ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੱਧ ਯੁੱਗ: ਧਰਮ ਯੁੱਧ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੱਧ ਯੁੱਗ: ਧਰਮ ਯੁੱਧ
Fred Hall

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਮੱਧ ਯੁੱਗ

ਧਰਮ ਯੁੱਧ

5>

ਸੀਜ਼ ਆਫ਼ ਟਾਇਰ ਜੀਨ ਕੋਲੰਬੇ ਦੁਆਰਾ

ਇਤਿਹਾਸ >> ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਮਰਾਜ >> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੱਧ ਯੁੱਗ

ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕ੍ਰੂਸੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਸੀ?

ਯੁਰਪ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ, ਅਤੇ ਅਰਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਸੇਡ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਨੇ ਸੇਲਜੁਕ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਈਟਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੜਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।

ਐਂਟੀਓਕ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜੀਨ ਕੋਲੰਬੇ ਦੁਆਰਾ

ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੇਲਜੁਕ ਤੁਰਕ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂਇਸ ਲਈ, ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1070 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿਜ਼ੰਤੀਨੀ ਸਮਰਾਟ ਅਲੈਕਸੀਅਸ I ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੋਪ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ. ਪੋਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਕਸ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਕ੍ਰੂਸੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਨ ਜੋ 1095 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ:

 • ਪਹਿਲੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ (1095-1099): ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
 • ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ (1147-1149): 1146 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਡੇਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
 • ਤੀਸਰਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ (1187-1192): 1187 ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਸਲਾਦੀਨ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਬਾਰਬਾਰੋਸਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫਿਲਿਪ ਔਗਸਟਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਿਚਰਡ ਲਿਓਨਹਾਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਚਰਡ ਦ ਲਾਇਨਹਾਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਲਾਦੀਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਚੌਥੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ (1202-1204): ਚੌਥੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੋਪ ਇਨੋਸੈਂਟ III ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰੂਸੇਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ।
 • ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ (1212): ਕਲੋਏਸ ਦੇ ਸਟੀਫਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। , ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ. ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ।
 • ਕ੍ਰੂਸੇਡਜ਼ ਪੰਜ ਤੋਂ ਨੌਂ (1217 - 1272): ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ
 • "Deus vult!", ਭਾਵ "ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।" ਇਹ" ਕਰੂਸੇਡਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੋਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
 • ਕ੍ਰੂਸੇਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਰਾਸ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤ੍ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
 • ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਸਾਈ-ਜਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਟਿਊਟੋਨਿਕ ਨਾਈਟਸ ਅਤੇ ਟੈਂਪਲਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਨਾਈਟਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਰੁੱਪ ਸਨ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
 • ਲਓਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਵਾਲ ਕਵਿਜ਼।

 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ:
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਤੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨ: ਯੁਆਨ ਰਾਜਵੰਸ਼

  ਮੱਧ ਯੁੱਗ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ:

  ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

  ਟਾਈਮਲਾਈਨ

  ਸਾਮੰਤੀ ਸਿਸਟਮ

  ਗਿਲਡਜ਼

  ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਮੱਠ

  ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

  <6 ਨਾਈਟਸ ਐਂਡ ਕੈਸਲਜ਼

  ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਬਣਨਾ

  ਕਿਲ੍ਹੇ

  ਨਾਈਟਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

  ਨਾਈਟਸ ਆਰਮਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ

  ਨਾਈਟਸ ਕੋਟ ਆਫ਼ ਆਰਮਜ਼

  ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ, ਜੌਸਟਸ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਰੀ

  ਸਭਿਆਚਾਰ

  ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ<9

  ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ

  ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰ

  ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ

  ਕਿੰਗਜ਼ ਕੋਰਟ

  ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ

  ਕਾਲੀ ਮੌਤ

  ਧਰਮ ਯੁੱਧ

  ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ

  ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ

  1066 ਦੀ ਨੌਰਮਨ ਜਿੱਤ

  ਸਪੇਨ ਦਾ ਰੀਕਨਕਵਿਸਟਾ

  ਵਾਰਸ ਆਫ ਦਿ ਰੋਜਸ

  ਰਾਸ਼ਟਰ

  ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ

  ਬਿਜ਼ੰਤੀਨ ਸਾਮਰਾਜ

  ਦਿ ਫਰੈਂਕਸ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣ: ਤੱਤ - ਬੇਰੀਲੀਅਮ

  ਕੀਵਨ ਰਸ

  ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਈਕਿੰਗਜ਼

  ਲੋਕ

  ਐਲਫਰੇਡ ਮਹਾਨ

  ਚਾਰਲਮੇਗਨ

  ਚੰਗੀਜ਼ ਖਾਨ

  ਜੋਨ ਆਫ ਆਰਕ

  ਜਸਟਿਨੀਅਨ I

  ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ

  ਅਸੀਸੀ ਦੇ ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ

  ਵਿਲੀਅਮ ਦ ਕਨਕਰਰ

  ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀਨਜ਼

  ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

  ਇਤਿਹਾਸ >> ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਮਰਾਜ >> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੱਧ ਯੁੱਗ
  Fred Hall
  Fred Hall
  ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।