eraill a bydoedd cyfochrog.
 • Mae rhan o'i bwerau yn cynnwys naws anweledig o'i amgylch sy'n ei amddiffyn rhag ffrithiant aer wrth deithio ar gyflymderau mawr.
Nôl i Bywgraffiadau

Archarwr Arallbios:

Batman

 • Fantastic Four
 • Flash
 • Lusern Werdd
 • Iron Man
 • Spryn-ddyn
 • Superman
 • Wonder Woman
 • X-Men
 • Gweld hefyd: Gemau Plant: Rheolau Gwirwyr Tsieineaidd  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.