Bywgraffiad i Blant: Kaiser Wilhelm II

Bywgraffiad i Blant: Kaiser Wilhelm II
Fred Hall

Bywgraffiad

Kaiser Wilhelm II

 • Galwedigaeth: Ymerawdwr yr Almaen
 • Ganed: Ionawr 27, 1859 yn Berlin, yr Almaen
 • Bu farw: Mehefin 4, 1941 yn Doorn, yr Iseldiroedd
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Ymerawdwr olaf yr Almaen, arweiniodd ei bolisïau at Rhyfel Byd I

Kaiser Wilhelm II gan Anhysbys

Gweld hefyd: Rhufain Hynafol: Legacy of Rome

Bywgraffiad:

Ble tyfodd Wilhelm II i fyny?

Ganed Wilhelm yn Berlin, yr Almaen ym Mhalas y Tywysog y Goron ar Ionawr 27, 1859. Ei dad oedd y Tywysog Frederick William (a fyddai'n ddiweddarach yn dod yn Ymerawdwr Frederick III) a'i dad mam oedd y Dywysoges Victoria (merch Brenhines Victoria o Loegr). Gwnaeth hyn Wilhelm ifanc yn etifedd i orsedd yr Almaen ac yn ŵyr i Frenhines Lloegr.

Roedd Wilhelm yn blentyn deallus, ond hefyd yn meddu ar dymer dreisgar. Yn anffodus, ganed Wilhelm gyda braich chwith anffurfiedig. Er bod ganddo fraich chwith na ellid ei defnyddio, gorfododd ei fam ef i ddysgu marchogaeth ceffyl yn fachgen ifanc. Roedd yn brofiad anodd na fyddai byth yn ei anghofio. Am weddill ei oes, byddai bob amser yn ceisio cuddio ei fraich chwith rhag y cyhoedd, gan ddymuno ymddangos fel rheolwr Almaenig pwerus yn gorfforol.

Dod yn Kaiser

Ym 1888, daeth Wilhelm yn Kaiser, neu ymerawdwr, yr Almaen pan fu farw ei dad o ganser y gwddf. Naw ar hugain oed oedd Wilhelm. Fel Kaiser o'r Almaen, roedd gan Wilhelm lawer o bŵer, ond nid y pŵer i gyd.Gallai benodi Canghellor yr Almaen, ond bu'n rhaid i'r canghellor weithio gyda'r senedd oedd yn rheoli'r arian. Ef hefyd oedd pennaeth y fyddin a'r llynges yn swyddogol, ond roedd rheolaeth wirioneddol y fyddin yn nwylo'r cadfridogion.

Kaiser yr Almaen

Roedd Wilhelm yn dyn deallus, ond yn emosiynol ansefydlog ac yn arweinydd gwael. Ar ôl dwy flynedd fel Kaiser, fe ddiswyddodd y canghellor presennol ac arweinydd enwog yr Almaen Otto von Bismarck a gosod ei ddyn ei hun yn ei le. Blunderodd lawer gwaith yn ei ddiplomyddiaeth gyda gwledydd tramor. Erbyn dechrau'r 1900au, roedd yr Almaen wedi'i hamgylchynu gan elynion posibl. Roedd Ffrainc i'r gorllewin a Rwsia i'r dwyrain wedi ffurfio cynghrair. Fe wnaeth hefyd ddieithrio'r Prydeinwyr mewn cyfweliad anghyson â'r Daily Telegraph (papur newydd Prydeinig) lle dywedodd nad oedd yr Almaenwyr yn hoffi'r Prydeinwyr.

Rhyfel Byd I Yn dechrau

Erbyn 1914, roedd Wilhelm II wedi penderfynu bod rhyfel yn Ewrop yn anochel. Penderfynodd ef a'i gynghorwyr, gorau po gyntaf y dechreuodd y rhyfel, y byddai'r cyfle gorau i'r Almaen ennill. Roedd yr Almaen yn gynghreiriaid ag Ymerodraeth Awstria-Hwngari. Pan gafodd yr Archddug Ferdinand o Awstria ei lofruddio, cynghorodd Wilhelm Awstria i roi wltimatwm i Serbia yr oedd Serbia yn sicr o'i wrthod. Addawodd Awstria y byddai'n eu cefnogi gyda "check wag", gan olygu y byddai'n eu cefnogi pe bai rhyfel. Roedd Wilhelm yn siŵr hynnybyddai'r rhyfel drosodd yn gyflym. Nid oedd ganddo unrhyw syniad pa gadwyn o ddigwyddiadau fyddai'n digwydd.

Pan wrthododd Serbia ofynion Awstria, cyhoeddodd Awstria ryfel ar Serbia. Yn fuan roedd cynghreiriad Serbia, Rwsia, yn cynnull i ryfel. Er mwyn helpu i amddiffyn Awstria, cyhoeddodd yr Almaen ryfel ar Rwsia. Yna cyhoeddodd Ffrainc, cynghreiriad Rwsia, ryfel yn erbyn yr Almaen. Yn fuan roedd Ewrop gyfan wedi dewis ochrau ac roedd y Rhyfel Byd Cyntaf wedi dechrau.

Gweld hefyd: Bywgraffiad Paul Revere

Colli Rheolaeth

Ni aeth y rhyfel ymlaen fel y cynlluniwyd. Llwyddodd yr Almaen i wthio byddin Rwsiaidd heb gyfarpar yn ôl yn y dwyrain, ond ni wnaethant orchfygu Ffrainc yn gyflym fel y cynlluniwyd. Roedd yr Almaen yn ymladd rhyfel ar ddwy ffrynt, rhyfel na allent ei hennill. Wrth i'r rhyfel fynd yn ei flaen am flynyddoedd, ciliodd rheolaeth Wilhelm dros y fyddin. Yn y pen draw, cadfridogion byddin yr Almaen oedd â'r holl bŵer go iawn a daeth Wilhelm yn flaenwr.

Diwedd Rhyfel Byd I

Yn 1918, daeth yn amlwg fod yr Almaen yn mynd. i golli y rhyfel. Roedd y fyddin wedi blino'n lân ac yn rhedeg allan o gyflenwadau. Roedd prinder bwyd a thanwydd ledled yr Almaen. Ar 9 Rhagfyr, 1918 ildiodd (rhoddwyd) Wilhelm ei orsedd a ffodd o'r Almaen i'r Iseldiroedd.

Kaiser Wilhelm II yn 1933

gan Oscar Tellgmann

Marwolaeth

Bu Wilhelm fyw am weddill ei oes yn yr Iseldiroedd. Bu farw yn 82 oed yn 1941.

Ffeithiau Diddorol am Kaiser Wilhelm II

 • Wilhelmpriododd Augusta Victoria ym 1881. Bu iddynt saith o blant gan gynnwys chwe mab ac un ferch.
 • Mynychodd seremoni dod i oed ei ail gefnder Nicholas o Rwsia yn St Petersburg. Yn ddiweddarach byddai'n rhyfela ag ef yn ystod Rhyfel Byd I pan oedd Nicholas yn Tsar o Rwsia.
 • Roedd Wilhelm yn genfigennus o'r llynges Brydeinig a threuliodd lawer o'i flynyddoedd cynnar fel Kaiser yn ceisio adeiladu llynges yr Almaen.
 • Ceisiodd y Cynghreiriaid estraddodi Wilhelm o'r Iseldiroedd fel y gallent roi cynnig arno am droseddau rhyfel, ond ni fyddai'r Iseldiroedd yn ei ryddhau.
 • Pan ddechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf dywedodd Wilhelm wrth rai milwyr Almaenig oedd yn gadael " Byddwch adref cyn i'r dail ddisgyn o'r coed."
Gweithgareddau

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Dysgu Mwy am y Rhyfel Byd Cyntaf:

  6>Trosolwg:

   Llinell Amser y Rhyfel Byd Cyntaf
  • Achosion y Rhyfel Byd Cyntaf
  • Pwerau'r Cynghreiriaid
  • Pwerau Canolog
  • Yr Unol Daleithiau yn y Rhyfel Byd Cyntaf
  • Rhyfela Ffosydd
  Brwydrau a Digwyddiadau: <14

  • Lladdiad yr Archddug Ferdinand
  • Suddo'r Lusitania
  • Brwydr Ta nnenberg
  • Brwydr Gyntaf y Marne
  • Brwydr y Somme
  • Cwyldro Rwsia
  Arweinwyr:

  • David Lloyd George
  • Kaiser Wilhelm II
  • Barwn Coch
  • TsarNicholas II
  • Vladimir Lenin
  • Woodrow Wilson
  Arall:

  >

 • Hedfan yn y Rhyfel Byd Cyntaf
 • Cadoediad y Nadolig
 • Pedwar Pwynt ar Ddeg Wilson
 • Y Rhyfel Byd Cyntaf Newidiadau mewn Rhyfela Modern
 • Ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf a Chytundebau
 • Geirfa a Thelerau
 • Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Bywgraffiadau >> Rhyfel Byd I
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.