Archarwyr: Wonder Woman

Archarwyr: Wonder Woman
Fred Hall

Tabl cynnwys

Wonder Woman

Yn ôl i Bywgraffiadau

Cyflwynwyd Wonder Woman am y tro cyntaf yn All Star Comics #8 DC Comics ym mis Rhagfyr 1941. Cafodd ei chreu gan William Marston a Harry Peter.

Beth yw pwerau Wonder Woman?

Gweld hefyd: Pêl-fasged: The Small Forward

Mae gan Wonder Woman gryfder, cyflymder ac ystwythder uwch. Mae hi'n gallu hedfan ac wedi'i hyfforddi mewn ymladd llaw-i-law. Roedd ganddi hefyd y gallu i siarad ag anifeiliaid. Yn ogystal â'i phwerau naturiol, mae ganddi offer gwych hefyd:

 • Breichledau annistrywiol - a ddefnyddir i rwystro bwledi neu arfau eraill.
 • Lasso-of-gwirionedd - arfer gorfodi rhywun lassoed ganddo i ddweud y gwir.
 • Awyren anweledig - er bod Wonder Woman yn gallu hedfan heb ei hawyren mae hi'n defnyddio'i hawyren i hedfan i'r gofod allanol.
 • Tiara - Gellir defnyddio ei tiara fel taflegryn gan fwrw gelynion allan neu eu baglu.
4>Sut cafodd hi ei phwerau?

Amason yw Wonder Woman a chafodd ei phwerau gan y duwiau Groegaidd yn enwedig Aphrodite a greodd yr Amason. Dywedir bod llawer o'i chryfder yn dod o'i hyfforddiant a sianelu ei phwerau meddyliol i alluoedd corfforol.

Pwy yw alter ego Wonder Woman?

Wonder Woman is Princess Diana o ynys Themyscira Amazon. Mae hi'n ferch i'r Frenhines Hippolyta. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd glaniodd damwain awyren Byddin yr Unol Daleithiau ar yr ynys. Mae Diana yn helpu nyrsio'r peilot, y swyddog Steve Trevor, yn ôl i iechydac yna'n cymryd yr adnabyddiaeth o Wonder Woman pan fydd yn dychwelyd gyda Steve i helpu dynion i drechu pwerau'r Axis.

Pwy yw gelynion Wonder Woman?

Gweld hefyd: Ffiseg i Blant: Theori Perthnasedd

Wonder Woman wedi wynebu nifer o elynion dros y blynyddoedd. Mae rhai o'i gelynion yn dduwiau Groegaidd tra bod eraill eisiau brifo'r amgylchedd. Mae llawer o'i phrif elynion wedi bod yn fenywod gan gynnwys ei harch-elyn Cheetah yn ogystal â Circe, Dr Cyber, Giganta, a'r Alarch Arian. Mae gelynion mawr eraill yn cynnwys y duw rhyfel Groegaidd Ares, Dr. Psycho, Egg Fu, ac Angle Man.

Ffeithiau Hwyl am Wonder Woman

 • Mae Wonder Woman yn rhan o Cynghrair Cyfiawnder DC Comics.
 • Roedd Lynda Carter yn serennu fel Wonder Woman yn y Gyfres Deledu.
 • Daeth y syniad am archarwr benywaidd gan wraig William Marston, Elizabeth.
 • Ym 1972 Wonder Woman oedd yr unig un cyntaf ar glawr Ms. Magazine.
 • Ar un adeg rhoddodd y gorau i'w phwerau i fyw ym myd Dyn a rhedeg bwtîc. Yn ddiweddarach fe adferodd ei phwerau.
 • Bendithiodd gwahanol dduwiau Groegaidd hi â phwerau gwahanol: Demeter â chryfder, Aphrodite â harddwch, Artemis â chyfathrebiad anifeiliaid, Athena â doethineb a thactegau rhyfel, Hestia â'r gwirionedd. , a Hermes yn gyflym ac yn hedfan.
 • Mae tiara Wonder Woman mor sydyn fel y llwyddodd i dorri Superman.
Nôl i'r Bywgraffiadau

Bios Archarwr Eraill:

 • Batman
 • Fantastic Four
 • Flash
 • GwyrddLlusern
 • Dyn Haearn
 • Spider-man
 • Superman
 • Wonder Woman
 • X-Men
 • <2  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.