Ffiseg i Blant: Hanfodion Sain

Ffiseg i Blant: Hanfodion Sain
Fred Hall

Ffiseg i Blant

Hanfodion Sain

Dirgryniad, neu don, yw sain sy'n teithio trwy fater (solid, hylif, neu nwy) a gellir ei glywed.

Sut mae sain yn symud neu'n lluosogi?

Mae'r dirgryniad yn cael ei gychwyn gan ryw symudiad mecanyddol, fel rhywun yn pluo tant gitâr neu'n curo ar un drws. Mae hyn yn achosi dirgryniadau ar y moleciwlau wrth ymyl y digwyddiad mecanyddol (h.y. lle mae'ch llaw yn taro'r drws wrth gnocio). Pan fydd y moleciwlau hyn yn dirgrynu, maen nhw yn eu tro yn achosi i'r moleciwlau o'u cwmpas ddirgrynu. Bydd y dirgryniad yn ymledu o foleciwl i foleciwl gan achosi i'r sain deithio.

Rhaid i sain deithio trwy fater oherwydd mae angen dirgryniad moleciwlau arno i ymledu. Oherwydd bod gofod allanol yn wactod heb unrhyw ots, mae'n dawel iawn. Gelwir y mater sy'n cludo'r sain yn gyfrwng.

Cyflymder Sain

Buanedd sain yw pa mor gyflym mae'r don neu ddirgryniadau yn mynd drwy'r cyfrwng neu'r mater. Mae'r math o fater yn cael effaith fawr ar y cyflymder y bydd y sain yn teithio. Er enghraifft, mae sain yn teithio'n gyflymach mewn dŵr nag aer. Mae sain yn teithio hyd yn oed yn gyflymach mewn dur.

Mewn aer sych, mae sain yn teithio ar 343 metr yr eiliad (768 mya). Ar y gyfradd hon bydd sain yn teithio milltir mewn tua phum eiliad. Mae sain yn teithio 4 gwaith yn gyflymach mewn dŵr (1,482 metr yr eiliad) a thua 13 gwaith yn gyflymach trwy ddur (4,512 metr yr eiliad)ail).

Beth yw'r Rhwystr Sain?

Pan fydd awyrennau'n mynd yn gyflymach na chyflymder sain (a elwir hefyd yn Mach 1), fe'i gelwir yn torri'r rhwystr sain. Nid yw'r rhan fwyaf o awyrennau'n mynd mor gyflym â hyn, ond mae rhai awyrennau jet ymladd yn gwneud hynny. Pan fyddant yn mynd trwy gyflymder sain, mae'r awyren yn gollwng diferion dŵr sydd wedi cyddwyso ar yr awyren gan greu eurgylch gwyn sy'n edrych yn oer (gweler y llun uchod).

Pan fydd awyrennau'n torri'r rhwystr sain maen nhw hefyd yn creu rhywbeth o'r enw bwm sonig. Mae hwn yn sŵn uchel fel ffrwydrad sy'n cael ei gynhyrchu o nifer o donnau sain sy'n cael eu gorfodi gyda'i gilydd gan fod yr awyren bellach yn teithio'n gyflymach na sain.

Cyfrol

Cyfaint y sain yw'r mesur o gryfder. I fesur cyfaint rydym yn defnyddio desibelau. Po fwyaf o ddesibelau, mwyaf uchel yw'r sain. Bydd sain meddal, fel sibrwd yn mesur tua 15-20 desibel. Mae sain uchel fel injan jet yn debycach i 150 desibel. Mae trothwy poen yn digwydd ar tua 130 desibel.

Gall sain uchel niweidio'ch clustiau ac achosi colli clyw. Gall hyd yn oed swnio mor uchel ag 85 desibel ddifetha eich clustiau os gwrandewch arnynt dros gyfnod hir o amser. Am y rheswm hwn, mae'n syniad da peidio â gwrando ar gerddoriaeth uchel neu gael eich clustffonau wedi'u troi i fyny'n rhy uchel.

Am ragor ar Gwyddoniaeth Sain: Sain 102

Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

SainArbrofion

Traw Sain - Dysgwch sut mae amledd yn effeithio ar sain a thraw.

Tonnau Sain - Gweld sut mae tonnau sain yn lluosogi.

Dirgryniadau Sain - Dysgwch am sain trwy wneud a kazoo.

Tonnau a Sain
Intro to Tonnau

Priodweddau Tonnau

Ymddygiad Tonnau

Sylfaenol Sain

Traw ac Acwsteg

Y Don Sain

Sut mae Nodiadau Cerddorol yn Gweithio

Gweld hefyd: Gwyddoniaeth plant: Toddi a Berwi

Y Glust a'r Clyw

Geirfa Termau Ton

Golau ac Opteg

5>Cyflwyniad i Oleuni

Sbectrwm Ysgafn

Golau fel Ton

Ffotonau

Tonnau Electromagnetig

Telesgopau

Lensys

Y Llygad a Gweld

Gwyddoniaeth >> Ffiseg i Blant

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - SylffwrFred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.