Bywgraffiad Socrates

Bywgraffiad Socrates
Fred Hall

Tabl cynnwys

Bywgraffiad

Socrates

Socrates

Ffynhonnell: Jiy yn Wicipedia Saesneg

Hanes >> Groeg yr Henfyd >> Bywgraffiad Biography

 • Galwedigaeth: Athronydd
 • Ganed: 469 CC yn Athen, Gwlad Groeg
 • Bu farw: 399 CC yn Athen, Gwlad Groeg
 • Yn fwyaf adnabyddus am: athronydd o Wlad Groeg a helpodd i ffurfio sylfaen athroniaeth y Gorllewin.
Bywgraffiad:

Sut ydyn ni'n gwybod am Socrates?

Yn wahanol i rai athronwyr enwog o Wlad Groeg, ni ysgrifennodd Socrates ei feddyliau a'i syniadau. Roedd yn well ganddo siarad â'i ddilynwyr. Yn ffodus, ysgrifennodd dau o fyfyrwyr Socrates, Plato a Xenophon, am Socrates yn eu gweithiau. Dysgwn am athroniaethau Socrates mewn llawer o ddeialogau Plato lle mae Socrates yn gymeriad mawr yn cymryd rhan mewn trafodaethau athronyddol. Roedd Xenophon yn hanesydd a ysgrifennodd am y digwyddiadau ym mywyd Socrates. Dysgwn hefyd am Socrates o ddramâu'r dramodydd Groegaidd Aristophanes.

Bywyd Cynnar

Does dim llawer yn hysbys am fywyd cynnar Socrates. Saer maen o'r enw Sophroniscus oedd ei dad a bydwraig oedd ei fam. Nid oedd ei deulu'n gyfoethog, felly mae'n debyg nad oedd ganddo lawer o addysg ffurfiol. Yn gynnar yn ei yrfa, ymgymerodd Socrates â phroffesiwn ei dad a gweithio fel saer maen.

Milwr

Roedd Socrates yn byw yn ystod cyfnod y Rhyfel Peloponnesaiddrhwng dinas-wladwriaethau Athen a Sparta. Fel dinesydd gwrywaidd o Athen, roedd yn ofynnol i Socrates ymladd. Gwasanaethodd fel milwr traed o'r enw "hoplite." Byddai wedi ymladd gan ddefnyddio tarian fawr a gwaywffon. Ymladdodd Socrates mewn sawl brwydr ac roedd yn nodedig am ei ddewrder a'i ddewrder.

Athron ac Athro

Wrth i Socrates dyfu'n hŷn, dechreuodd archwilio athroniaeth. Yn wahanol i lawer o athronwyr ei gyfnod, canolbwyntiodd Socrates ar foeseg a sut y dylai pobl ymddwyn yn hytrach nag ar y byd corfforol. Dywedodd fod hapusrwydd yn dod o fyw bywyd moesol yn hytrach nag eiddo materol. Anogodd bobl i geisio cyfiawnder a daioni yn hytrach na chyfoeth a grym. Yr oedd ei syniadau yn bur radical ar y pryd.

Dechreuodd gwŷr ieuainc ac ysgolheigion yn Athen ymgasglu o amgylch Socrates i gael trafodaethau athronyddol. Byddent yn trafod moeseg a materion gwleidyddol cyfoes yn Athen. Dewisodd Socrates beidio â rhoi atebion i gwestiynau, ond yn hytrach gofynnodd gwestiynau a thrafod atebion posibl. Yn hytrach na honni bod ganddo’r atebion i gyd, byddai Socrates yn dweud “Rwy’n gwybod na wn i ddim.”

Y Dull Socrataidd

Roedd gan Socrates ffordd unigryw o addysgu a archwilio pynciau. Byddai'n gofyn cwestiynau ac yna'n trafod atebion posibl. Byddai'r atebion yn arwain at fwy o gwestiynau ac yn y pen draw yn arwain at fwy o ddealltwriaeth o bwnc. Mae'r broses resymegol hon o ddefnyddio cwestiynau amae atebion i archwilio pwnc yn cael eu hadnabod heddiw fel y Dull Socrataidd.

Treial a Marwolaeth

Ar ôl i Athen golli i Sparta yn Rhyfel y Peloponnesia, galwodd grŵp o ddynion y Rhoddwyd tri deg o Teyrn mewn grym. Yr oedd un o brif aelodau y Triugain Tyrant yn fyfyriwr i Socrates o'r enw Critias. Cododd gwŷr Athen yn fuan a gosod democratiaeth yn lle'r Deg ar Hugain Teyrn.

Am fod Socrates wedi siarad yn erbyn democratiaeth a bod un o'i fyfyrwyr yn arweinydd yn y Deg ar Hugain Teyrn, fe'i nodwyd yn fradwr. Aeth ar brawf am "lygru'r ieuenctid" a "methu cydnabod duwiau'r ddinas." Fe'i cafwyd yn euog gan reithgor a'i ddedfrydu i farwolaeth trwy yfed gwenwyn.

Etifeddiaeth

Mae Socrates yn cael ei ystyried yn un o sylfaenwyr athroniaeth fodern y Gorllewin. Dylanwadodd ei ddysgeidiaeth ar athronwyr Groegaidd y dyfodol megis Plato ac Aristotle. Mae ei athroniaethau yn dal i gael eu hastudio heddiw a defnyddir y Dull Socrataidd mewn prifysgolion ac ysgolion y gyfraith heddiw.

Ffeithiau Diddorol am Socrates

 • Yn wahanol i lawer o athrawon eraill ei ddydd , Ni chododd Socrates ffioedd ei fyfyrwyr.
 • Roedd Socrates yn briod â Zanthippe a bu iddo dri mab.
 • Mae'n debyg y gallai fod wedi dianc o Athen ac osgoi'r ddedfryd o farwolaeth, ond yn hytrach dewisodd aros a wynebu ei gyhuddwyr.
 • Dywedodd unwaith “nad yw'r bywyd heb ei archwilio yn werth ei fyw.”
 • Yn eitreial Awgrymodd Socrates, yn lle cael y ddedfryd o farwolaeth, y dylai'r ddinas dalu cyflog iddo a'i anrhydeddu am ei gyfraniadau.
Gweithgareddau

 • Gwrandewch i ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Am ragor am Hen Roeg:

  >
  Trosolwg

  Llinell Amser Gwlad Groeg yr Henfyd

  Daearyddiaeth<8

  Dinas Athen

  Sparta

  Minoans a Mycenaeans

  Dinas-wladwriaethau Groeg

  Rhyfel Peloponnesaidd

  Rhyfeloedd Persia

  Dirywiad a Chwymp

  Etifeddiaeth Gwlad Groeg yr Henfyd

  Geirfa a Thelerau

  Celfyddydau a Diwylliant

  Henfydol Celf Groeg

  Drama a Theatr

  Pensaernïaeth

  Gemau Olympaidd

  Llywodraeth Groeg Hynafol

  Wyddor Groeg

  Bywyd Dyddiol

  Gweld hefyd: Anifeiliaid: Swordfish

  Bywydau Dyddiol yr Hen Roegiaid

  Tref Roegaidd Nodweddiadol

  Bwyd

  Dillad

  Menywod yng Ngwlad Groeg

  Gwyddoniaeth a Thechnoleg

  Milwyr a Rhyfel

  Caethweision

  <5 Pobl

  Alexander Fawr

  Archimedes

  Aristotle

  Pericles

  Plato

  Socrates

  25 Pobl Roegaidd Enwog

  Athronwyr Groegaidd

  Mytholeg Groeg

  5>Duwiau Groegaidd a Mytholeg

  Hercules

  Achilles

  Anghenfilod Mytholeg Groeg

  Y Titans

  Yr Iliad

  Yr Odyssey<8

  Yr OlympiadDuwiau

  Zeus

  Hera

  Poseidon

  Apollo

  Artemis

  Hermes

  5>Athena

  Ares

  Aphrodite

  Hephaestus

  Demeter

  Hestia

  Dionysus

  Gweld hefyd: Sioeau Teledu Plant: iCarly

  Hades

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Groeg yr Henfyd >> Bywgraffiad
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.