Rhyfel Cartref: Arfau a Thechnoleg

Rhyfel Cartref: Arfau a Thechnoleg
Fred Hall

Rhyfel Cartref America

Arfau a Thechnoleg

Hanes >> Rhyfel Cartref

Defnyddiwyd llawer o wahanol arfau a thechnolegau yn ystod y Rhyfel Cartref. Defnyddiwyd rhai ohonynt mewn rhyfel mawr am y tro cyntaf. Newidiodd y technolegau a'r arfau newydd hyn ddyfodol rhyfel gan gynnwys y tactegau a ddefnyddiwyd ar faes y gad a'r ffordd yr ymladdwyd rhyfeloedd.

Gweld hefyd: Hanes Talaith Texas i Blant

Rifflau a Mwsgedi

Y rhan fwyaf o filwyr ar faes y gad. ymladd â gynnau. Ar ddechrau'r rhyfel, roedd llawer o filwyr yn defnyddio gynnau hen arddull o'r enw mwsgedi. Roedd gan fwsgedi dyllu llyfn (y tu mewn i'r gasgen) ac roedd hyn yn eu gwneud yn anghywir am bellteroedd mwy na 40 llath. Roedd y mysgedi hyn hefyd yn cymryd amser hir i'w hail-lwytho ac yn annibynadwy (ni fyddent yn tanio weithiau).

Burnside Carbine

gan y Smithsonian Institution

Fodd bynnag, nid oedd yn hir i'r rhyfel cyn i lawer o'r milwyr arfogi â reifflau. Mae gan reifflau rigolau troellog bas wedi'u torri i mewn i'r gasgen i wneud i'r fwled droi. Mae hyn yn eu gwneud yn fwy cywir ar gyfer ystod hirach na mysgedi. Digwyddodd datblygiadau eraill i'r reiffl yn ystod y rhyfel gan gynnwys mecanweithiau tanio mwy dibynadwy a reifflau ailadrodd.

Cleddyfau, Cyllyll, a bayonets

Weithiau byddai'r milwyr yn agos at ei gilydd. ymladd llaw-i-law lle nad oedd ganddynt amser i lwytho eu reifflau mwyach. Y rhan fwyaf o'r amser byddent yn defnyddio pigyn tebyg i gyllell a oedd ynghlwmi ddiwedd eu reiffl a elwir bidog. Pe byddent yn gollwng eu reiffl, yna efallai y bydd ganddynt gyllell fawr y byddent yn ei defnyddio i ymladd â hi. Yn aml roedd gan swyddogion gleddyfau neu bistolau y byddent yn eu defnyddio wrth ymladd yn agos.

Cannon

Gweld hefyd: Chwyldro America: Brwydr Long Island

M1857 12-Pounder " Napoleon"

o Barc Milwrol Cenedlaethol Gettysburg Defnyddiwyd canonau gan y ddwy ochr yn ystod y rhyfel. Canonau oedd orau am ddinistrio amddiffynfeydd y gelyn. Gallent danio naill ai bêl canon solet fawr neu griw o beli haearn llai. Gallai rhai canonau ddymchwel wal neu amddiffynfa arall hyd at 1000 llath i ffwrdd. Y canon mwyaf poblogaidd ar y ddwy ochr oedd canon howitzer 12-punt a ddyluniwyd gan Ffrainc o'r enw Napoleon. Fel arfer byddai'n cymryd criw o bedwar milwr i weithredu canon.

Llongau tanfor a chloddiau haearn

Roedd technoleg newydd mewn rhyfela yn y llynges yn cynnwys cladin haearn a llongau tanfor. Y Rhyfel Cartref oedd y rhyfel mawr cyntaf a oedd yn cynnwys llongau haearn. Roedd y rhain yn llongau a oedd yn cael eu diogelu gan blatiau arfwisg dur neu haearn. Roeddent bron yn amhosibl eu suddo ag arfau confensiynol ac yn newid am byth y ffordd y defnyddiwyd llongau mewn brwydrau. Ar yr un pryd, cyflwynodd y Rhyfel Cartref longau tanfor i ryfela yn y llynges. Y llong danfor gyntaf i suddo llong y gelyn oedd llong danfor y Confederate H.L. Hunley a suddodd llong yr Undeb yr USS Housatonic ar Chwefror 17, 1864.

Balŵns

Untechnoleg newydd diddorol a ddefnyddiwyd gan yr Undeb oedd y balŵn aer poeth. Byddai balŵnwyr yn hedfan uwchben milwyr y gelyn i bennu eu symudiadau, eu niferoedd a'u lleoliadau. Buan iawn y gwnaeth y De ddarganfod ffyrdd o frwydro yn erbyn y balŵnwyr gan gynnwys cuddliw a ffyrdd o'u saethu i lawr.

Telegraph

Newidiodd dyfeisio'r telegraff y ffordd yr ymladdwyd rhyfeloedd. Roedd yr Arlywydd Lincoln ac arweinwyr milwrol yr Undeb yn gallu cyfathrebu mewn amser real gan ddefnyddio'r telegraff. Roeddent wedi diweddaru gwybodaeth am gryfderau milwyr y gelyn a chanlyniadau brwydrau. Rhoddodd hyn fantais iddynt dros y De nad oedd ganddo'r un seilwaith cyfathrebu.

Rheilffyrdd

Cafodd rheilffyrdd effaith fawr ar y rhyfel hefyd. Roedd rheilffyrdd yn galluogi byddinoedd i symud nifer fawr o filwyr ymhell yn gyflym iawn. Eto, rhoddodd diwydiant mwy blaengar y Gogledd fantais i'r Undeb o ran trafnidiaeth gan fod mwy o reilffyrdd yn y Gogledd nag yn y De.

Ffeithiau Diddorol Am Arfau'r Rhyfel Cartref<7

 • Dyfeisiwyd ffotograffiaeth ddim yn rhy hir cyn y rhyfel. O ganlyniad, y Rhyfel Cartref oedd y rhyfel mawr cyntaf yn yr Unol Daleithiau i gael ei ddogfennu â ffotograffau.
 • Roedd reifflau ailadroddus ar gael yn bennaf i filwyr yr Undeb a rhoddodd fantais amlwg iddynt dros y De yn agos at ddiwedd y rhyfel.<14
 • Roedd y tycoon dur yn y dyfodol Andrew Carnegie yn gyfrifol am Fyddin yr Unol DaleithiauCorfflu Telegraff yn ystod y rhyfel.
 • Y fwled mwyaf poblogaidd a ddefnyddiwyd yn y Rhyfel Cartref oedd y bêl Minie a gafodd ei henwi ar ôl ei dyfeisiwr Claude Minie.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.
>
 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cefnogi yr elfen sain.

  <19 Pobl
  • Clara Barton
  • Jefferson Davis
  • Dorothea Dix
  • Frederick Douglass
  • Ulysses S. Grant
  • St onewall Jackson
  • Llywydd AndrewJohnson
  • Robert E. Lee
  • Arlywydd Abraham Lincoln
  • Mary Todd Lincoln
  • Robert Smalls
  • Harriet Beecher Stowe
  • Harriet Tubman
  • Eli Whitney
  Brwydrau
  • Brwydr Caer Sumter
  • Brwydr Gyntaf Bull Run
  • Brwydr y Clads Haearn
  • Brwydr Shiloh
  • Brwydr Antietam
  • Brwydr Fredericksburg
  • Brwydr Chancellorsville
  • Gwarchae o Vicksburg
  • Brwydr Gettysburg
  • Brwydr Llys Spotsylvania
  • Gorymdaith y Sherman i'r Môr
  • Brwydrau Rhyfel Cartref 1861 a 1862
  • <15
  Trosolwg
  • Llinell Amser y Rhyfel Cartref i blant
  • Achosion y Rhyfel Cartref
  • Gwladwriaethau'r Gororau
  • Arfau a Thechnoleg
  • Cadfridogion Rhyfel Cartref
  • Adluniad
  • Geirfa a Thelerau
  • Ffeithiau Diddorol am y Rhyfel Cartref
  • <15 Digwyddiadau Mawr
   • Rheilffordd Danddaearol
   • Cyrch Fferi Harpers
   • Y Cydffederasiwn yn Ymadael
   • Blocâd yr Undeb
   • Llongau tanfor a'r HL Hunley
   • Cyhoeddiad Rhyddfreinio
   • Robert E. Lee yn Ildio
   • Llofruddiaeth yr Arlywydd Lincoln
   Bywyd Rhyfel Cartref
   • Bywyd Dyddiol yn ystod y Rhyfel Cartref
   • Bywyd fel Milwr Rhyfel Cartref
   • Gwisgoedd
   • Americanwyr Affricanaidd yn y Rhyfel Cartref
   • Caethwasiaeth
   • Menywod yn ystod y Rhyfel Cartref
   • Plant yn ystod y Rhyfel Cartref
   • Ysbiwyr y Rhyfel Cartref
   • Meddygaeth a Nyrsio
  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Rhyfel Cartref
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.