Gwyddoniaeth i Blant: Atmosffer y Ddaear

Gwyddoniaeth i Blant: Atmosffer y Ddaear
Fred Hall

Gwyddoniaeth i Blant

Atmosffer y Ddaear

Amgylchynir y ddaear gan haen o nwyon a elwir yn atmosffer. Mae'r atmosffer yn bwysig iawn i fywyd ar y Ddaear ac yn gwneud llawer o bethau i helpu i amddiffyn bywyd a helpu bywyd i oroesi.

Blanced Fawr

Mae'r atmosffer yn amddiffyn y Ddaear fel a blanced fawr o inswleiddio. Mae'n amsugno'r gwres o'r Haul ac yn cadw'r gwres y tu mewn i'r atmosffer gan helpu'r Ddaear i gadw'n gynnes, a elwir yn Effaith Tŷ Gwydr. Mae hefyd yn cadw tymheredd cyffredinol y Ddaear yn weddol gyson, yn enwedig rhwng nos a dydd. Felly nid ydym yn mynd yn rhy oer yn y nos ac yn rhy boeth yn ystod y dydd. Mae yna hefyd gyfran o'r atmosffer a elwir yn haen osôn. Mae'r haen oson yn helpu i amddiffyn y ddaear rhag ymbelydredd yr Haul.

Mae'r flanced fawr hon hefyd yn helpu i ffurfio ein patrymau tywydd a'n hinsawdd. Mae'r tywydd yn cadw gormod o aer poeth rhag ffurfio mewn un lle ac yn achosi stormydd a glaw. Mae'r holl bethau hyn yn bwysig i fywyd ac ecoleg y Ddaear.

Aer

Yr atmosffer yw'r aer y mae planhigion ac anifeiliaid yn ei anadlu i oroesi. Mae'r atmosffer yn cynnwys nitrogen yn bennaf (78%) ac ocsigen (21%). Mae llawer o nwyon eraill sy'n rhan o'r atmosffer, ond mewn symiau llawer llai. Mae'r rhain yn cynnwys argon, carbon deuocsid, neon, heliwm, hydrogen, a mwy. Mae angen ocsigen ar anifeiliaid i anadlu a charbon deuocsidyn cael ei ddefnyddio gan blanhigyn mewn ffotosynthesis.

Gweld hefyd: Affrica Hynafol i Blant: Ymerodraeth Mali Hynafol

Haenau o Atmosffer y Ddaear

Mae atmosffer y Ddaear wedi'i rannu'n 5 mawr haenau:
  • >Ecsosffer - Yr haen olaf a'r teneuaf. Mae'n mynd yr holl ffordd i 10,000 km uwchben wyneb y Ddaear.
  • Thermosffer - Y thermosffer sydd nesaf ac mae'r aer yn denau iawn yma. Gall tymheredd fynd yn hynod o boeth yn y thermosffer.
  • Mesosffer - Mae'r mesosffer yn gorchuddio'r 50 milltir nesaf y tu hwnt i'r stratosffer. Dyma lle mae'r rhan fwyaf o feteors yn llosgi wrth ddod i mewn. Y lle oeraf ar y Ddaear yw ar ben y mesosffer.
  • Stratosffer - Mae'r stratosffer yn ymestyn am y 32 milltir nesaf ar ôl y troposffer. Yn wahanol i'r troposffer mae'r stratosffer yn cael ei wres gan yr Haen Osôn gan amsugno ymbelydredd o'r haul. O ganlyniad, mae'n cynhesu po bellaf y byddwch chi'n mynd o'r Ddaear. Mae balwnau tywydd yn mynd mor uchel â'r stratosffer.
  • Troposffer - Y troposffer yw'r haen nesaf at y ddaear neu arwyneb y Ddaear. Mae'n gorchuddio tua 30,000-50,000 troedfedd o uchder. Dyma lle rydyn ni'n byw a hyd yn oed lle mae awyrennau'n hedfan. Mae tua 80% o fàs yr atmosffer yn y troposffer. Mae'r troposffer yn cael ei gynhesu gan wyneb y Ddaear.
Ble mae'r Gofod Allanol yn cychwyn?

Nid oes diffiniad clir rhwng atmosffer y Ddaear a'r gofod allanol.Mae yna ychydig o ganllawiau swyddogol, mae'r rhan fwyaf rhwng 50 ac 80 milltir o wyneb y Ddaear.

Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

Arbrawf Gwyddor Daear:

Pwysedd Aer a Phwysau - Arbrofwch gydag aer a darganfod bod ganddo bwysau.

Pynciau Gwyddor Daear<10

> Cyfansoddiad y Ddaear<7

Creigiau

Mwynau

Tectoneg Plât

Erydiad

Ffosiliau

Rhewlifoedd

Gwyddor Pridd

Mynyddoedd

Topograffeg

Llosgfynyddoedd

Daeargrynfeydd

Y Gylchred Ddŵr

Geirfa a Thelerau Daeareg

Cylchoedd Maetholion

Cadwyn Fwyd a Gwe

Cylchred Carbon

Cylchred Ocsigen

Cylchred Dŵr

Cylchred Nitrogen

Awyrgylch
Daeareg Awyrgylch a Thywydd

Hinsawdd

Tywydd

Gwynt

Cymylau

Tywydd Peryglus

Corwyntoedd

Tornados

Rhagweld y Tywydd

Tymhorau

Geirfa a Thermau Tywydd

World Bi omes

Biomau ac Ecosystemau

Anialwch

Glaswelltiroedd

Savanna

Twndra

Coedwig law Drofannol

Coedwig dymherus

Coedwig Taiga

Morol

Dŵr Croyw

Rîff Cwrel

Amgylcheddol Materion

Amgylchedd

Llygredd Tir

Llygredd Aer

Llygredd Dŵr

Haen Osôn

Ailgylchu

Cynhesu Byd-eang

Ynni AdnewyddadwyFfynonellau

Ynni Adnewyddadwy

Ynni Biomas

Gweld hefyd: Jôcs i blant: rhestr fawr o jôcs mathemateg glân

Ynni Geothermol

Hydropower

Pŵer Solar

Wave ac Ynni'r Llanw

Pŵer Gwynt

Arall

Tonnau a Cherryntau'r Cefnfor

Llanw'r Cefnfor

Tsunamis

Oes yr Iâ

Tanau Coedwig

Cyfnodau'r Lleuad

Gwyddoniaeth >> Gwyddor Daear i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.