Rhyfel Cartref i Blant: Llinell Amser

Rhyfel Cartref i Blant: Llinell Amser
Fred Hall

Rhyfel Cartref America

Llinell Amser

Hanes >> Rhyfel Cartref

Ymladdwyd Rhyfel Cartref America rhwng taleithiau'r de a thaleithiau'r gogledd. Nid oedd taleithiau'r de eisiau i'r Gogledd ddweud wrthynt beth i'w wneud na gwneud deddfau nad oeddent eu heisiau. O ganlyniad, penderfynodd llawer o daleithiau'r de dorri i ffwrdd a ffurfio eu gwlad eu hunain o'r enw Cydffederasiwn. Roedd y Gogledd, fodd bynnag, eisiau aros fel un wlad unedig; ac felly y dechreuodd rhyfel. Parhaodd y Rhyfel Cartref, a'r digwyddiadau mawr yn arwain at y rhyfel, o 1860 hyd at 1865.

7>Abraham Lincoln with Soldiers gan Unknown

Digwyddiadau Cyn y Rhyfel

Cyrch Fferi Harpers (Hydref 16, 1859) - Mae'r Diddymwr John Brown yn ceisio dechrau gwrthryfel trwy gymryd arsenal Harpers Ferry drosodd. Mae'r gwrthryfel yn cael ei roi i lawr yn gyflym a John Brown yn cael ei grogi am frad. Mae llawer o bobl y Gogledd, fodd bynnag, yn ei ystyried yn arwr.

Abraham Lincoln Arlywydd Etholedig (Tachwedd 6, 1860) - Roedd Abraham Lincoln yn dod o ogledd y wlad ac yn awyddus i roi diwedd ar gaethwasiaeth. Nid oedd taleithiau'r de am iddo fod yn arlywydd nac am wneud deddfau a fyddai'n effeithio arnynt.

De Carolina Secedes (Rhagfyr 20, 1860) - De Carolina oedd y dalaith gyntaf i ymwahanu, neu gadael, yr Unol Daleithiau. Penderfynon nhw wneud eu gwlad eu hunain yn hytrach na bod yn rhan o UDA. O fewn ychydig fisoedd sawl talaith arall gan gynnwys Georgia,Byddai Mississippi, Texas, Florida, Alabama, a Louisiana hefyd yn gadael yr Undeb.

>

Jefferson Davis gan Matthew Brady

>Ffurfiwyd y Cydffederasiwn (Chwefror 9, 1861) - Mae taleithiau'r de yn ffurfio eu gwlad eu hunain o'r enw Taleithiau Cydffederal America. Jefferson Davis yw eu llywydd.

Abraham Lincoln yn dod yn Arlywydd (Mawrth 4, 1861) - Nawr bod yr Arlywydd Lincoln yn ei swydd, mae am adfer yr Undeb. Mewn geiriau eraill, cael yr holl daleithiau yn ôl i'r un wlad.

Y Rhyfel Cartref

Y Rhyfel Cartref yn Dechrau (Ebrill 12, 1861) - Y De yn ymosod ar Gaer Sumter De Carolina a dechrau'r rhyfel.

Mwy o daleithiau yn gadael yr Undeb (Ebrill 1861) - o fewn cyfnod byr o amser mae Virginia, Gogledd Carolina, Tennessee, ac Arkansas i gyd yn gadael yr Undeb i ymuno â'r Cydffederasiwn.

Blockade Union (Ebrill 19, 1861) - Abraham Lincoln yn cyhoeddi Gwarchad yr Undeb lle bydd Llynges yr Undeb yn ceisio cadw cyflenwadau rhag dod i mewn neu adael y Cydffederasiwn. Bydd y gwarchae hwn yn gwanhau'r Cydffederasiwn yn ddiweddarach yn y rhyfel.

Llawer o Frwydrau 1861 a 1862 - Trwy gydol 1861 a 1862 bu llawer o frwydrau lle cafodd llawer o filwyr o'r ddwy ochr eu hanafu a'u lladd. Mae rhai o'r brwydrau mawr yn cynnwys Brwydrau Cyntaf ac Ail Brwydr Bull Run, Brwydr Shiloh, Brwydr Antietam, a Brwydr Fredericksburg. Yr oedd hefydy frwydr fôr enwog rhwng y ddwy long ryfel ironclad y Monitor a'r Merrimac. Roedd gan y llongau hyn blatiau haearn neu ddur ar eu hochrau ar gyfer arfwisgoedd gan eu gwneud yn llawer cryfach a newid rhyfel ar y moroedd am byth.

Cyhoeddiad Rhyddfreinio (Ionawr 1, 1863) - Yr Arlywydd Lincoln yn cyhoeddi gorchymyn gweithredol yn rhyddhau llawer o'r caethweision ac yn gosod y sylfaen ar gyfer y Trydydd Gwelliant ar Ddeg.

Brwydr Gettysburg (Gorffennaf 1, 1863) - Brwydr fawr lle mae'r Gogledd nid yn unig yn ennill y frwydr , ond yn dechrau ennill y Rhyfel Cartref.

Sherman yn dal Atlanta (Medi 2, 1864) - Cadfridog Sherman yn cipio dinas Atlanta, Georgia. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn byddai'n gorymdeithio i'r môr ac yn cipio Savannah, Ga. Ar ei ffordd byddai'n dinistrio ac yn llosgi llawer o'r wlad yr aeth ei fyddin drwyddi.

7>Peirianwyr 8fed Talaith Efrog Newydd

Milisia o flaen pabell

o'r Archifau Cenedlaethol

Gweld hefyd: Seryddiaeth i Blant: Y Blaned Iau

Daeth y Rhyfel Cartref i Ben

Y Cadfridog Robert E. Lee yn ildio (Ebrill 9, 1865) - Y Cadfridog Lee, arweinydd Byddin y Cydffederasiwn, yn ildio i'r Cadfridog Ulysses S. Grant yn The Appomattox Court House yn Virginia.

9>Arlywydd Lincoln yn cael ei Lladd (Ebrill 14, 1865) - Tra'n mynychu Theatr Ford, caiff yr Arlywydd Lincoln ei saethu a'i ladd gan John Wilkes Booth.

Adluniad o'r De ( 1865-1877) - Mae milwyr Ffederal yn meddiannu'r De trallywodraethau gwladol, economïau, a seilwaith yn cael eu hailadeiladu.

Gweld hefyd: Hanes: Mynachlogydd yr Oesoedd Canol i Blant

Trosolwg
 • Llinell Amser Rhyfel Cartref i blant
 • Achosion y Rhyfel Cartref
 • Gwladwriaethau Ffin
 • Arfau a Thechnoleg
 • Cadfridogion Rhyfel Cartref
 • Adluniad
 • Geirfa a Thelerau
 • Ffeithiau Diddorol am y Rhyfel Cartref
Digwyddiadau Mawr
 • Rheilffordd Danddaearol
 • Cyrch Fferi Harpers
 • Y Conffederasiwn Ymneilltuo
 • Rhac yr Undeb
 • Llongau tanfor a'r HL Hunley
 • Cyhoeddiad Rhyddfreinio
 • Robert E. Lee yn Ildio
 • Llofruddiaeth yr Arlywydd Lincoln<19
Bywyd Rhyfel Cartref
 • Bywyd Dyddiol yn ystod y Rhyfel Cartref
 • Bywyd fel Milwr Rhyfel Cartref
 • Gwisgoedd
 • Americanwyr Affricanaidd yn y Rhyfel Cartref
 • Caethwasiaeth
 • Merched yn ystod y Rhyfel Cartref
 • Plant yn ystod y Rhyfel Cartref
 • Ysbiwyr y Rhyfel Cartref
 • Meddygaeth a Nyrsio
Pobl
 • Clara Barton
 • Jefferson Davis
 • D orothea Dix
 • Frederick Douglass
 • Ulysses S. Grant
 • Stonewall Jackson
 • Arlywydd Andrew Johnson
 • Robert E. Lee
 • Arlywydd Abraham Lincoln
 • Mary Todd Lincoln
 • Robert Smalls
 • Harriet Beecher Stowe
 • Harriet Tubman
 • Eli Whitney<19
Brwydrau
  18>Brwydr Caer Sumter
 • Brwydr Gyntaf Bull Run
 • Brwydr yIronclads
 • Brwydr Shiloh
 • Brwydr Antietam
 • Brwydr Fredericksburg
 • Brwydr Chancellorsville
 • Gwarchae Vicksburg
 • Brwydr Gettysburg
 • Brwydr Llys Spotsylvania
 • Gorymdaith i'r Môr y Sherman
 • Brwydrau Rhyfel Cartref 1861 a 1862
Gwaith a Ddyfynnwyd

Hanes >> Rhyfel Cartref
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.