ਸ਼ੇਰ: ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਜਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਰ: ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਜਾ ਹੈ।
Fred Hall

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਸ਼ੇਰ

ਅਫਰੀਕਨ ਸ਼ੇਰ

ਸਰੋਤ: USFWS

ਵਾਪਸ ਜਾਨਵਰ

ਸ਼ੇਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ "ਕਿੰਗ ਆਫ ਜੰਗਲ। ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
  • ਅਫਰੀਕਨ ਸ਼ੇਰ - ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਪੈਂਥੇਰਾ ਲੀਓ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਨਾ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ।
  • ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਰ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਪੈਨਥੇਰਾ ਲਿਓ ਪਰਸੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਚੇ ਹਨ।

ਨਰ ਸ਼ੇਰ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨੀ: ਕਾਂਸਟੈਂਟਾਈਨ ਮਹਾਨ

ਸਰੋਤ: USFWS ਸ਼ੇਰ ਪ੍ਰਾਈਡ <4

ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ 3 ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਰ ਸ਼ੇਰ। ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। d ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਝ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ?

ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ 8 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਅਤੇ 500 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਹਨਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਦਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸ਼ੇਰ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੀਬਰ ਫਟਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ?

ਸ਼ੇਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਝ, ਹਿਰਨ, ਵਾਈਲਡਬੀਸਟ, ਇੰਪਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹਾਥੀ, ਜਿਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਗੈਂਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰ

ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਰ 2 ½ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼ੇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ

  • ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਦਹਾੜ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। 5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦਹਾੜ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਉਪਾਸਥੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਜਦੇ ਹਨ।
  • ਸ਼ੇਰ ਬਾਘ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
  • ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਪਾਟਡ ਹਾਈਨਾ ਹੈ।
  • ਭਾਵੇਂ ਮਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਰ ਸ਼ੇਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਪਹਿਲਾਂ।
  • ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੈਰਾਕ ਹਨ।
  • ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅਫਰੀਕਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਸਰੋਤ: USFWS

ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਚੀਤਾ - ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰ।

ਕਲਾਊਡਡ ਚੀਤਾ - ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ।

ਸ਼ੇਰ - ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਜਾ ਹੈ।

ਮੇਨ ਕੂਨ ਬਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਲਤੂ ਬਿੱਲੀ।

ਫਾਰਸੀ ਬਿੱਲੀ - ਪਾਲਤੂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਸਲ।

ਟਾਈਗਰ - ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ।

ਬਿੱਲੀਆਂ<'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। 6>

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ: ਅਥੀਨਾ

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨਵਰ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।