ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੱਧ ਯੁੱਗ: ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੱਧ ਯੁੱਗ: ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰ
Fred Hall

ਮੱਧ ਯੁੱਗ

ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰ

ਇਤਿਹਾਸ>> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੱਧ ਯੁੱਗ

ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ. ਸਥਾਨਕ ਚਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਰਚ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਵੇਲਜ਼ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਐਡਰੀਅਨ ਪਿੰਗਸਟੋਨ

ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ

ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 1/10ਵਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਚਰਚ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਏ. ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਬੋਟ ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਪ।

ਚਰਚ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦਾ ਆਗੂ ਪੋਪ ਸੀ। ਪੋਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਐਬੋਟ ਸਨ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨਰਾਜਾ।

ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ

ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਿਰਜਾਘਰ ਉਹ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਨ।

ਕਥੇਡ੍ਰਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਰਜਾਘਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਨ।

ਅਣਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦਾ ਖਾਕਾ

ਗੋਥਿਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਗੌਥਿਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਾਮਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਲਟਡ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁੱਟਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਕਲਾ

ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਕੰਧ-ਚਿੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹੋਰ ਧਰਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਥੋਰ ਦੀ ਵਾਈਕਿੰਗ ਪੂਜਾ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪੇਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾਸਾਲ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

 • ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ।
 • ਕੁਝ ਮਾਸਟਰ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
 • ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ।
 • ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਅਕਸਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ।
 • ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ।
 • ਮੁੱਖ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ "ਨੈਵ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ "ਟ੍ਰਾਂਸੈਪਟ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ "ਨਾਰਥੈਕਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਗਰਮੀਆਂ
 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੁਣੋ:
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਡੀਓ ਤੱਤ.

  ਮੱਧ ਯੁੱਗ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ:

  ਸਮਝਾਣ

  ਟਾਈਮਲਾਈਨ

  ਸਾਮੰਤੀ ਸਿਸਟਮ

  ਗਿਲਡਜ਼

  ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਮੱਠ

  ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

  <6 ਨਾਈਟਸ ਐਂਡ ਕੈਸਲਜ਼

  ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਬਣਨਾ

  ਕਿਲ੍ਹੇ

  ਨਾਈਟਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

  ਨਾਈਟਸ ਆਰਮਰ ਅਤੇਹਥਿਆਰ

  ਨਾਈਟਸ ਕੋਟ ਆਫ਼ ਆਰਮਜ਼

  ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ, ਜੌਸਟਸ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ: ਰਗੜ

  ਸਭਿਆਚਾਰ

  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ

  ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ

  ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰ

  ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ

  ਕਿੰਗਜ਼ ਕੋਰਟ

  ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ

  ਕਾਲੀ ਮੌਤ

  ਧਰਮ ਯੁੱਧ

  ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ

  ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ

  ਨੋਰਮਨ ਫਤਹਿ 1066 ਦਾ

  ਸਪੇਨ ਦਾ ਰੀਕਨਕੁਇਸਟਾ

  ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ

  ਰਾਸ਼ਟਰ

  ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ

  ਬਾਈਜ਼ੈਂਟੀਨ ਸਾਮਰਾਜ

  ਦਿ ਫ੍ਰੈਂਕਸ

  ਕੀਵਨ ਰਸ

  ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਈਕਿੰਗਜ਼

  ਲੋਕ

  ਅਲਫਰੇਡ ਦ ਗ੍ਰੇਟ

  ਚਾਰਲਮੇਗਨ

  ਚੰਗੀਜ਼ ਖਾਨ

  ਜੋਨ ਆਫ ਆਰਕ

  ਜਸਟਿਨੀਅਨ I

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੂਗੋਲ: ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ - ਝੰਡੇ, ਨਕਸ਼ੇ, ਉਦਯੋਗ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ

  ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ

  ਐਸੀਸੀ ਦੇ ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ

  ਵਿਲੀਅਮ ਦ ਕਨਕਰਰ

  ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀਨਜ਼

  ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

  ਇਤਿਹਾਸ >> ਮਿਡਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ
  Fred Hall
  Fred Hall
  ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।