Gwyliau i Blant: Dydd Mercher y Lludw

Gwyliau i Blant: Dydd Mercher y Lludw
Fred Hall

Gwyliau

Dydd Mercher y Lludw

Beth mae Dydd Mercher y Lludw yn ei ddathlu?

Mae Dydd Mercher y Lludw yn wyliau Cristnogol. Mae'n dechrau tymor y Garawys, sef 40 diwrnod, heb gyfrif y Suliau, o ymprydio ac edifeirwch cyn dathlu'r Pasg.

Pryd mae Dydd Mercher y Lludw?

Mae Dydd Mercher y Lludw yn digwydd 46 diwrnod cyn y Pasg. Gan fod y Pasg yn symud o gwmpas ar y calendr, felly hefyd Dydd Mercher y Lludw. Y cynharaf y gall y diwrnod ddigwydd yw Chwefror 4ydd a'r diweddaraf yw Mawrth 10fed.

Dyma rai dyddiadau ar gyfer Dydd Mercher y Lludw:

 • Chwefror 22, 2012
 • Chwefror 13, 2013
 • Mawrth 5, 2014
 • Chwefror 18, 2015
 • Chwefror 10, 2016
 • Mawrth 1, 2017
 • Chwefror 14, 2018
 • Mawrth 6, 2019
 • Chwefror 26, 2020
Beth mae pobl yn ei wneud i ddathlu?

Mae llawer o Gristnogion yn mynychu Ash Gwasanaeth dydd Mercher yn eu heglwys. Yn ystod y gwasanaeth hwn gall yr offeiriad neu weinidog rwbio arwydd y groes ar eu talcennau gan ddefnyddio lludw. Mae'r lludw yn cynrychioli galar ac edifeirwch. Weithiau cesglir y lludw o losgi palmwydd Sul y Blodau'r flwyddyn flaenorol.

Yn aml, mae Cristnogion yn ymprydio ar Ddydd Mercher y Lludw. Caniateir iddynt gael un pryd llawn a dau bryd llai, ond mae llawer yn ymprydio am y dydd ar fara a dŵr. Nid ydynt ychwaith yn bwyta cig ar y dydd hwn.

Gall ymprydio barhau trwy gydol y Grawys ac yn enwedig ar Ddydd Gwener y Groglith. Yn ogystal ag ymprydio, mae Cristnogion yn aml yn rhoii fyny rhywbeth ar gyfer y Garawys yn offrwm o aberth. Mae hyn fel arfer yn rhywbeth y mae pobl yn ei fwynhau fel bwyta siocled, chwarae gemau fideo, dŵr poeth ar gyfer cawodydd, neu hyd yn oed gysgu mewn gwely.

Hanes Dydd Mercher y Lludw

Gweld hefyd: Demi Lovato: Actores a chantores

Y diwrnod Nid yw Dydd Mercher Lludw yn cael ei grybwyll yn y Beibl, ond mae er anrhydedd i ddigwyddiadau a ddigwyddodd yn y Beibl. Mae 40 diwrnod y Garawys i fod i ddynodi’r 40 diwrnod a dreuliodd Iesu yn yr anialwch yn cael ei demtio gan y diafol. Crybwyllir llwch y Lludw yn y Beibl fel arwydd o alar ac edifeirwch. Mae'r groes ar y talcen yn symbol o'r groes y bu farw Iesu arni i lanhau'r byd o'i bechodau.

Credir i Ddydd Mercher y Lludw gael ei arsylwi gyntaf yn yr Oesoedd Canol tua'r 8fed ganrif. Fe'i galwyd gyntaf yn Ddydd y Lludw. Ers hynny mae'r arferiad wedi dod yn ddefod flynyddol mewn llawer o eglwysi Cristnogol gan gynnwys Catholigion, Lutheriaid, a Methodistiaid.

Ffeithiau am Ddydd Mercher y Lludw

 • Mae Dydd Mercher y Lludw yn digwydd y diwrnod ar ôl Mardi Glaswellt neu ddiwrnod olaf y carnifal.
 • Yn yr Oesoedd Canol roedd llwch yn cael ei daenellu ar y pen yn hytrach na'i dynnu mewn croes ar y talcen.
 • Mae llawer o bobl yn cadw'r lludw ar eu talcen ar gyfer y diwrnod cyfan. Mae'n arwydd eu bod yn bechaduriaid a bod angen maddeuant Duw arnynt.
 • Gan nad yw Dydd Mercher y Lludw yn cael ei orchymyn yn y Beibl, mae'n ddewisol mewn rhai eglwysi Cristnogol ei gadw. hwnyn cynnwys y Garawys hefyd.
 • Defnyddir y cyfnod o 40 diwrnod yn aml yn y Beibl.
Gwyliau Chwefror

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Diwrnod Rhyddid Cenedlaethol

Diwrnod Groundhog

Dydd San Ffolant

Dydd yr Arlywydd

Gweld hefyd: Fforwyr i Blant: Hernan Cortes

Mardi Gras

Dydd Mercher y Lludw

Yn ôl i Wyliau
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.