Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Rhyfel Peloponnesaidd

Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Rhyfel Peloponnesaidd
Fred Hall

Groeg yr Henfyd

Rhyfel Peloponnesaidd

Hanes >> Gwlad Groeg yr Henfyd

Ymladdwyd y Rhyfel Peloponnesaidd rhwng dinas-wladwriaethau Groegaidd Athen a Sparta. Parhaodd o 431 CC i 404 CC. Collodd Athen y rhyfel yn y diwedd, gan ddod ag oes aur yr Hen Roeg i ben.

O ble daeth yr enw Peloponnesian?

Daw’r gair Peloponnesian o enw’r penrhyn yn ne Gwlad Groeg a elwir y Peloponnes. Roedd y penrhyn hwn yn gartref i lawer o ddinas-wladwriaethau mawr Gwlad Groeg gan gynnwys Sparta, Argos, Corinth, a Messene.

Cyn y Rhyfel

Ar ôl Rhyfel Persia, Athen a Sparta wedi cytuno i Heddwch Deng Mlynedd ar Hugain. Doedden nhw ddim eisiau ymladd yn erbyn ei gilydd tra roedden nhw'n ceisio gwella o Ryfel Persia. Yn ystod y cyfnod hwn, daeth Athen yn bwerus a chyfoethog a thyfodd yr ymerodraeth Athenaidd o dan arweiniad Pericles.

Daeth Sparta a'i chynghreiriaid yn fwyfwy eiddigeddus ac yn ddrwgdybus o Athen. Yn olaf, yn 431 CC, pan ddaeth Sparta ac Athen i ben ar wahanol ochrau mewn gwrthdaro dros ddinas Corinth, cyhoeddodd Sparta ryfel ar Athen.

Map o Ryfel y Peloponnesia

Cynghreiriau Rhyfel y Peloponnesia o Fyddin yr UD

Cliciwch ar y map i weld fersiwn mwy

Y Rhyfel Cyntaf

Parhaodd y Rhyfel Peloponnesaidd cyntaf am 10 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn roedd y Spartiaid yn dominydduy wlad a'r Atheniaid oedd yn tra-arglwyddiaethu ar y môr. Adeiladodd Athen furiau hir yr holl ffordd o'r ddinas i'w phorthladd Piraeus. Roedd hyn yn eu galluogi i aros y tu mewn i'r ddinas a chael mynediad i fasnach a chyflenwadau o'u llongau o hyd.

Er na thorrodd y Spartiaid furiau Athen erioed yn ystod y rhyfel cyntaf, bu farw llawer o bobl y tu mewn i'r ddinas oherwydd pla. Roedd hyn yn cynnwys arweinydd mawr a chadfridog Athen, Pericles.

5>

Mur Hir Athen

Rhyfel Peloponnesaidd o Fyddin yr UD

Cliciwch y llun i weld yr olygfa fwy

Heddwch Nicias

Ar ôl deng mlynedd o ryfel, yn 421 CC cytunodd Athen a Sparta i gadoediad. Fe'i gelwid yn Heddwch Nicias, a enwyd ar ôl cadfridog byddin Athenian.

Athen yn Ymosod ar Sisili

Yn 415 CC, penderfynodd Athen helpu un o'u cynghreiriaid. ar ynys Sisili. Anfonasant lu mawr yno i ymosod ar ddinas Syracuse. Collodd Athen y frwydr yn erchyll a phenderfynodd Sparta ddial ar ddechrau'r Ail Ryfel Peloponnesaidd.

Yr Ail Ryfel

Dechreuodd y Spartiaid gasglu cynghreiriaid i goncro Athen. Fe wnaethon nhw hyd yn oed gael cymorth y Persiaid a roddodd fenthyg arian iddyn nhw i adeiladu fflyd o longau rhyfel. Fodd bynnag, llwyddodd Athen i adennill ac ennill cyfres o frwydrau rhwng 410 a 406 CC.

Gorchfygwyd Athen

Yn 405 CC gorchfygodd y cadfridog Spartan Lysander lynges Athenaidd mewn brwydr . Efo'rfflyd wedi'i drechu, dechreuodd y bobl yn ninas Athen newynu. Nid oedd ganddynt y fyddin i gymryd ar y Spartiaid ar dir. Yn 404 CC ildiodd dinas Athen i'r Spartiaid.

Roedd dinas-wladwriaethau Corinth a Thebes am i ddinas Athen gael ei dinistrio a'r bobl gael eu caethiwo. Fodd bynnag, anghytunodd Sparta. Gwnaethant i'r ddinas rwygo ei muriau i lawr, ond gwrthodasant ddinistrio'r ddinas na chaethiwo ei phobl.

Ffeithiau Diddorol am Ryfel y Peloponnesia

 • Y rhyfel mawr cyntaf rhwng Athen a gelwir Sparta yn aml yn Rhyfel Archidamaidd ar ôl Archidamus II Brenin Sparta.
 • Roedd "muriau hir" Athen tua 4 ½ milltir o hyd yr un. Roedd hyd cyfan y muriau o amgylch y ddinas a'r porthladdoedd tua 22 milltir.
 • Ar ôl i Sparta orchfygu Athen, daethant â democratiaeth i ben a sefydlu llywodraeth newydd dan reolaeth y "Trity Tyrant". Dim ond am flwyddyn y parhaodd hyn, fodd bynnag, wrth i'r Atheniaid lleol ddymchwel y gormeswyr ac adfer democratiaeth.
 • Hoplites oedd enw'r milwyr Groegaidd. Roeddent fel arfer yn ymladd â tharianau, cleddyf byr, a gwaywffon.
 • Gorchfygwyd Sparta gan Thebes yn 371 CC ym Mrwydr Leuctra.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

>

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cefnogi yr elfen sain. Am ragor am HynafolGwlad Groeg:

  6> Trosolwg Llinell amser o Gwlad Groeg yr Henfyd

  Daearyddiaeth

  Dinas Athen

  Sparta

  Minoans a Mycenaeans

  Dinas-wladwriaethau Groeg

  Rhyfel Peloponnesaidd

  Rhyfeloedd Persia

  Dirywiad a Chwymp

  Etifeddiaeth Gwlad Groeg yr Henfyd

  Geirfa a Thelerau

  Celfyddydau a Diwylliant

  Celf Groeg yr Henfyd

  Drama a Theatr

  Pensaernïaeth

  Gemau Olympaidd

  Llywodraeth Gwlad Groeg Hynafol

  Yr Wyddor Roeg

  10>Bywyd Dyddiol

  Bywydau Dyddiol yr Hen Roegiaid

  Tref Roegaidd Nodweddiadol

  Bwyd

  Dillad

  Merched yng Ngwlad Groeg

  Gwyddoniaeth a Thechnoleg

  Milwyr a Rhyfel

  Caethweision

  Pobl

  Alexander Fawr

  Archimedes

  Aristotle

  Pericles

  Plato

  Socrates

  25 Pobl Roegaidd Enwog

  Athronwyr Groegaidd

  24>10>Mytholeg Groeg

  4>Duwiau Groegaidd a Mytholeg

  Hercules

  Achilles

  Anghenfilod Mytholeg Roeg

  Y Titans

  T yr Iliad

  Yr Odyssey

  Y Duwiau Olympaidd

  Zeus

  Hera

  Gweld hefyd: Yr Oesoedd Canol i Blant: Croesgadau

  Poseidon

  Apollo

  Artemis

  Hermes

  Athena

  Ares

  Aphrodite

  Gweld hefyd: Gwareiddiad Maya i Blant: Llinell Amser

  Hephaestus

  Demeter

  Hestia

  Dionysus

  Hades

  Dyfynnu Gwaith

  Hanes >> Groeg yr Henfyd
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.