Sioeau Teledu Plant: iCarly

Sioeau Teledu Plant: iCarly
Fred Hall

Tabl cynnwys

iCarly

Mae iCarly yn sioe deledu i blant ar Nickelodeon. Fe'i crëwyd gan Dan Schneider a'i darlledu gyntaf ar 8 Medi, 2007.

Storyline

Mae iCarly yn seiliedig ar sioe we y mae Carly Shay, sydd yn ei harddegau, yn ffilmio yn ei hatig. Yn y bennod wreiddiol mae Carly a'i ffrind gorau Sam yn actio'n ddoniol yn ystod clyweliad talent yn yr ysgol. Mae eu ffrind Freddie yn ei gofnodi ac yn ei roi ar y rhyngrwyd. Mae'n dod yn boblogaidd ac mae pobl eisiau mwy. Felly mae Carly a Sam, gyda Freddie yn ddyn camera, yn cynnal sioe ar-lein lle maen nhw'n gwneud pob math o bethau gwahanol bob pennod teledu gan gynnwys sgits, yn cael gwesteion talentog, yn cyfweld â phobl, a mwy.

Gweld hefyd: Pêl-droed: Rheolau a Rheoliadau

Y sioe we iCarly yw'r canolbwynt y sioe, ond mae hefyd yn ymwneud â'r tair ffrind (Carly, Sam, a Freddie) yn tyfu i fyny yn eu harddegau a'r holl bethau sydd ganddynt i ddelio â nhw fel ysgol a rhieni. Mae Carly mewn sefyllfa unigryw yn ogystal â'i bod yn cael ei magu'n bennaf gan ei brawd hŷn, Spenser.

Cymeriadau iCarly

Gweld hefyd: Gwyddor Daear i Blant: Ffosilau

Carly Shay - Carly yw'r prif gymeriad a chaiff ei chwarae gan yr actores Miranda Cosgrove. Mae hi'n cynnal ei sioe we ei hun o'r enw iCarly gyda'i ffrind Sam. Mae'n byw yn llofft ei brawd a cheisiodd gadw'r heddwch rhwng ei ffrindiau Sam a Freddie. Mae sefyllfaoedd gwallgof yn codi wrth iddi gynhyrchu ei sioe, ond mae Carly yn cadw pen cŵl.

Sam (Samantha) Puckett - Sam, ffrind gorau gwallgof Carly, yn cael ei chwarae gan yr actoresJennette McCurdy. Mae Sam yn mynd i bob math o drafferthion ac yn methu stopio ymladd gyda ffrind da arall Carly, Freddie. Ond mae Sam yn ffrind gwych ac mae hefyd yn llawer o hwyl ar y sioe.

Freddie Benson - Freddy, sy'n cael ei chwarae gan Nathan Kress, sy'n rhedeg rhan dechnegol sioe iCarly. Mae'n ffrind da gyda Carly ac mae'n gwasgu arni. Dyw Freddie a Sam ddim yn dod ymlaen.

Spenser Shay - Spenser yw brawd hŷn Carly a chaiff ei chwarae gan yr actor Jerry Trainor. Mae Spenser yn ddyn doniol, gwallgof, ond mae bob amser yn gwylio allan am Carly.

Gibby - Mae Gibby yn ffrind arall i Carly. Mae'n cael ei chwarae gan Noah Munck. Mae Gibby wedi bod yn gymeriad cyson ers tymor 4. Mae Gibby yn gymeriad rhyfedd od ac yn cael llawer o chwerthin ar y sioe.

Ffeithiau Hwyl am iCarly

 • Y sioe wedi'i leoli yn Seattle, Washington, ond mewn gwirionedd mae'n cael ei ffilmio yn Hollywood, California.
 • Amanda Cosgrove yw un o'r actorion ifanc sy'n cael y cyflog uchaf ar y teledu. Mae hi'n gwneud tua $180,000 y bennod. Waw.
 • Roedd Sam yn arfer cystadlu mewn pasiantau harddwch. Daeth yn ail 19 o weithiau!
 • Mae rhieni Carly yn gweithio dramor. Mae ei thad yn swyddog yn yr awyrlu.
 • Mae gan Freddie sglodyn GPS yn ei ben yr oedd ei fam wedi'i fewnblannu er mwyn cadw tabiau arno. Nawr mae hynny braidd yn eithafol!
 • Jack Black gwestai yn serennu ar bennod iCarly iStart a Fan War.

5>Series teledu plant eraill i wirio allan:<6

 • AmericanaiddIdol
 • Fferm ANT
 • Arthur
 • Dora the Explorer
 • Pob Lwc Charlie
 • iCarly
 • Jonas LA
 • Cic Buttowski
 • Clwb Mickey Mouse
 • Pâr o Frenhinoedd
 • Phineas a Ferb
 • Sesame Street
 • Shake It I fyny
 • Sonny Gyda Chyfle
 • Mor Hap
 • Bywyd Suite ar Ddec
 • Dewiniaid Waverly Place
 • Zeke a Luther<10

Yn ôl i Dudalen Hwyl i Blant a Theledu

Yn ôl i Ducksters Hafan
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.