Bywgraffiadau i Blant: Squanto

Bywgraffiadau i Blant: Squanto
Fred Hall

Tabl cynnwys

Bywgraffiad

Squanto

Hanes >> Americanwyr Brodorol >> Bywgraffiadau

Squanto Teaching

gan The German Kali Works, Efrog Newydd

 • Galwedigaeth: Dehonglydd , Athro
 • Ganwyd: 1585 (dyddiad gwirioneddol anhysbys) yn yr hyn sydd heddiw yn Bae Plymouth, Massachusetts
 • Bu farw: Tachwedd 30, 1622 yn Chatham , Gwladfa Bae Massachusetts
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Helpu'r Pererinion i oroesi eu gaeaf cyntaf yn America
Bywgraffiad:

11>Ble tyfodd Squanto i fyny?

Tyfodd Squanto i fyny ger yr hyn sydd heddiw yn ddinas Plymouth, Massachusetts. Roedd yn aelod o lwyth Patuxet ac yn rhan o gonffederasiwn mwy Wampanoag. Fel bachgen Wampanoag byddai wedi dysgu sut i hela gyda bwa a saeth yn ifanc. Byddai llawer o'i blentyndod wedi cael ei dreulio yn dilyn o gwmpas dynion mewn oed ac yn dysgu sgiliau dynion megis pysgota, hela, a bod yn rhyfelwr.

Herwgipio

Yn y 1600au cynnar , Cyrhaeddodd fforwyr Ewropeaidd Ogledd America. Cyrhaeddodd un ohonyn nhw, Capten George Weymouth, ger cartref Squanto yn chwilio am aur. Pan na ddaeth o hyd i unrhyw aur, penderfynodd gipio rhai o'r brodorion lleol a mynd â nhw yn ôl i Loegr. Un o'r dynion a ddaliodd oedd Squanto.

Dychwelyd i America

Bu Squanto yn byw yn Lloegr am gyfnod yn dysgu Saesneg. Yn y diwedd cafodd swydd fel dehonglydd asgowt i'r Capten John Smith a oedd yn mynd i archwilio Massachusetts. Dychwelodd i America yn 1614.

Sylwer: Mae rhai haneswyr yn anghytuno a gafodd Squanto ei herwgipio gan Capten Weymouth neu ai yn 1614 y bu ei gysylltiad cyntaf â'r Saeson mewn gwirionedd.

Captured Again

Dychwelodd John Smith i Loegr a gadawodd Thomas Hunt wrth y llyw. Twyllodd Hunt nifer o Indiaid, gan gynnwys Squanto, i fynd ar ei long. Yna fe'i herwgipiodd, gan obeithio gwneud rhywfaint o arian trwy eu gwerthu i gaethwasiaeth yn Sbaen.

Pan gyrhaeddodd Squanto Sbaen, cafodd ei achub gan rai offeiriaid lleol. Bu'n byw gyda'r offeiriaid am gyfnod ac yna gwnaeth ei ffordd i Loegr.

Cyrraedd Adref

Ar ôl ychydig flynyddoedd yn Lloegr, llwyddodd Squanto i wneud unwaith eto. hwylio ar long John Smith yn ôl i Massachusetts. Wedi blynyddoedd o deithio yr oedd adref o'r diwedd. Fodd bynnag, nid oedd pethau fel yr oedd wedi eu gadael. Roedd ei bentref yn anghyfannedd a'i lwyth wedi diflannu. Darganfyddodd yn fuan fod y frech wen afiechyd wedi lladd y rhan fwyaf o'i lwyth y flwyddyn o'r blaen. Aeth Squanto i fyw gyda llwyth gwahanol o Wampanoag.

Helpu’r Pererinion

Squanto oedd dehonglydd Massasoit, pennaeth Wampanoag. Pan gyrhaeddodd y Pererinion ac adeiladu Gwladfa Plymouth, Squanto oedd y dehonglydd rhwng y ddau arweinydd. Cynorthwyodd i sefydlu cytundeb rhwng y gwladychwyr a'r Wampanoag.

Wrth ymweld â'r Pererinion,Sylweddolodd Squanto fod angen help arnynt i oroesi'r gaeaf. Dysgodd iddynt sut i blannu ŷd, dal pysgod, bwyta planhigion gwyllt, a ffyrdd eraill o oroesi ym Massachusetts. Heb Squanto, mae'n bosibl y byddai Gwladfa Plymouth wedi methu.

Bywyd a Marwolaeth Diweddarach

Squanto oedd y prif ddehonglydd a chyfryngwr rhwng y gwladychwyr a'r Wampanoag o hyd. Mae rhai haneswyr yn meddwl y gallai Squanto fod wedi cam-drin ei rym ac wedi dweud celwydd wrth y ddwy ochr. Daeth y Wampanoag i beidio ymddiried ynddo.

Ym 1622, aeth Squanto yn sâl gyda thwymyn. Dechreuodd ei drwyn waedu a bu farw ymhen ychydig ddyddiau. Does neb yn hollol siŵr o beth y bu farw, ond mae rhai yn meddwl ei fod wedi cael ei wenwyno gan y Wampanoag.

Ffeithiau Diddorol am Squanto

 • Tisquantum oedd enw ei eni.
 • Daliwyd ef unwaith gan y Wampanoag, ond achubwyd ef gan Myles Standish a'r Pererinion nad oeddynt am golli eu cyfieithydd.
 • Mae'n debyg ei fod yn y Diolchgarwch cyntaf yn Plymouth.
 • Dysgodd y gwladychwyr i gladdu pysgod marw yn y pridd ar gyfer gwrtaith.
Gweithgareddau

 • Gwrandewch ar ddarlleniad a gofnodwyd o’r dudalen hon:<13
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Am fwy o hanes Brodorol America:

  18> Diwylliant a Throsolwg 22>

  Amaethyddiaeth a Bwyd

  Celf Brodorol America

  Cartrefi Indiaidd Americanaidd ac Anheddau

  Cartrefi:Y Teepee, Longhouse, a Pueblo

  Dillad Brodorol America

  Adloniant

  Rolau Merched a Dynion

  Adeiledd Cymdeithasol

  Bywyd fel Plentyn

  Crefydd

  Mytholeg a Chwedlau

  Gweld hefyd: Tsieina Hynafol i Blant: Y Ffordd Sidan

  Geirfa a Thelerau

  Hanes a Digwyddiadau

  Llinell Amser Hanes Brodorol America

  Rhyfel y Brenin Philips

  Rhyfel Ffrainc ac India

  Brwydr Little Bighorn

  Llwybr Dagrau

  Cyflafan Pen-glin Clwyfedig

  Arddaliadau India

  Hawliau Sifil

  Llwythau

  Llwythau a Rhanbarthau

  Llwyth Apache

  Blackfoot

  Llwyth Cherokee

  Llwyth Cheyenne

  Chickasaw

  Crî

  Inuit

  Indiaid Iroquois

  Cenedl Nafaho

  Nez Perce

  Osage Nation

  Pueblo

  Seminole

  Sioux Nation

  Pobl

  Americanwyr Brodorol Enwog

  Gweld hefyd: Chwyldro America: Bywyd fel Milwr Rhyfel Chwyldroadol

  Ceffyl Crazy

  Geronimo

  Prif Joseph

  Sacagawea

  Tarw Eistedd

  Sequoyah

  Squanto

  Maria Tallchief

  Tecumseh

  Jim Thorpe

  Hanes >> Americanwyr Brodorol >> Bywgraffiadau
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.