Ymerodraeth Aztec i Blant: Cymdeithas

Ymerodraeth Aztec i Blant: Cymdeithas
Fred Hall

Ymerodraeth Aztec

Cymdeithas

Hanes >> Aztec, Maya, ac Inca i Blant

Y Teulu Aztec

Uned sylfaenol cymdeithas Aztec oedd y teulu. Roedd y teulu'n bwysig iawn i'r Aztecs ac roedd priodas yn cael ei hystyried yn gysegredig. Gallai dynion briodi mwy nag un wraig, ond fel arfer roedd prif wraig â gofal y cartref. Roedd priodasau'n cael eu trefnu gan gydweddwyr.

Calpulli

Roedd teuluoedd yn perthyn i grŵp mwy o'r enw'r calpulli. Nid oedd teuluoedd ac unigolion yn berchen ar dir yn y gymdeithas Aztec, yn ôl y calpulli. Roedd calpulli fel clan neu lwyth bach. Roedd llawer o'r teuluoedd mewn calpulli yn perthyn i'w gilydd. Roedd gan Calpullis bennaeth, ysgol leol, ac yn aml roedd ganddo grefft yr oeddent yn arbenigo ynddi.

Dinas-wladwriaeth

Uwchben y calpulli roedd y ddinas-wladwriaeth, hefyd a elwir yr Altepetl. Roedd y ddinas-wladwriaeth yn cynnwys dinas fawr a'r ardaloedd cyfagos. Dinas-wladwriaeth a phrifddinas fwyaf yr Ymerodraeth Aztec oedd Tenochtitlan. Roedd yn rhaid i ddinas-wladwriaethau eraill yn yr Ymerodraeth Aztec dalu teyrnged i'r ymerawdwr oedd yn byw yn Tenochtitlan.

Dosbarthiadau Cymdeithasol

Roedd gwahanol ddosbarthiadau cymdeithasol o fewn cymdeithas Astecaidd. Ar frig cymdeithas yr oedd y brenin ynghyd â'i deulu. Enw'r brenin oedd yr Huey Tlatcani ac roedd yn bwerus iawn.

 • Tecuhtli - Ychydig yn is na'r ymerawdwr, a oedd yn rheoli'r brifddinas Tenochtitlan, roedd llywodraethwyr y ddinas arall-taleithiau. Roeddent yn gyfoethog iawn ac yn byw mewn palasau mawr o fewn eu dinasoedd. Roedd ganddyn nhw bŵer llwyr dros eu dinasoedd cyn belled â'u bod nhw'n talu teyrnged i'r ymerawdwr.
 • Pipiltin - Islaw'r Tecuhtli roedd y pipiltin neu'r dosbarth bonheddig. Dim ond y dosbarth bonheddig a allai wisgo rhai mathau o ddillad a gemwaith fel plu ac aur. Daliodd y pipiltin y swyddi uchel yn yr offeiriadaeth, y fyddin, a'r llywodraeth. Fe wnaethon nhw ffurfio cyngor y ddinas a helpodd i reoli'r dinas-wladwriaethau. Roedd y brenin bob amser yn cael ei ddewis o blith y pipiltin.
 • Pochteca - Roedd yna ddosbarth arbennig o fasnachwyr Astecaidd o'r enw pochteca. Cawsant eu trin fel yr uchelwyr mewn cymdeithas oherwydd bod eu swyddi'n cael eu hystyried yn bwysig iawn i'r Ymerodraeth Aztec. Teithiodd y pochteca ymhell er mwyn dod â nwyddau moethus a oedd yn cael eu trysori gan yr uchelwyr yn ôl.
 • Macehualtin - Macehualtin oedd enw'r bobl gyffredin yn y gymdeithas Astecaidd. Roedd hyn yn cynnwys y ffermwyr, rhyfelwyr, a chrefftwyr. Yn ddiweddarach yn hanes yr Aztecs, dechreuodd crefftwyr a rhyfelwyr fod â safle uwch yn y gymdeithas na'r ffermwyr.
 • Caethweision - Ar waelod cymdeithas Astec roedd y caethweision. Yn y gymdeithas Aztec, nid caethweision oedd plant caethweision. Daeth pobl Aztec yn gaethweision trwy werthu eu hunain i gaethwasiaeth i dalu am ddyledion neu fel cosb am droseddau. Roedd gan y caethweision hawliau penodol. Nid oeddent i gael eu cam-dringan eu perchnogion, gallent brynu eu rhyddid, ac ni allent gael eu gwerthu gan eu meistri oni bai eu bod yn cytuno. "tŷ mawr" oedd ystyr calpulli.
 • Hawliai'r uchelwyr Aztec, neu'r pipiltin, eu bod yn ddisgynyddion uniongyrchol o'r bobl chwedlonol Toltec.
 • Roedd gan y masnachwyr eu duw nawdd eu hunain o'r enw Yacetecuhtli a gredent hwy gwylio drostynt a'u cadw yn ddiogel ar eu teithiau.
 • Dwy ffordd gyffredin o symud i fyny yn rhengoedd cymdeithas oedd trwy'r offeiriadaeth neu'r fyddin.
 • Byddai caethweision oedd yn dianc o'u meistri ac yn cyrraedd y palas brenhinol yn cael eu rhyddhau.
 • Gallai caethweision gael eiddo gan gynnwys caethweision eraill.
 • Roedd y masnachwyr teithiol yn aml yn cael eu cyflogi gan llywodraeth yr Asteciaid fel ysbiwyr.
 • Er bod y masnachwyr yn cael bod yn gyfoethog, nid oeddent yn cael gwisgo fel uchelwyr. Roedd yn rhaid iddyn nhw wisgo fel y cominwyr.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Gweld hefyd: Ffiseg i Blant: Priodweddau Tonnau

  Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Aztecs
 • Llinell Amser yr Ymerodraeth Aztec
 • Bywyd Dyddiol
 • Llywodraeth
 • Duwiau a Mytholeg
 • Ysgrifennu a Thechnoleg
 • Cymdeithas
 • Tenochtitlan
 • Concwest Sbaeneg
 • Celf
 • Hernan Cortes
 • Geirfa aTermau
 • Maya
 • Llinell Amser Hanes Maya
 • Bywyd Dyddiol
 • Llywodraeth
 • Duw a Chwedloniaeth<10
 • Ysgrifennu, Rhifau, a Chalendr
 • Pyramidau a Phensaernïaeth
 • Safleoedd a Dinasoedd
 • Celf
 • Myth Gefeilliaid Arwr
 • Geirfa a Thermau
 • Inca
 • Llinell Amser yr Inca
 • Bywyd Dyddiol yr Inca
 • Llywodraeth
 • Mytholeg a Chrefydd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Cymdeithas
 • Cuzco
 • Machu Picchu
 • Llwythau Periw Cynnar
 • Francisco Pizarro
 • Geirfa a Thelerau
 • Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Aztec, Maya, ac Inca i Blant

  Gweld hefyd: Colonial America for Kids: Bywyd Dyddiol ar y Fferm  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.