ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ: ਗਤੀ ਅਤੇ ਵੇਗ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ: ਗਤੀ ਅਤੇ ਵੇਗ
Fred Hall

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ

ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਵੇਲੋਸਿਟੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਵੇਲੋਸਿਟੀ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ?

ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਜਾਂ ਸਕੇਲਰ ਮਾਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਸਪੀਡ = ਦੂਰੀ/ਸਮਾਂ

ਜਾਂ

s = d/t

ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਲਈ ਮਾਪ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਇਕਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਜਾਂ m/s ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੇਲਰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਤਤਕਾਲ ਗਤੀ - ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਪਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 50 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਔਸਤ ਗਤੀ - ਔਸਤ ਗਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸ ਦੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਔਸਤ ਸਪੀਡ 50 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 40 mph ਅਤੇ 60 mph ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਔਸਤ ਸਪੀਡ 50 mph ਹੈ।
ਵੇਗ ਕੀ ਹੈ?

ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰ ਹੈਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ. ਵੇਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਬਰਤਾ (ਸਪੀਡ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਗ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਵੇਗ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਵੇਗ = ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ/ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਵੇਗ = Δx/Δt

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕਿਡਜ਼ ਗੇਮਜ਼: ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਈਟਸ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਕਿਵੇਂ ਵੇਗ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨ: ਸਿਲਕ ਰੋਡ

ਵੇਗ ਦੀ ਮਾਪ ਦੀ ਉਹੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਪ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਇਕਾਈ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਜਾਂ m/s ਹੈ।

ਗਤੀ ਅਤੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੇਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ। ਵੇਗ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਗ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਮਾਤਰਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੰਭਵ ਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ 299,792,458 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ "c" ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਵੇਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

  • ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੈਲੀਲੀਓ ਸੀ।
  • ਇੱਕ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਤਤਕਾਲ ਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ 186,282 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਸੁੱਕੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। 343.2 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ।
  • ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਚਣ ਦਾ ਵੇਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ 25,000 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ, ਕੰਮ, ਅਤੇਊਰਜਾ

ਮੋਸ਼ਨ

ਸਕੇਲਰ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ

ਵੈਕਟਰ ਮੈਥ

ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਭਾਰ

ਫੋਰਸ

ਗਤੀ ਅਤੇ ਵੇਗ

ਪ੍ਰਵੇਗ

ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ

ਰਘੜ

ਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਸਧਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਕੰਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ

ਊਰਜਾ

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ

ਸੰਭਾਵੀ ਊਰਜਾ

ਕੰਮ

ਪਾਵਰ

ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਤੇ ਟੱਕਰ

ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਗਰਮੀ

ਤਾਪਮਾਨ

ਵਿਗਿਆਨ >> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।