Rhyfel Byd Cyntaf: Pwerau'r Cynghreiriaid

Rhyfel Byd Cyntaf: Pwerau'r Cynghreiriaid
Fred Hall

Rhyfel Byd I

Pwerau'r Cynghreiriaid

Ymladdwyd y Rhyfel Byd Cyntaf rhwng dwy brif gynghrair o wledydd: Pwerau'r Cynghreiriaid a'r Pwerau Canolog. Ffurfiwyd Pwerau'r Cynghreiriaid i raddau helaeth fel amddiffyniad yn erbyn ymosodedd yr Almaen a'r Pwerau Canolog. Roeddent hefyd yn cael eu hadnabod fel y Pwerau Entente oherwydd iddynt ddechrau fel cynghrair rhwng Ffrainc, Prydain, a Rwsia o'r enw'r Entente Triphlyg.

Gwledydd

 • Ffrainc - Cyhoeddodd yr Almaen ryfel ar Ffrainc ar Awst 3, 1914. Roedd Ffrainc wedi bod yn paratoi ar gyfer rhyfel ar ôl i'r Almaen a Rwsia fynd i ryfel. Digwyddodd y rhan fwyaf o'r ymladd ar hyd Ffrynt y Gorllewin y tu mewn i Ffrainc.
 • Prydain - Aeth Prydain i mewn i'r rhyfel pan oresgynnodd yr Almaen Gwlad Belg. Datganasant ryfel ar yr Almaen ar Awst 4, 1914. Ymunodd milwyr Prydain â milwyr Ffrainc ar Ffrynt y Gorllewin i atal yr Almaen rhag symud ymlaen ar draws Gorllewin Ewrop.
 • Rwsia - Ymerodraeth gynnar yn Rwsia mynediad i'r rhyfel. Cyhoeddodd yr Almaen ryfel ar Rwsia ar Orffennaf 31, 1914. Roeddent yn disgwyl y byddai Rwsia yn amddiffyn Serbia yn erbyn goresgyniad Serbia gan gynghreiriad yr Almaen Awstria-Hwngari. Roedd Ymerodraeth Rwsia hefyd yn cynnwys Gwlad Pwyl a'r Ffindir. Ar ôl Chwyldro Rwsia, gadawodd Rwsia Bwerau'r Cynghreiriaid ac arwyddodd gytundeb heddwch â'r Almaen ar 3 Mawrth, 1918.
 • Unol Daleithiau - Ceisiodd yr Unol Daleithiau aros yn niwtral yn ystod y rhyfel. Fodd bynnag, aeth i mewn i'r rhyfel ar yr ochro'r Pwerau Cynghreiriol ar Ebrill 6, 1917 pan ddatganodd ryfel ar yr Almaen. Cafodd tua 4,355,000 o filwyr America eu cynnull yn ystod y rhyfel gyda thua 116,000 yn colli eu bywydau.
Roedd gwledydd eraill y Cynghreiriaid yn cynnwys Japan, yr Eidal, Gwlad Belg, Brasil, Groeg, Montenegro, Rwmania, a Serbia.

5>Arweinwyr

2012
David Lloyd Georgegan Harris ac Ewing > Nicholas IIo Wasanaeth Newyddion Bain
 • Ffrainc: Georges Clemenceau - Clemenceau yn Brif Weinidog Gweinidog Ffrainc o 1917 i 1920. Helpodd ei arweinyddiaeth i ddal Ffrainc ynghyd yn ystod cyfnodau anoddaf y rhyfel. Ei lysenw oedd "The Tiger." Cynrychiolodd Clemenceau y Ffrancwyr yn y trafodaethau heddwch gan eiriol dros gosb llym i'r Almaen.
 • Prydain: David Lloyd George - Lloyd George oedd Prif Weinidog Prydain yn ystod llawer o'r rhyfel. Roedd yn hyrwyddwr i Brydain ddod i mewn i'r rhyfel a chadwodd y wlad gyda'i gilydd yn ystod y rhyfel.
 • Prydain: Brenin Siôr V - Brenin Prydain yn ystod y rhyfel, roedd Siôr V yn flaenwr heb fawr ddim pŵer, ond yn aml yn ymweld â'r ffrynt i ysbrydoli milwyr Prydain.
 • Rwsia: Tsar Nicolas II - Tsar Nicholas II oedd arweinydd Rwsia ar ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf. Aeth i mewn i'r rhyfel i amddiffyn Serbia. Fodd bynnag, roedd ymdrech y rhyfel yn drychinebus yng ngolwg pobl Rwsia. Y Chwyldro Rwsiaidddigwyddodd ym 1917 a chafodd Nicolas II ei dynnu o rym. Cafodd ei ddienyddio ym 1918.
 • Unol Daleithiau: Yr Arlywydd Woodrow Wilson - Ail-etholwyd yr Arlywydd Woodrow Wilson ar y llwyfan a gadwodd America allan o'r rhyfel. Fodd bynnag, ni chafodd fawr o ddewis a datganodd ryfel yn erbyn yr Almaen ym 1917. Ar ôl y rhyfel, pleidiodd Wilson delerau llai llym ar yr Almaen, gan wybod y byddai economi Almaenig iach yn bwysig i Ewrop gyfan.
Comanderiaid Milwrol

Douglas Haig gan Anhysbys <15

> Ferdinand Fochgan Ray Mentzer

John Pershing o'r Bain Gwasanaeth Newyddion

 • Ffrainc: Marshall Ferdinand Foch, Joseph Joffre, Robert Nivelle
 • Prydain: Douglas Haig, John Jellicoe, Herbert Kitchener
 • Rwsia: Aleksey Brusilov, Alexander Samsonov, Nikolai Ivanov
 • Unol Daleithiau: Y Cadfridog John J. Pershing
Ffeithiau Diddorol am Bwerau’r Cynghreiriaid
 • Datganodd Gwlad Belg ei hun yn niwtral ar ddechrau’r rhyfel , ond ymunodd â'r Cynghreiriaid wedi iddynt gael eu goresgyn gan yr Almaen.
 • Amcangyfrifir i tua 42 miliwn o bersonél milwrol gael eu cynnull gan y Cynghreiriaid yn ystod y rhyfel. Lladdwyd tua 5,541,000 ar faes y gad a chlwyfwyd 12,925,000 arall.
 • Y ddwy wlad y Cynghreiriaid a laddwyd fwyaf oedd Rwsia gyda 1,800,000 a Ffrainc gyda thua1,400,000.
 • Daeth Vladimir Lenin yn arweinydd Rwsia Sofietaidd ar ôl i Tsar Nicholas II gael ei ddymchwel yn ystod Chwyldro Rwsia. Roedd Lenin eisiau Rwsia allan o'r rhyfel, felly gwnaeth heddwch â'r Almaen.
 • Nid oedd yr Unol Daleithiau erioed yn aelod swyddogol o'r Cynghreiriaid, ond galwodd ei hun yn "Bwer Cysylltiedig."
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Gweld hefyd: Ffiseg i Blant: Gwrthyddion mewn Cyfres a Chyfochrog

  Mae eich porwr yn gwneud hynny ddim yn cefnogi'r elfen sain.

  Dysgu Mwy am y Rhyfel Byd Cyntaf:

  Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Gwahanu Cymysgeddau

  > Llinell Amser y Rhyfel Byd Cyntaf
 • Achosion y Rhyfel Byd Cyntaf
 • Pwerau'r Cynghreiriaid<9
 • Pwerau Canolog
 • Yr Unol Daleithiau yn y Rhyfel Byd Cyntaf
 • Rhyfela Ffosydd
 • Brwydrau a Digwyddiadau:
  Trosolwg:<6

  <7

 • Llofruddiaeth yr Archddug Ferdinand
 • Suddo’r Lusitania
 • Brwydr Tannenberg
 • Brwydr Gyntaf y Marne
 • Brwydr y Somme<9
 • Cwyldro Rwsia
 • Arweinwyr:

   David Lloyd George
  • Kaiser Wilhelm II
  • Barwn Coch
  • Tsar Nicholas II
  • Vladimir Lenin
  • Woodrow Wilson
  Arall: <4
  • Hedfan yn y Rhyfel Byd Cyntaf
  • Cadoediad y Nadolig
  • Pedwar Pwynt ar Ddeg Wilson
  • Y Rhyfel Byd Cyntaf Newidiadau mewn Rhyfela Modern
  • Ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf a Chytundebau
  • Geirfa a Thelerau
  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Rhyfel Byd I
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.