Hanes Plant: Geirfa a Thelerau Rhyfel Cartref

Hanes Plant: Geirfa a Thelerau Rhyfel Cartref
Fred Hall

Rhyfel Cartref America

Geirfa a Thelerau

Hanes >> Rhyfel Cartref

Diddymu - Person a oedd am ddileu neu "ddiddymu" caethwasiaeth.

Antebellum - Term sy'n golygu "cyn rhyfel". Fe'i defnyddid yn aml i ddisgrifio'r Unol Daleithiau cyn y Rhyfel Cartref.

Magnelau - Drylliau tanio calibr mawr fel canonau a morter.

Lladdfa - Pan fydd person yn cael ei lofruddio am resymau gwleidyddol.

Bayonet - Llafn neu gyllell hir ynghlwm wrth ben mwsged. Byddai milwyr yn ei ddefnyddio fel gwaywffon wrth ymladd agos.

Blocâd - Ymgais i atal pobl a chyflenwadau rhag mynd i mewn neu allan o borthladd.

Taleithiau ffiniol - Taleithiau caethweision oedd y taleithiau hyn nad oeddent yn gadael yr Undeb, ond a oedd yn cefnogi achos y Cydffederasiwn i raddau helaeth. Roeddent yn cynnwys Missouri, Kentucky, Maryland, a Delaware.

Brogan - Esgid uchel pigwrn a wisgwyd gan filwyr yn ystod y Rhyfel Cartref.

Carpetbagger - Gogleddwr a symudodd i'r De yn ystod yr ail-greu er mwyn dod yn gyfoethog.

Gweld hefyd: Gwareiddiad Maya i Blant: Llinell Amser

Anafiad - Milwr a anafwyd neu a laddwyd yn ystod brwydr.

Cymudo - Cymudo oedd pan allai person dalu ffi yn hytrach na chael ei ddrafftio i'r fyddin. Roedd hyn yn gwylltio pobl dlotach na allent dalu'r ffi ac nad oedd ganddynt ddewis ond ymladd.

Cydffederasiwn - Enw arall ar Daleithiau Cydffederal America neu'r De. Mae'rGrŵp o daleithiau a adawodd yr Unol Daleithiau i ffurfio eu gwlad eu hunain oedd Cydffederasiwn.

Copperhead - Llysenw ar gyfer gogleddwyr a oedd yn erbyn y Rhyfel Cartref.

>Dixie - Llysenw ar gyfer y De.

Penderfyniad Drred Scott - Penderfyniad a wnaed gan y Goruchaf Lys a ddywedodd na allai’r Gyngres wahardd caethwasiaeth ac nad oedd pobl o dras Affricanaidd o reidrwydd yn ddinasyddion yr Unol Daleithiau.

Theatr ddwyreiniol - Y rhan o'r rhyfel a ymladdwyd yn yr Unol Daleithiau Dwyreiniol gan gynnwys Virginia, West Virginia, Maryland, a Pennsylvania.

Cyhoeddiad Rhyddfreinio - Gorchymyn gweithredol gan yr Arlywydd Abraham Lincoln yn nodi y byddai caethweision yn y Taleithiau Cydffederal yn cael eu rhyddhau.

Ffederal - Term a ddefnyddir i ddisgrifio pobl a oedd yn cefnogi'r Undeb.

Ystlys - Ochr byddin neu uned filwrol.

Cyfraith Caethwasiaeth Ffo - Deddf a basiwyd gan y Gyngres ym 1850 a ddywedodd bu'n rhaid dychwelyd caethweision a oedd wedi dianc mewn gwladwriaethau rhydd i'w perchnogion.

<4 Greenback- Llysenw ar gyfer arian papur yr Unol Daleithiau a ddefnyddiwyd gyntaf ym 1862. Cafodd ei enw o'r inc gwyrdd a ddefnyddiwyd wrth argraffu.

Hardtack - Crackers yn cael ei fwyta gan filwyr y Rhyfel Cartrefol wedi ei wneud o flawd, dwr, a halen.

Sach morthwyl - Bag cynfas yr oedd llawer o filwyr y Rhyfel Cartref yn ei ddefnyddio i gario eu bwyd.

> Troedfilwyr - Milwyr sy'n ymladd ac yn teithio heibiodroed.

Ironclad - Llong ryfel sydd wedi ei gorchuddio a'i hamddiffyn yn llawn gan gladin haearn.

Kepi - Cap a wisgwyd gan filwyr y Rhyfel Cartref.

Llinell Mason-Dixon - Ffin neu ffin sy'n hollti'r taleithiau rhydd oddi wrth y taleithiau caethweision. Aeth rhwng Pennsylvania i'r gogledd a Virginia, Maryland, a Delaware i'r de.

Milisia - Byddin o ddinasyddion a ddefnyddiwyd mewn argyfyngau.

Mwsged - Gwn hir gyda thylliad llyfn a saethodd milwyr o'r ysgwydd.

Gogledd - Taleithiau gogleddol yr Unol Daleithiau, a elwir hefyd yn Undeb.

<4 Planhigfa- Fferm fawr yn ne'r Unol Daleithiau. Cyn y Rhyfel Cartref cafodd llawer o'r gweithwyr ar blanhigfeydd eu caethiwo.

Rebel - Llysenw a roddwyd i bobl yn y De sy'n cefnogi'r Taleithiau Cydffederal.

Adluniad - Rhwygwyd taleithiau'r de gan ailadeiladu rhyfel fel y gallent gael eu haildderbyn i'r Undeb ar ôl y Rhyfel Cartref.

Scalawag - Llysenw ar gyfer gwyn y de a gefnogodd y Blaid Weriniaethol.

Ymneilltuo - Pan ddewisodd taleithiau'r de i adael yr Unol Daleithiau a pheidio â bod yn rhan o'r wlad mwyach.

Gweld hefyd: Bywgraffiad yr Arlywydd Donald Trump for Kids

Secedeism - Putting the buddiannau ac arferion lleol o flaen y wlad gyfan.

De - Llysenw ar gyfer Taleithiau Cydffederal America neu'r Cydffederasiwn.

Undeb - Yr enw a roddir ar y taleithiau a arhosoddffyddlon i lywodraeth yr Unol Daleithiau. Gelwir hefyd y Gogledd.

Theatr y Gorllewin - Yr ymladd yn ystod y Rhyfel Cartref a ddigwyddodd i'r gorllewin o'r Mynyddoedd Appalachian. Yn y pen draw roedd yn cynnwys yr ymladd yn Georgia a'r Carolinas hefyd.

Yankee - Llysenw ar gyfer pobl o'r Gogledd yn ogystal â milwyr yr Undeb.

Trosolwg
 • Llinell Amser y Rhyfel Cartref i blant
 • Achosion y Rhyfel Cartref
 • Gwladwriaethau Ffin
 • Arfau a Thechnoleg
 • Cadfridogion Rhyfel Cartref
 • Adluniad
 • Geirfa a Thelerau
 • Ffeithiau Diddorol am y Rhyfel Cartref
Digwyddiadau Mawr
 • Rheilffordd Danddaearol
 • Cyrch Fferi Harpers
 • Y Cydffederasiwn yn Ymneilltuo
 • Rheilffordd yr Undeb
 • Llongau tanfor a’r HL Hunley
 • Cyhoeddiad Rhyddfreinio
 • Robert E. Lee yn Ildio
 • Llofruddiaeth yr Arlywydd Lincoln
Bywyd Rhyfel Cartref
 • Dyddiol Bywyd yn ystod y Rhyfel Cartref
 • Bywyd fel Milwr Rhyfel Cartref
 • Gwisgoedd
 • Americanwyr Affricanaidd yn y Rhyfel Cartref
 • Caethwasiaeth
 • Menywod Yn ystod y Rhyfel Cartref
 • Plant yn ystod y Rhyfel Cartref
 • Ysbiwyr y Rhyfel Cartref
 • Meddygaeth a nd Nyrsio
Pobl
 • Clara Barton
 • Jefferson Davis
 • Dorothea Dix
 • Frederick Douglass
 • Ulysses S. Grant
 • Stonewall Jackson
 • Arlywydd Andrew Johnson
 • RobertE. Lee
 • Arlywydd Abraham Lincoln
 • Mary Todd Lincoln
 • Robert Smalls
 • Harriet Beecher Stowe
 • Harriet Tubman
 • Eli Whitney
Brwydrau
 • Brwydr Caer Sumter
 • Brwydr Gyntaf Bull Run
 • Brwydr y Clads Haearn<14
 • Brwydr Shiloh
 • Brwydr Antietam
 • Brwydr Fredericksburg
 • Brwydr Chancellorsville
 • Gwarchae Vicksburg
 • Brwydr o Gettysburg
 • Brwydr Llys Spotsylvania
 • Gorymdaith y Sherman i'r Môr
 • Brwydrau Rhyfel Cartref 1861 a 1862
Gwaith a Ddyfynnwyd

Hanes >> Rhyfel Cartref
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.