ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ
Fred Hall

ਵਾਤਾਵਰਨ

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੈ?

ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੂਰਜ. ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਿੱਧੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਤੇਲ। ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗਰਮੀ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ . ਕਈ ਵਾਰ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਿਵ ਹੀਟਿੰਗ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ)।

ਸਰਗਰਮ ਹੀਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ" ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਸ਼ਬਦ "ਫੋਟੋਨ" ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ "ਵੋਲਟ", ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਰ ਸੈੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ: ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ

ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਫੋਟੌਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫੋਟੌਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਤਹ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਸੈੱਲ ਸੀ ਬੇਲ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 1954 ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 15% ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 30% ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਊਰਜਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ?

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਮਹਾਨ ਮੰਦੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੈਸ਼

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ

  • ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
  • ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਨੇਵਾਡਾ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
  • ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 4% ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।<12
  • ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਲਈ 1921 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ

ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ

ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ

ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ

ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ

ਜੀਓਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ

ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ

ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ

ਵੇਵ ਐਂਡ ਟਾਈਡਲ ਐਨਰਜੀ

ਪਵਨ ਪਾਵਰ

ਵਿਗਿਆਨ >> ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ >> ਵਾਤਾਵਰਣ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।