ਇਤਿਹਾਸ: ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ

ਇਤਿਹਾਸ: ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ
Fred Hall

ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਿਸਤਾਰ

ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ

ਇਤਿਹਾਸ>> ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਿਸਤਾਰ

ਜਦੋਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਸਨ, ਉਹ ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ: ਚੌਥਾ ਸੋਧ

ਲਾਗ ਕੈਬਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੀ ਜਾਂ ਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਤ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਜਾਂ ਸਪਾਈਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਸਨੀਕ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਾਕਹਾਰਟ ਰੈਂਚ ਹੋਮਸਟੇਡ ਕੈਬਿਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ

ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ

ਪਾਇਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਗੀਚਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਠੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਫਿਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ

ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਇਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੌਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਣੇ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤ ਲੱਭਣੇ ਪਏ ਜੋ ਚੰਗੇ ਲੌਗ ਬਣਾਉਣਗੇਇਮਾਰਤ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੌਗਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੌਗ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਿੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਇੱਕ ਲੌਗ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। . ਚਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲੌਗਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੌਗਸ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਜਾਂ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੌਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਅਤੇ 16 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਚਿੱਕੜ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ "ਡੌਬਿੰਗ" ਜਾਂ "ਚਿੰਕਿੰਗ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਬ੍ਰਾਈਸ ਕੈਬਿਨ ਸਰਕਾ 1881

ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਰਜ ਏ.

ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟਚਸ

ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਇਨੀਅਰਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗਰੀਸਡ ਪੇਪਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫ਼ਰਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਫਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੌਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਫਰਨੀਚਰ

ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੇਜ਼, ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀਚਾ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਜਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।

ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

 • ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
 • ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਾਗ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ।
 • ਜੇ ਛੱਤ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।
 • ਅਕਸਰ ਛੱਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਬਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ।
 • ਲੌਗ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਗਰਮੀਆਂ
 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ:
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਤੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਿਸਤਾਰ

  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੋਲਡ ਰਸ਼

  ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਰੇਲਮਾਰਗ

  ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

  ਹੋਮਸਟੇਡ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਸ਼

  ਲੁਸੀਆਨਾ ਖਰੀਦ

  ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਯੁੱਧ

  ਓਰੇਗਨਟ੍ਰੇਲ

  ਪੋਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ

  ਅਲਾਮੋ ਦੀ ਲੜਾਈ

  ਵੈਸਟਵਰਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

  ਫਰੰਟੀਅਰ ਲਾਈਫ

  ਕਾਉਬੌਇਸ

  ਫਰੰਟੀਅਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਸ ਮੋਨਰੋ ਦੀ ਜੀਵਨੀ

  ਲਾਗ ਕੈਬਿਨ

  11>ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ

  ਡੈਨੀਅਲ ਬੂਨ

  ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਨਫਾਈਟਰ

  ਸੈਮ ਹਿਊਸਟਨ

  ਲੁਈਸ ਅਤੇ ਕਲਾਰਕ

  ਐਨੀ ਓਕਲੇ

  ਜੇਮਸ ਕੇ. ਪੋਲਕ

  ਸੈਕਾਗਾਵੇ

  ਥਾਮਸ ਜੇਫਰਸਨ

  ਇਤਿਹਾਸ >> ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਿਸਤਾਰ
  Fred Hall
  Fred Hall
  ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।