Hanes: Mynachlogydd yr Oesoedd Canol i Blant

Hanes: Mynachlogydd yr Oesoedd Canol i Blant
Fred Hall

Yr Oesoedd Canol

Y Fynachlog

Benedictine gan Fra Angelico

Hanes>> Yr Oesoedd Canol

Beth oedd Mynachlog?

Adeilad, neu adeiladau, lle'r oedd pobl yn byw ac yn addoli, gan neilltuo eu hamser a'u bywyd i Dduw oedd mynachlog. Roedd y bobl oedd yn byw yn y fynachlog yn cael eu galw'n fynachod. Roedd y fynachlog yn hunangynhwysol, sy'n golygu bod popeth yr oedd ei angen ar fynachod wedi'i ddarparu gan gymuned y fynachlog. Gwnaethant eu dillad eu hunain a thyfu eu bwyd eu hunain. Nid oedd angen y byd allanol arnynt. Fel hyn gallen nhw fod braidd yn ynysig a chanolbwyntio ar Dduw. Roedd mynachlogydd wedi'u gwasgaru ledled Ewrop yn yr Oesoedd Canol.

Pam oedden nhw'n bwysig?

Y mynachod yn y mynachlogydd oedd rhai o'r unig bobl yn yr Oesoedd Canol a yn gwybod sut i ddarllen ac ysgrifennu. Roeddent yn darparu addysg i weddill y byd. Roedd y mynachod hefyd yn ysgrifennu llyfrau ac yn recordio digwyddiadau. Oni bai am y llyfrau hyn, ychydig iawn a wyddom am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod yr Oesoedd Canol.

Mynachlog gan FDV

Gweld hefyd: Ffiseg i Blant: Ffrithiant

Y Mynachod yn Helpu Pobl

Er bod y mynachod yn canolbwyntio ar Dduw a’r fynachlog, roedden nhw’n dal i chwarae rhan bwysig yn y gymuned. Roedd mynachlogydd yn lle y gallai teithwyr aros yn ystod yr Oesoedd Canol gan mai ychydig iawn o dafarndai oedd yn ystod y cyfnod hwnnw. Roeddent hefyd yn helpu i fwydo'r tlodion, gofalu am y cleifion, adarparu addysg i fechgyn yn y gymuned leol.

Bywyd Dyddiol yn y Fynachlog

Treuliwyd y rhan fwyaf o ddiwrnod y mynachod yn yr Oesoedd Canol yn gweddïo, yn addoli yn yr eglwys, darllen y Beibl, a myfyrio. Treuliwyd gweddill y diwrnod yn gweithio'n galed ar dasgau o amgylch y Fynachlog. Byddai gan y mynachod swyddi gwahanol yn dibynnu ar eu doniau a'u diddordebau. Roedd rhai yn gweithio ar y tir yn ffermio bwyd i'r mynachod eraill ei fwyta. Roedd eraill yn golchi'r dillad, yn coginio'r bwyd, neu'n gwneud gwaith atgyweirio o amgylch y fynachlog. Roedd rhai mynachod yn ysgrifenyddion a byddent yn treulio'u diwrnod yn copïo llawysgrifau ac yn gwneud llyfrau.

Swyddi yn y Fynachlog

Roedd rhai swyddi penodol yn bresennol yn y rhan fwyaf o fynachlogydd yn y Canol oesoedd. Dyma rai o'r prif swyddi a theitlau:

 • Abad - Yr Abad oedd pennaeth y fynachlog neu'r abaty.
 • Cyn - Yr Abad mynach oedd yn ail wrth y llyw. Math o ddirprwy i'r abad.
 • Llithydd - Y mynach â gofal am ddarllen y gwersi yn yr eglwys.
 • Cantor - Arweinydd y côr y mynachod.
 • Sacrist - Y mynach yng ngofal y llyfrau.
Y Mynachod yn Addunedau

Yn gyffredinol roedd mynachod yn cymryd addunedau pan ddaethant i mewn i'r gorchymyn. Rhan o'r adduned hon oedd eu bod yn cysegru eu bywyd i'r fynachlog ac i urdd y mynachod yr oeddent yn mynd i mewn iddi. Roeddent i ildio nwyddau bydol a chysegru eu bywydaui Dduw a dysgyblaeth. Cymerasant hefyd addunedau tlodi, diweirdeb, ac ufudd-dod.

Ffeithiau Diddorol am Fynachlog yr Oesoedd Canol

 • Yr oedd gwahanol urddau mynachod. Roeddent yn amrywio o ran pa mor llym oeddent ac mewn rhai manylion am eu rheolau. Roedd y prif urddau yn Ewrop yn ystod yr Oesoedd Canol yn cynnwys y Benedictiaid , y Carthusiaid , a'r Sistersiaid .
 • Roedd gan bob mynachlog ardal agored ganol o'r enw cloestr.
 • Mynachod a lleianod oedd y bobl fwyaf addysgedig yn ystod yr Oesoedd Canol.
 • Treuliasant lawer o'u diwrnod yn distawrwydd.
 • Ambell waith roedd mynachlogydd yn berchen ar lawer o dir ac yn gyfoethog iawn oherwydd degwm y bobl leol.
 • Gall ysgrifennydd dreulio dros flwyddyn yn copïo llyfr hir fel y Beibl.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi’i recordio o’r dudalen hon :
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Mwy o bynciau ar yr Oesoedd Canol:

  Trosolwg
  Llinell Amser

  System Ffiwdal

  Guilds

  Mynachlogydd Canoloesol

  Geirfa a Thelerau

  Marchogion a Chestyll

  Dod yn Farchog

  Cestyll

  Hanes Marchogion

  Arfwisg ac Arfau Marchog

  >Arfbais Marchog

  Twrnameintiau, Jousts, a Sifalri

  Diwylliant

  6>Bywyd Dyddiol yn y CanolYr Oesoedd

  Celf a Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol

  Yr Eglwys Gatholig a’r Cadeirlannau

  Adloniant a Cherddoriaeth

  Llys y Brenin

  Digwyddiadau Mawr

  Gweld hefyd: Black Widow Spider for Kids: Dysgwch am yr arachnid gwenwynig hwn.

  Y Pla Du

  Y Croesgadau

  Rhyfel Can Mlynedd

  Magna Carta

  Goncwest Normanaidd 1066

  Reconquista o Sbaen

  Rhyfeloedd y Rhosynnau

  Cenhedloedd

  Eingl-Sacsoniaid

  Ymerodraeth Fysantaidd

  Y Ffranciaid

  Kievan Rus

  Lychlynwyr i blant

  Pobl

  Alfred the Gwych

  Charlemagne

  Genghis Khan

  Joan of Arc

  Justinian I

  Marco Polo

  Sant Ffransis o Assisi

  William y Concwerwr

  Brenhines Enwog

  Dyfynnu Gwaith

  Hanes >> Canol Oesoedd i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.