ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
Fred Hall

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਭਿੰਨਾਂ

ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ- ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਸ਼ਮਲਵ - ਇੱਕ ਦਸ਼ਮਲਵ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ 10 ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ 10 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਦਸ਼ਮਲਵ ਬਿੰਦੂ - ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Denominator - ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: 3/4 ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ , 4 ਭਾਜ ਹੈ

ਬਰਾਬਰ ਭਿੰਨਾਂ - ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕੋ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ¼ = 2/8 = 25/100

ਭਿੰਨਾ - ਪੂਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਜਨ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: 2/3, ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਸ਼ 3 ਦੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਧਾ - ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ½ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ .5 ਜਾਂ 50% ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਸ਼ - ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕ ਅਤੇਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਜਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਸਭਿਅਤਾ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ

ਉਦਾਹਰਨ: 2/8; ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਤੇ 8 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ 2 ਹੈ ਅਤੇ 2/8 ਨੂੰ 1/4 ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤ ਅੰਸ਼ - ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਅ. ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: 5/4

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਸ਼ - ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਜਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਮ ਫੈਕਟਰ 1 ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: 3/4 , ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਿਕਸਡ ਨੰਬਰ - ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: 3 1/4

ਅੰਕ - ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਅੰਸ਼ 3/4 ਵਿੱਚ, 3 ਅੰਕ ਹੈ

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਭਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿੱਥੇ ਭਾਅ 100 ਹੈ। ਇਸਨੂੰ % ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: 50%, ਇਹ ½ ਜਾਂ 50/100 ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ

ਉਚਿਤ ਭਿੰਨਾ - ਇੱਕ ਸਹੀ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਕ (ਉੱਪਰੀ ਸੰਖਿਆ) ਹਰ (ਹੇਠਲੇ ਨੰਬਰ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ¾ ਅਤੇ 7/8 ਸਹੀ ਭਿੰਨਾਂ ਹਨ

ਅਨੁਪਾਤ - ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: 1/3 = 2/6 a ਹੈਅਨੁਪਾਤ

ਅਨੁਪਾਤ - ਅਨੁਪਾਤ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕੋ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹਨ: 1/2 , 1:2, 2 ਵਿੱਚੋਂ 1

ਪਰਸਪਰ - ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸੰਕਲਪ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਕ ਅਤੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: 3/8 ਦਾ ਪਰਸਪਰ 8/3 ਹੈ। 4 ਦਾ ਪਰਸਪਰ ¼ ਹੈ।

ਹੋਰ ਗਣਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਅਲਜਬਰਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜੀਵਨੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ਼ਜ਼ਈ

ਐਂਗਲਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਭਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਗਰਾਫ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਮਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।