Rhufain Hynafol: Legacy of Rome

Rhufain Hynafol: Legacy of Rome
Fred Hall

Rhufain Hynafol

Etifeddiaeth Rhufain

Hanes >> Rhufain Hynafol

Roedd gan wareiddiad Rhufain Hynafol etifeddiaeth barhaus ar hanes y byd. Nid yn unig yr oedd Rhufain Hynafol yn gorchuddio llawer iawn o dir yn ei hanterth, ond bu hefyd yn bodoli am bron i 1000 o flynyddoedd. Mae etifeddiaeth Rhufain Hynafol i'w theimlo hyd heddiw yn niwylliant y gorllewin mewn meysydd fel llywodraeth, y gyfraith, iaith, pensaernïaeth, peirianneg, a chrefydd.

Llywodraeth

Llawer o lywodraethau modern yn cael eu modelu ar ôl y Weriniaeth Rufeinig. Cafodd cysyniadau megis cydbwysedd pwerau, feto, a chynrychiolaeth eu datblygu a'u cofnodi gan y Rhufeiniaid.

Mae gan yr Unol Daleithiau dair cangen o lywodraeth sy'n debyg i'r Weriniaeth Rufeinig. Mae'r Gangen Weithredol (Llywydd) yn debyg i gonsyliaid etholedig Rhufain. Mae'r Gangen Ddeddfwriaethol (Cyngres) yn debyg i'r cynulliadau Rhufeinig (fel y Senedd). Yn olaf, mae'r Gangen Farnwrol yn debyg i Praetors Rhufain. Roedd yr Unol Daleithiau hyd yn oed wedi enwi un tŷ o’r Gyngres, y Senedd, ar ôl Senedd Rhufain.

Y Gyfraith

Cafodd y gyfraith Rufeinig ddylanwad sylweddol ar gyfreithiau cyfoes llawer o wledydd. Cafodd syniadau cyfreithiol fel treial gan reithgor, hawliau sifil, cytundebau, eiddo personol, ewyllysiau cyfreithiol, a chorfforaethau oll eu dylanwadu gan gyfraith Rufeinig a’r ffordd Rufeinig o edrych ar bethau.

Iaith <5

Lledaenodd yr iaith Ladin a siaredid gan y Rhufeiniaid drwy lawer o Orllewin Ewrop yn ystod yamser yr Ymerodraeth Rufeinig. Esblygodd llawer o ieithoedd o'r Lladin. Gelwir yr ieithoedd hyn yn "Ieithoedd Rhamantaidd." Maent yn cynnwys Ffrangeg, Sbaeneg, Portiwgaleg, Eidaleg a Rwmaneg. Mae tua 800 miliwn o bobl ledled y byd yn siarad iaith Rhamantaidd heddiw.

Pensaernïaeth

Mae adeiladau a phensaernïaeth Rhufain Hynafol yn dal i ddylanwadu ar lawer o ddyluniadau adeiladau heddiw. Roedd mudiad pensaernïaeth neoglasurol y 18fed ganrif yn dychwelyd i lawer o syniadau'r Rhufeiniaid. Gallwch weld dylanwad pensaernïaeth Rufeinig ar adeiladau'r llywodraeth, banciau mawr, a hyd yn oed rhai adeiladau enwog fel Adeilad Capitol yr Unol Daleithiau.

Peirianneg ac Adeiladu

Y Rhufeiniaid newidiodd y byd gorllewinol trwy ledaenu eu datblygiadau arloesol mewn peirianneg ledled yr ymerodraeth. Adeiladasant ffyrdd hirhoedlog a helpodd i gynyddu masnach a hefyd helpodd eu byddinoedd i symud yn gyflym o gwmpas yr ymerodraeth. Mae llawer o'r ffyrdd hyn yn dal i gael eu defnyddio heddiw. Roedd y Rhufeiniaid hefyd yn adnabyddus am eu prosiectau cyhoeddus. Adeiladon nhw draphontydd dŵr i ddod â dŵr i'r dinasoedd i bawb ei ddefnyddio. Fe wnaethon nhw hefyd adeiladu adeiladau cyhoeddus fel baddondai. I adeiladu llawer o'r prosiectau hyn perffeithiodd y Rhufeiniaid goncrit. Caniataodd concrid Rhufeinig iddynt adeiladu adeiladau cryf a gwydn am gost is na cherrig.

Cristnogaeth

Cafodd rhan olaf yr Ymerodraeth Rufeinig effaith fawr ar grefydd yng Nghymru. Ewrop drwoddlledaeniad Cristnogaeth. Rhufain oedd cartref yr Eglwys Gatholig a fyddai'n dal dylanwad mawr dros Ewrop am y mil o flynyddoedd nesaf. Heddiw, Cristnogaeth yw'r grefydd fwyaf yn y byd.

Ffeithiau Diddorol Am Etifeddiaeth Rhufain Hynafol

 • Defnyddir yr wyddor Rufeinig gan lawer o ieithoedd ledled y byd gan gynnwys y Ieithoedd rhamant a Saesneg. Fe'i datblygwyd gyntaf gan yr Etrwsgiaid.
 • Roedd y Dadeni yn gyfnod pan gafodd celf a syniadau Rhufain Hynafol a Groeg eu hailddarganfod ar ôl yr Oesoedd Canol.
 • Mae rhifolion Rhufeinig weithiau'n dal i gael eu defnyddio heddiw. Ysgrifennwyd rhif Super Bowl NFL gan ddefnyddio rhifolion Rhufeinig hyd at Super Bowl 50, a ysgrifennwyd fel "50" yn hytrach na'r rhif Rhufeinig "L."
 • Mae termau Lladin yn dal i gael eu defnyddio'n gyffredin mewn gwyddoniaeth, meddygaeth. , a chyfraith.
 • Cafodd llawer o eiriau yn yr iaith Saesneg eu dylanwadu gan y Lladin ac mae ganddynt wreiddiau Lladin.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I gael rhagor o wybodaeth am yr Hen Rufain:

  > Trosolwg a Hanes <19

  Llinell Amser Rhufain Hynafol

  Hanes Cynnar Rhufain

  Y Weriniaeth Rufeinig

  Gweld hefyd: Bywgraffiad yr Arlywydd Donald Trump for Kids

  Gweriniaeth i Ymerodraeth

  Rhyfeloedd a Brwydrau<5

  Yr Ymerodraeth Rufeinig yn Lloegr

  Barbariaid

  Cwymp Rhufain

  Dinasoedd aPeirianneg

  Dinas Rhufain

  Dinas Pompeii

  Y Colosseum

  Baddonau Rhufeinig

  Tai a Chartrefi<5

  Peirianneg Rufeinig

  Rhifolion Rhufeinig

  Bywyd Dyddiol

  Bywyd Dyddiol yn Rhufain Hynafol

  Bywyd yn y Ddinas

  Bywyd yn y Wlad

  Bwyd a Choginio

  Dillad

  Bywyd Teulu

  Caethweision a Gwerinwyr<5

  Plebeiaid a Phatriciaid

  Celfyddyd a Chrefydd

  Celf Rufeinig Hynafol

  Llenyddiaeth

  Mytholeg Rufeinig

  Romulus a Remus

  Yr Arena ac Adloniant

  Pobl

  Augustus

  Julius Caesar

  Cicero

  Constantine the Great

  Gweld hefyd: Hanes yr Ail Ryfel Byd: Pwerau Cynghreiriol i Blant o'r Ail Ryfel Byd

  Gaius Marius

  Nero

  Spartacus y Gladiator

  Trajan

  Ymerawdwyr yr Ymerodraeth Rufeinig

  Merched Rhufain

  Arall

  Etifeddiaeth Rhufain

  Senedd Rufeinig

  Cyfraith Rufeinig

  Byddin Rufeinig

  Geirfa a Thelerau

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Rhufain hynafol
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.