ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ: ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਾਮਰਾਜ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ: ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਾਮਰਾਜ
Fred Hall

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ

ਅਸੂਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

ਇਤਿਹਾਸ>> ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ

ਅਸ਼ੂਰੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ। ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗ੍ਰਿਸ ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਡਿੱਗਿਆ।

ਨਿੰਗਯੂ

ਦੁਆਰਾ ਨਵ-ਅਸ਼ੂਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਦ ਫਸਟ ਰਾਈਜ਼

ਅੱਕਾਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਅੱਸੀਰੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦੱਖਣੀ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ 'ਤੇ ਬਾਬਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ 'ਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀ-ਅਦਾਦ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੀ-ਅਦਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1781 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀ-ਅਦਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਬਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।

ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ

ਅਸ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ। 1360 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 1074 ਈ.ਪੂ. ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਸਰ, ਬੈਬੀਲੋਨੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਟਿਗਲਾਥ-ਪਿਲੇਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਨਵ-ਅਸ਼ੂਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

ਅਸੀਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤਮ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, 744 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 612 ਈ.ਪੂ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਸ਼ੂਰਤਿਗਲਾਥ-ਪਿਲੇਸਰ III, ਸਰਗੋਨ II, ਸਨਾਚੇਰੀਬ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਬਨੀਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇਹ ਬੇਬੀਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 612 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਅਸੂਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।

ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ

ਅਸੀਰੀਅਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਡਰਾਉਣੀ ਫੌਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸਮਾਜ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲੜਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਯੋਧਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਜਾਂ ਟੀਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਨੀਨਵੇਹ ਵਿਖੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਅੱਸ਼ੂਰੀਅਨ ਰਾਜਾ, ਅਸ਼ੂਰਬਨੀਪਾਲ, ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਨਵੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ. ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਾਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹਮੁਰਾਬੀ ਦਾ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ 30,000 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 10,000 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨਹਵਾਲੇ।

ਅਸ਼ੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

 • ਅਸ਼ੂਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਰ, ਨਿਮਰੂਦ ਅਤੇ ਨੀਨਵੇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਸ਼ੂਰ ਮੂਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਵੀ।
 • ਟਿਗਲਾਥ-ਪਿਲੇਸਰ III ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ।
 • ਅਸ਼ੂਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਨ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਯੁੱਧ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਡੂਆਂ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਵਰਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਹਿਲ ਸਨ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
 • ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਓ। ਪੰਨਾ।

 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ:
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:

  ਸਮਝਾਣ

  ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

  ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ

  ਦਿ ਜ਼ਿਗੂਰਟ

  ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ

  ਅੱਸ਼ੂਰੀਅਨ ਆਰਮੀ

  ਫਾਰਸੀ ਯੁੱਧ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ

  ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

  ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ

  ਸੁਮੇਰੀਅਨ

  ਅੱਕਾਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

  ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

  ਅਸੀਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

  ਫਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਭਿਆਚਾਰ 21>

  ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

  ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ

  ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ

  ਕੋਡ ਆਫ਼ਹਮੁਰਾਬੀ

  ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਕਿਊਨੀਫਾਰਮ

  ਗਿਲਗਾਮੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ

  ਲੋਕ

  ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜੇ

  ਸਾਈਰਸ ਮਹਾਨ

  ਡਾਰੀਅਸ I

  ਹਮੂਰਾਬੀ

  ਨੇਬੂਚਡਨੇਜ਼ਰ II

  ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

  ਇਤਿਹਾਸ >> ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ
  Fred Hall
  Fred Hall
  ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।