Gwyliau i Blant: Dydd San Ffolant

Gwyliau i Blant: Dydd San Ffolant
Fred Hall

Gwyliau

Dydd Sant Ffolant

Beth mae Dydd San Ffolant yn ei ddathlu?

Gweld hefyd: Bywgraffiad Stephen Hawking

Mae Dydd San Ffolant yn wyliau syn dathlu cariad rhamantaidd.

Pryd mae Dydd San Ffolant yn cael ei ddathlu?

Chwefror 14eg

Pwy sy'n dathlu'r diwrnod hwn?

Gweld hefyd: Pêl fas: Sut i Chwarae Shortstop

Mae'r diwrnod yn cael ei ddathlu'n eang yn yr Unol Daleithiau, ond nid yw'n wyliau ffederal. Mae hefyd yn cael ei ddathlu mewn rhannau eraill o'r byd.

Mae'r diwrnod yn cael ei ddathlu'n bennaf gan bobl sydd mewn cariad gan gynnwys cyplau sydd wedi priodi neu ddim ond yn dyddio. Mae'r plant yn dathlu'r diwrnod hefyd gyda chardiau cyfeillgarwch a candy.

Beth mae pobl yn ei wneud i ddathlu?

Yn gyffredinol, mae cyplau'n dathlu'r diwrnod gydag anrhegion ac yn mynd allan i ginio . Mae anrhegion traddodiadol yn cynnwys cardiau, blodau, a siocledi.

Mae addurniadau Dydd San Ffolant yn gyffredinol mewn lliwiau coch a phinc ac yn cynnwys calonnau, Cupid gyda'i saeth, a rhosod coch. Mae Cupid yn symbol poblogaidd o'r gwyliau oherwydd ym mytholeg mae ei saeth yn taro calon pobl ac yn achosi iddynt syrthio mewn cariad.

Yn yr Unol Daleithiau mae plant yn aml yn cyfnewid cardiau Dydd San Ffolant gyda'u cyd-ddisgyblion. Fel arfer dim ond cardiau gwirion, hwyliog neu am gyfeillgarwch yn hytrach na chariad rhamantus yw'r rhain. Maen nhw'n aml yn cysylltu darn o candy â'r cardiau.

Hanes Dydd San Ffolant

Does neb yn hollol siŵr o ble y daeth tarddiad Dydd San Ffolant gyntaf. Yr oedd o leiaf dri o SaintSant Ffolant o'r Eglwys Gatholig gynnar a oedd yn ferthyron. Gallasai dydd Sant Ffolant fod wedi ei enwi ar ôl unrhyw un ohonynt.

Daeth y dydd yn gysylltiedig â rhamant rywbryd yn yr Oesoedd Canol. Yn y 1300au ysgrifennodd y bardd Saesneg Geoffrey Chaucer gerdd a oedd yn cysylltu'r diwrnod â chariad. Mae'n debyg mai dyma ddechrau dathlu cariad ar y diwrnod hwn.

Yn y 18fed ganrif daeth anfon cardiau rhamantus ar Ddydd San Ffolant yn boblogaidd iawn. Roedd pobl yn gwneud cardiau cywrain wedi'u gwneud â llaw gyda rhubanau a les. Dechreuon nhw hefyd ddefnyddio calonnau a chwpanau fel addurniadau.

Ymledodd y gwyliau i'r Unol Daleithiau ac ym 1847 gwnaed y cardiau Sant Ffolant masgynhyrchu cyntaf gan yr entrepreneur Esther Howland.

Hwyl Ffeithiau am Ddydd San Ffolant

  • Mae tua 190 miliwn o gardiau'n cael eu hanfon ar y diwrnod hwn sy'n golygu mai dyma'r ail wyliau mwyaf poblogaidd i anfon cardiau ar ôl y Nadolig.
  • Os ydych chi'n cynnwys cardiau a roddwyd yn yr ysgol ac wedi'u gwneud â llaw cardiau, amcangyfrifir bod nifer y Valentine's cyfnewid bron i 1 biliwn. Gan fod cymaint o fyfyrwyr yn rhoi cardiau, athrawon sy'n cael y nifer fwyaf o gardiau o unrhyw broffesiwn.
  • Mae tua 85% o gardiau San Ffolant yn cael eu prynu gan fenywod. Mae 73% o flodau yn cael eu prynu gan ddynion.
  • Dywedir i’r gerdd garu hynaf gael ei hysgrifennu ar dabled glai gan yr Hen Sumeriaid dros 5,000 o flynyddoedd yn ôl.
  • Tua 36 miliwn o focsys siâp calon o bydd siocled yn cael ei roi fel anrhegion ar San FfolantDay.
  • Mae miliynau o berchnogion anifeiliaid anwes yn prynu anrhegion i'w hanifeiliaid anwes ar y diwrnod hwn.
  • Yn ystod yr Oesoedd Canol, byddai merched yn bwyta bwydydd rhyfedd i'w helpu i gael breuddwydion lle byddent yn breuddwydio am eu darpar ŵr .
5>Gwyliau Chwefror

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Diwrnod Rhyddid Cenedlaethol

Groundhog Day

Diwrnod San Ffolant

Diwrnod yr Arlywydd

Mardi Gras

Dydd Mercher y Lludw

Nôl i Gwyliau
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.