Pêl fas: Sut i Chwarae Shortstop

Pêl fas: Sut i Chwarae Shortstop
Fred Hall

Chwaraeon

Pêl fas: Y Stop Byr

Chwaraeon>> Pêl fas>> Swyddi Pêl Fas

Mae'r llwybr byr yn gorchuddio'r ardal rhwng yr ail faswr a'r trydydd dyn. Ef yn aml yw'r chwaraewr amddiffynnol gorau ar y tîm. Mae llawer o dimau cynghrair mawr yn dewis eu llwybr byr yn bennaf ar gyfer amddiffyn. Bonws yw atalnod byr trawiadol. Mewn pêl fas ieuenctid y shortstop yn aml yw'r athletwr gorau ar y tîm ac arweinydd tîm.

Sgiliau Angenrheidiol

Os ydych am chwarae shortstop, mae angen i chi fod yn gryf chwaraewr amddiffynnol crwn. Mae'n rhaid i chi faesu'n dda, bod â chyflymder ac amrediad da, a braich gref.

Ble mae'r stopiwr yn chwarae?

Mae'r stopiwr wedi ei leoli rhwng y trydydd chwaraewr a yr ail faswr. Mae pa mor ddwfn y gallwch chi chwarae yn dibynnu ar gryfder eich braich a'ch cyflymder. Trwy chwarae'n ddyfnach fe fyddwch chi'n gallu cyrraedd mwy o beli, ond rydych chi eisiau chwarae'n ddigon bas lle gallwch chi gyrraedd y bêl a dal i daflu'r rhedwr allan ar y gwaelod cyntaf.

Gorchuddio'r Ail Sylfaen

Gweld hefyd: Jôcs i blant: rhestr fawr o jôcs bwyd glân

Mae'r llwybr byr yn gorchuddio'r ail fôn pan gaiff y bêl ei tharo i ochr dde'r cae (rhwng y cyntaf a'r ail).

Y Chwarae Dwbl

Mae angen i'r llwybr byr orchuddio'r ail waelod ar ddramâu dwbl lle mae'r bêl yn cael ei tharo i ochr dde'r maes chwarae. Dylent ddal y bêl, llusgo eu troed ar draws y gwaelod, a thaflu i'r cyntaf. Mae'n bwysigbod chwaraewyr ifanc yn canolbwyntio ar ddal y bêl a chael y prif chwaraewr allan. Dylent gymryd eu hamser a gwneud tafliad cywir, yn union fel wrth faesu'r bêl.

Pan mae'r atalnod byr yn cau'r bêl ar chwarae dwbl, mae angen iddynt wneud y penderfyniad a ydynt am redeg i ail a thaflu. neu daflu at yr ail baseman. Os ydynt yn agos iawn at y bag, mae'n fwy diogel cymryd ychydig o gamau cyflym i'r bag, ei dagio, a gwneud y taflu. Os caiff y bêl ei chau rhwng 8-15 troedfedd i ffwrdd o'r bag, yna dylai'r ataliwr byr daflu'r bêl heb ei law i'r ail faswr. Os ydynt ymhellach na 15 troedfedd gallant wneud tafliad gorlaw.

Ymgais Sylfaen Wedi'i Ddwyn

Yn gyffredinol, y llwybr byr sy'n gyfrifol am orchuddio'r ail fôn wrth geisio dwyn pan fydd y cytew yn llaw chwith. Ar rai timau, mae'n bosibl y bydd yr hyfforddwr am i'r ataliad byr gynnwys pob ymgais i osod sylfaen wedi'i ddwyn. Y naill ffordd neu'r llall, gofalwch eich bod yn cyfathrebu â'r ail sylfaenwr ynghylch pwy sy'n gorchuddio'r sylfaen a phwy sy'n gwneud copi wrth gefn.

Cyfrifoldebau Eraill >

  • Gwneud copi wrth gefn o'r ail faswr pan maent yn gorchuddio ymgais i ladrata.
  • Gweithiwch fel y chwaraewr torri i ffwrdd ar gyfer dramâu ar y trydydd gwaelod a phlât cartref ar beli sy'n cael eu taro i'r cae chwith a'r cae canol.
  • Gorchuddiwch yr ail sylfaen ar ymdrechion i gasglu. 13>
  • Yn gyfrifol am yr holl ffenestri naid ar ochr chwith y maes cae a'r tu allan bas.
Stops Byr Enwog
  • CalRipken, Jr.
  • Ozzie Smith
  • Honus Wagner
  • Robin Yount
  • Derek Jeter

Mwy o Dolenni Pêl-fas:

Swyddi

Swyddi Chwaraewyr

Catcher

Pisiwr

First Baseman

Ail Sylfaenwr

Shortstop

Trydydd Sylfaenydd

Chwaraewyr Maes

<19
Rheolau

Rheolau Pêl-fas

Maes Pêl-fas

Offer

Dyfarnwyr a Signalau

Gweld hefyd: Yr Oesoedd Canol i Blant: Croesgadau

Peli Teg a Budr

Rheolau Taro a Chodi

Gwneud Allan

Streiciau, Peli, a'r Parth Streic

Rheolau Amnewid

Strategaeth

Strategaeth Pêl-fas

Maes

Taflu

Taro

Buntio

Mathau o Leiniau a Gafaelion

Pitching Windup and Stretch

Rhedeg y Sail

Bywgraffiadau

Derek Jeter

Tim Lincecum

Joe Mauer

Albert Pujols

Jackie Robinson

>Babe Ruth

Blâs Proffesiynol

MLB (Major League Baseball)

Rhestr o Dimau MLB

<19

Arall

Geirfa Pêl-fas

Cadw Sgôr

Ystadegau

Nôl i Pêl fas

Yn ôl i Chwaraeon
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.