ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ: ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ - ਕਾਂਗਰਸ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ: ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ - ਕਾਂਗਰਸ
Fred Hall

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ - ਕਾਂਗਰਸ

ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ।

ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ

ਡੱਕਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ

ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 435 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਸੈਨੇਟ

ਸੈਨੇਟ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਨੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੈਨੇਟਰ ਹਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ

ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

 • ਲੋ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਵਾਲ ਕਵਿਜ਼।

 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ:
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਤੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ:

  ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ

  ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ

  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

  ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ

  ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ

  ਸੀਨੇਟ

  ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

  ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ

  ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕੇਸ

  ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੱਜ

  ਜਾਨ ਮਾਰਸ਼ਲ

  ਥੁਰਗੁਡ ਮਾਰਸ਼ਲ

  ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ

  18> ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ

  ਦਿ ਸੰਵਿਧਾਨ

  ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ

  ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ

  ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ

  ਦੂਜੀ ਸੋਧ

  ਤੀਜੀ ਸੋਧ

  ਚੌਥੀ ਸੋਧ

  ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ

  ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਗੇਮ

  ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ

  ਅੱਠਵੀਂ ਸੋਧ

  ਨੌਵੀਂ ਸੋਧ

  ਦਸਵੀਂ ਸੋਧ

  ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ

  ਚੌਦ੍ਹਵੀਂਸੰਸ਼ੋਧਨ

  ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ

  ਉਨੀਵੀਂ ਸੋਧ

  ਸਮਝਾਣ

  ਲੋਕਤੰਤਰ

  ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ

  ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਮੂਹ

  ਯੂਐਸ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼

  ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ

  ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ

  ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

  ਟੈਕਸ

  ਸ਼ਬਦਾਂ

  ਟਾਈਮਲਾਈਨ

  ਚੋਣਾਂ

  ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ

  ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ

  ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ

  ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

  ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

  ਇਤਿਹਾਸ >> ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ
  Fred Hall
  Fred Hall
  ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।