Ffiseg i Blant: Priodweddau Tonnau

Ffiseg i Blant: Priodweddau Tonnau
Fred Hall

Ffiseg i Blant

Priodweddau Tonnau

Mae gwyddonwyr yn defnyddio llawer o briodweddau i ddisgrifio tonnau. Maent yn cynnwys osgled, amledd, cyfnod, tonfedd, cyflymder, a gwedd. Disgrifir pob un o'r priodweddau hyn yn fanylach isod.

Grapio Ton

Wrth luniadu ton neu edrych ar don ar graff, rydym yn lluniadu'r don fel ciplun yn amser. Yr echelin fertigol yw osgled y don tra gall yr echelin lorweddol fod naill ai'n bellter neu'n amser. gelwir ton yn grib a gelwir y pwynt isaf yn gafn. Y llinell trwy ganol y don yw safle gorffwys y cyfrwng os nad oedd ton yn pasio trwodd.

Gallwn bennu nifer o briodweddau tonnau o'r graff.

Osgled

Mae osgled ton yn fesur o ddadleoliad y don o'i safle gorffwys. Mae'r osgled yn cael ei ddangos ar y graff isod.

Yn gyffredinol mae osgled yn cael ei gyfrifo drwy edrych ar graff o don a mesur uchder y don o'r safle gorffwys.<7

Mae'r osgled yn fesur o gryfder neu ddwyster y don. Er enghraifft, wrth edrych ar don sain, bydd yr osgled yn mesur cryfder y sain. Mae egni'r don hefyd yn amrywio mewn cyfrannedd union ag osgled yton.

Tonfedd

Tonfedd ton yw'r pellter rhwng dau bwynt cyfatebol ar gylchredau cefn wrth gefn ton. Gellir mesur hyn rhwng dau grib ton neu ddau gafn ton. Cynrychiolir y donfedd fel arfer mewn ffiseg gan y llythyren Roegaidd lambda (λ).

Amlder a Chyfnod

Amledd ton yw'r nifer o weithiau yr eiliad y y cylchoedd tonnau. Mae amlder yn cael ei fesur mewn Hertz neu gylchoedd yr eiliad. Mae'r amledd yn aml yn cael ei gynrychioli gan y llythrennau bach "f."

Pernod y don yw'r amser rhwng cribau tonnau. Mae'r cyfnod yn cael ei fesur mewn unedau amser megis eiliadau. Mae'r cyfnod fel arfer yn cael ei gynrychioli gan y priflythrennau "T."

Mae'r cyfnod a'r amlder yn perthyn yn agos i'w gilydd. Mae'r cyfnod yn hafal i 1 dros yr amledd ac mae'r amledd yn hafal i un dros y cyfnod. Maent yn cilyddol i'w gilydd fel y dangosir yn y fformiwlâu canlynol.

cyfnod = 1/amledd

neu

T = 1/f

amlder = 1/cyfnod

neu

f = 1/T

Cyflymder neu Gyflymder Ton

Priodwedd pwysig arall a ton yw cyflymder lluosogi. Dyma pa mor gyflym y mae aflonyddwch y don yn symud. Mae cyflymder tonnau mecanyddol yn dibynnu ar y cyfrwng y mae'r don yn teithio drwyddo. Er enghraifft, bydd sain yn teithio ar gyflymder gwahanol mewn dŵr nag yn yr aer.

Mae cyflymder ton fel arfer yn cael ei gynrychioli gany llythyr "v." Gellir cyfrifo'r cyflymder trwy luosi'r amledd â'r donfedd.

cyflymder = amledd * tonfedd

neu

v = f * λ

Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

Tonnau a Sain

Intro to Waves

Priodweddau Tonnau

Ymddygiad Tonnau

Sylfaenol Sain

Traw ac Acwsteg

Y Don Sain

Gweld hefyd: Hanes Plant: Geirfa a Thelerau Rhyfel Cartref

Sut mae Nodiadau Cerddorol yn Gweithio

Y Glust a'r Clyw

Geirfa Termau'r Don

<13 Golau ac Opteg

Cyflwyniad i Oleuni

Sbectrwm Golau

Golau fel Ton

Ffotos

Tonnau Electromagnetig

Telesgopau

Lensys

Gweld hefyd: Fforwyr i Blant: Neil Armstrong

Y Llygad a'r Gweld

Gwyddoniaeth >> Ffiseg i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.