Archarwyr: Batman

Archarwyr: Batman
Fred Hall

Tabl cynnwys

Batman

Yn ôl i Bywgraffiadau

Batman yw un o archarwyr mwyaf poblogaidd mewn hanes. Roedd ei ymddangosiad cyntaf yn rhifyn Mai 1939 o'r llyfr comig Detective Comics o DC Comics. Gelwir ef hefyd y Caped Crusader a'r Dark Knight. Mae ei bartneriaid archarwr dros y blynyddoedd yn cynnwys y cefnwr Robin, Batgirl, y comisiynydd heddlu Jim Gordon, ac Alfred ei gynorthwyydd a'i fwtler.

Beth yw Super Powers Batman?

Nid yw Batman Nid oes ganddo unrhyw bwerau goruwchddynol, ond mae'n dibynnu ar offer uwch-dechnoleg, crefft ymladd, a deallusrwydd uchel. Mae ei offer arbennig ar gyfer ymladd trosedd yn aml yn cael ei storio yn ei wregys cyfleustodau. Ymhlith yr eitemau y gall Batman eu hadalw'n gyflym o'i wregys cyfleustodau mae gwn grapple ar gyfer dringo, gogls golwg nos, dartiau ystlumod, a batarangs (yn debyg i fwmerang ond wedi'i siapio fel ystlum).

Efallai y daw pwerau mwyaf Batman o'i eiddo ef. amrywiaeth o gerbydau gwych. Mae'r Batmobile yn gar sy'n llawn teclynnau i helpu i ddal dynion drwg. Mae ganddo hefyd feic batiwr, cwch bat ac awyren.

Mae gwisg Batman hefyd wedi'i gwneud o ddefnydd arbennig yn gweithredu fel arfwisg. Gall ei fantell ymledu fel adenydd y gellir eu defnyddio i lithro i lawr yn ddiogel o uchder.

Pwy yw Alter-ego Batman?

Bruce Wayne yw hunaniaeth normal Batman. Mae Bruce yn ddyn busnes cyfoethog o Gotham City. Mae'n gallu defnyddio technoleg ac arian ei gwmni i adeiladu ei offer Batman. Alfred yw eiddo Bruce Waynebwtler, ond hefyd cynorthwy-ydd Batman.

Sut daeth Bruce Wayne yn Batman?

Gweld hefyd: Hanes yr Ail Ryfel Byd: D-Day Goresgyniad Normandi i Blant

Mae'r union stori yn dibynnu ar y stori rydych chi'n ei darllen neu'r ffilm rydych chi'n ei gwylio. Yn y penodau ffilm diweddar mae teulu Bruce Wayne yn cael ei ladd gan ddihirod. Mae Bruce yn dirwyn i ben yn Bhutan ac yn ymuno â grŵp vigilante o'r enw Cynghrair y Cysgodion. Yma y daw Wayne yn arbenigwr mewn crefft ymladd. Wedi iddo ddychwelyd i ddinas Gotham mae Bruce yn penderfynu dial ar farwolaethau ei rieni. Mae'n defnyddio technoleg o gwmni ei dad ac yn cuddio mewn ogof ger ei blasty. Mae'r ogof yn llawn ystlumod. Rhywbeth y mae Bruce wedi bod yn ofnus iawn ohono ers plentyndod. Mae'n goresgyn ei ofn o ystlumod ac yn enwi ei hun Batman.

Pwy yw Gelynion Bwa Batman?

Y ddau ddihiryn enwocaf yw'r Joker a'r Penguin. Mae dihirod eraill yn cynnwys Two-Face, Poison Ivy, y Bwgan Brain, y Riddler, Mr. Freeze, a Catwoman.

Gweld hefyd: Y Rhyfel Oer i Blant: Comiwnyddiaeth
 • Joker - gelyn bwa Batman, mae ychydig yn wallgof ac yn edrych yn rhywbeth fel clown. Mae'n arbenigo mewn gwenwyn a ffrwydron.
 • Penguin - Mae'r Pengwin yn feddylfryd troseddol. Mae fel arfer yn cael ei amgylchynu gan henchmen, ond gall amddiffyn ei hun gyda'i ymbarél aml-swyddogaeth sy'n gallu gwneud llawer o bethau o'i alluogi i hedfan i saethu fel gwn i ddod yn fflam yn taflu.
Rhestr o ffilmiau Batman a sioeau teledu (heb eu hanimeiddio)
 • The Dark Knight (2008)
 • BatmanDechrau (2005)
 • Dychwelyd i'r Batcave (2003) (ffilm deledu)
 • Batman & Robin (1997)
 • Batman Forever (1995)
 • Batman yn Dychwelyd (1992)
 • Batman (1989)
 • Batman the Movie (1966) <8
 • Batman (1966-1968) (cyfres deledu)
 • Batman a Robin (1949) (cyfres ffilmiau)
 • The Batman (1943) (cyfres ffilm)
 • <9 Ffeithiau Hwyl am Batman
  • Mae Batman a Robin gyda'i gilydd yn cael eu galw'n Ddeuawd Dynamig.
  • Mae comisiynydd yr heddlu yn defnyddio sbotolau sy'n disgleirio symbol ystlumod yn yr awyr o'r enw batsignal pan mae angen help Batman arno.
  • Mewn straeon diweddarach, nid yw byth yn lladd ac nid yw byth yn defnyddio gwn.
  • Mae'n cael ei ystyried yn dditectif gorau'r byd.
  • Daeth Bob Kane i fyny gyda'r cysyniad ar gyfer Batman.
  • Ymunodd â Superman ac mae'r ddau yn gwybod pwy yw'r llall.
  • Ym 1988, pleidleisiodd cefnogwyr i gael Jason Todd, yr ail Robin, i farw.
  Nôl i Bywgraffiadau

Bios Archarwyr Eraill:

Batman

 • Fantastic Four
 • Flash<8
 • Lusern Werdd
 • Dyn Haearn
 • Superman
 • Superman
 • Wonder Woman
 • X-Men • Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.